Logo

USA/ Il accepta republicanii pe Trump?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4551 times
USA/ Il accepta republicanii pe Trump? Image

USA/ Il accepta republicanii pe Trump?

RO

Se pare că Partidul Republican începe să se obișnuiască cu Donald Trump și s-a împăcat cu ideea că el va fi candidatul ce îi va reprezenta la alegerile prezidențiale ce se vor organiza în noiembrie anul acesta.  

Liderii partidului republican au decis să ignore criticile aduse lui Trump, care se învârt în jurul problemelor lui cu impozitele, atitudinea lui față de femei și poziția lui mereu schimbătoare când vine vorba de probleme de omer, diplomație și imigrație. Ei au ajuns la concluzia că alegătorii republicani l-au primit pe Trump cu brațele deschise, așa că ar trebui și ei să învețe de la oamenii de rând.  

Reince Priebus, directorul Comitetului Național Republican a declarat că „noi am lucrat la alegerile astea de un an” a declarat el. „Oamenilor nu le pasă. Întrebarea e, cine va produce un cutremur în Washington DC?”

Priebus a declarat că Trump „reprezintă ceva mult mai diferit față de analiza candidaților tradiționali. Donald Trump va trebui să răspundă la această întrebare, dar suntem într-un an când nimic nu se aplică. Totul s-a ajuns la întrebarea cea mai mare: „Cine va distruge sistemul?” La asta s-a ajuns cu alegerile.”  

Vorbind împotriva mișcării #NeverTrump organizată de mulți republicani, Preibus a declarat că „asta e o misiune sinucigașă. Oamenii ar trebui să ia abordarea lui Paul Ryan, care lucrează alături de Donald Trump pentru a găsi câteva lucruri în ccomun… spre deosebire de alții care vor să distrugă tot.”  

Un alt republican faimos, Newt Gringrich, fost House Speaker și acum considerat un potențial vicepreședinte pentru Trump, a declarat pentru Fox News că „Donald Trump nu vorbește prea mult despre viața lui dinainte de aceste alegeri. El a fost un om de afaceri cu foarte mult succes, a învățat multe și va schimba mult mai multe la Washington decât oricare alt candidat.”  

„Acum, el a înfrânt 16 candidați pentru alegeri și a câștigat mai multe voturi decât oricare alt candidat republican din istorie pentru că alegătorii au decis că el va schimba Washingtonul” a adăugat el.  

Chiar și republicanii cu vechime precum Paul Ryan, purtătorul de cuvânt al Congresului, au decis să îl sprijine pe Trump. Ryan a declarat că el și Trump „plantau semințele unei uniri”.  

Paul Manafort, managerul de campanie al lui Trump și-a apărat șeful împotriva acuzațiilor cum că nu vrea să publice documentele cu impozitele plătite dintr-un motiv specific. El a declarat că „el a spus că își va publica documentele în curând. Nu și-a schimbat poziția. Din câte înțeleg eu, trebuiesc publicate documentele din ultimii opt ani. Orice document mai vechi de opt ani nu îi interesează pe cei din presă. Asta e problema presei. Nu este o problemă pentru America de rând.”  

Manafort a adăugat că Trump nu a avut probleme cu femeile și l-a apărat și împotriva acestor acuzații făcute de presă: „asta e o presupunere care a devenit fapt pentru presă dar care nu e corectă. Este o problemă. Ne vom ocupa de ea. Vom trece printr-un proces de vindecare. E mult prea devreme și deja vedem o convergență între partid și alegători în ceea ce-l privește pe Donald Trump.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.salon.com

EN

It does seem that the Republican Party has warmed up to Donald Trump and made peace with the idea that he was going to be their nominee in the Presidential elections to be held in November this year.

Republican party leaders have decided to ignore the criticism against Trump, which are based on his his tax issues, attitude to women and his ever changing stance on trade issues, diplomacy and immigration. They have come to the conclusion that the Republican voters have embraced Trump anyway, so they might as well go with the collective wisdom of the Republican voter.

Reince Priebus, chairman of the Republican National Committee, said, “We’ve been working on this primary for over a year,” he said. “People don’t care. The question is, who is going to bring an earthquake to Washington DC?”

Priebus said that Trump “represents something much different from the analysis of traditional candidates. Donald Trump is going to have to answer the question, but we’re in a year where nothing applies. It’s down to the bigger question: Who is going to blow up the system? That’s what this election is coming down to.”

Speaking out against the #NeverTrump movement started by many in the Republican Party, Preibus said, “This is a suicide mission. What people should do is take the Paul Ryan approach, which is to work with Donald Trump and find out whether or not there’s common ground … as opposed to blowing everything up.”

Another prominent Republican, Newt Gingrich, who is a former House Speaker and now considered to be a potential vice presidential candidate under Trump, told Fox News, “Donald Trump makes no claims for his life before he ran for office. He’s been a very successful businessman, he’s learned a great deal, and he would do more to change Washington than any other candidate.”

“Now he defeated 16 other people for candidacy and won more votes than any other Republican candidate in history because voters decided he will change Washington,” he added.

Even senior Republicans such as Paul Ryan, the Speaker of the U.S. Congress, have decided to support Trump.  Ryan said that Trump and he “were planting the seeds to get ourselves unified”.  

Paul Manafort, Trump’s campaign manager defended his boss against allegations that he was not willing to disclose his tax returns for a reason. He said, “He has said he will release his tax returns. He never has changed his position. As I understand it, the audit is going back for the last eight years. Anything going on beyond eight years is not going to be of interest to anyone beyond the media. This is an issue that the media is interested in; it’s not an issue that middle America is interested in.”

Manafort added that Trump had no problems with women, and defended him against such accusations made by the media:  “This is one of these conventional wisdom facts that are not correct. It’s an issue. It’ll be dealt with. We’re coming to a healing process. This is way early and still already we’re seeing convergence on the party of the electorate on Donald Trump.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, trump, donald, republicani, cruz, ted, ben carson,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.