Logo

USA/ Hillary Clinton e pe val!!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3487 times
USA/ Hillary Clinton e pe val!! Image

USA/ Hillary Clinton e pe val!!

RO

Mărturiile lui Hillary Clinton din cadrul procesului Benghazi de la Comitetul Congresului din Statelor Unite ar fi trebuit să fie cel mai mare test pentru ea în încercarea ei de a deveni Președintă a Statelor Unite. Dacă a fost așa, atunci doamna Clinton a trecut testul cu brio.  

Ea s-a impus ca o voce matură și cu mintea sănătoasă, iar comportamentul ei în cadrul procesului de 11 ore a fost unul foarte prezidențial. Într-adevăr, republicanii ar trebui să se urască pentru faptul că au adus-o pe Hillary în casa comitetului Benghazi deoarece asta a făcut-o să pară mult mai puternică și mai prezidențială.  

Ea a fost supusă unui interogatoriu dur pe parcursul căreia ea a fost acuzată de nenumărate ori că ar fi fost responsabilă pentru moartea americanilor din acea zi fatidică de pe 11 septembrie 2012, în Libia, când patru americani au fost uciși de un grup de oameni furioși, printre aceștia numărându-se și ambasadorul Statelor Unite în Libia, Chris Stevens.  

Doamna Clinton a răspuns tuturor întrebărilor fără ezitare. Ea s-a ridicat deasupra spiritului partizan al comitetului și a răspuns fiecărei întrebări pe care publicul o avea. Ea s-a descurcat pur și simplu superb.  

În declarația ei de început, doamna Clinton a declarat că „îmi imaginez că m-am gândit mai mult la tot ceea ce s-a întâmplat decât voi toți împreună. Am dormit mai puțin decât voi toți împreună. M-am dat peste cap ca să înțeleg ce aș fi putut face sau ce ar fi trebuit să fac.”  

Performanța ei, care a avut loc la o zi după ce vicepreședintele oe Biden a declarat că nu va mai candida la președinție, îi oferă un avanta uriaș în cursa pentru președinția Statelor Unite. Aceasta vine după dezbaterea pentru nominalizarea democrată unde a arătat cât este de puternică.  

Doamna Clinton a fost emoționată și a explicat cum s-a simțit incredibil de rău după moartea celor patru americani. Ea a declarat că a fost foarte îngrijorată de ce s-a întâmplat în Libia și a pierdut mai mult somn decât toți membrii comitetului împreună.  

Ea a declarat, „înainte de a părăsi biroul, eu am lansat reforme pentru a-i proteja mai bine pe cei din armată. Ea a spus povești emoționante despre atacul din Benghazi și despre cum ambasadorul Statelor Unite și ceilalți doi au încercat să scape din ambasada plină de fum. Ea a vorbit despre cât de mult a afectat-o moartea ambasadorului Stevens pe ea și pe întregul departament de stat.  

Doamna Clinton a încheiat audierea de 11 ore spunând că „am venit aici pentru că mi-am dat cuvântul. Și am făcut tot ce am știut să fac atunci, la fel ca toți oamenii cu care am vorbit atunci, pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Nu pot face mai mult de atât.”  

A fost clar că Hillary Clinton a condus totul în casa comitetului și că s-a aflat în centrul atenției.  

Hillary Clinton a ieșit după 11 ore victorioasă.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.examiner.com

EN

Hillary Clinton’s testimony at the Benghazi hearing at the US Congressional Committee was supposed to be her biggest test in her bid to be the President of the United States. If that was the case, then there can be no doubt that Mrs. Clinton has passed it with flying colors.

She has established herself as a sane and mature voice and her conduct in the 11-hour hearing was very Presidential. She looked liked the only adult in the room. Indeed, Republicans would hate themselves for putting Hillary through the House Benghazi committee because that has only made her look stronger and more Presidential.

She was subjected to a rigorous cross-examination over the extent to which she was responsible for the deaths of the Americans on the fateful day of September 11, 2012 attacks in Libya, where four Americans were killed by an angry mob, including the U.S. Ambassador to Libya Chris Stevens.

Mrs. Clinton handled all questions with aplomb. She rose above the partisanship of the committee and answered every single doubt that the public had about her. Her performance was simply brilliant.

In her opening statement, Mrs. Clinton said, "I would imagine I have thought more about what happened than all of you put together. I have lost more sleep than all of you put together. I have been wracking my brain about what more could have been done or should have been done."

Her performance, which comes a day after Vice President Joe Biden’s decision not to contest for the Presidency puts her at a massive advantage in the race to become the next President of the United States. This follows her strong showing at the Democratic debate for the Presidential nomination.

Mr. Clinton was emotional and explained how she had agonized over the killing of each of the four Americans. She said she worried more about what happened in Libya and lost sleep over it more than all the members of the House Committee put together.

She said, "Before I left office, I launched reforms to better protect our people in the field. She told emotional stories about the Benghazi attack about how the US ambassador and two others had tried to escape from the smoke filled embassy. She spoke about hos distressing Ambassador Stevens’ death was for her and the entire State Department.

Mrs. Clinton concluded at the end of the grueling 11-hour hearing, "I came here because I said I would. And Ive done everything I know to do, as have the people with whom I worked, to try to answer your questions. I cannot do any more than that."  

It was clear that Hillary Clinton was in command at the House Committee and that she ran the show completely.

Hillary Clinton came out after grueling 11 hours as a winner. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: hillary clinton, usa, presedinte, graham, trump,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.