Logo

USA/ Hillary Clinton, a doua oara investigata de FBI!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3851 times
USA/ Hillary Clinton, a doua oara investigata de FBI! Image

USA/ Hillary Clinton, a doua oara investigata de FBI!

RO

FBI-ul tocmai a emis un mandat cu scopul de a investiga e-mailurile descoperite pe laptopul lui Anthony Weiner, soțul celei mai importante consiliere a lui Hillary Clinton, Huma Abedin. Această investigație are legătură cu faptul că doamna Clinton a folosit un server privat de e-mail pentru corespondența ei electronică. 

James Comey, directorul general al FBI-ului a devenit deodată cea mai populară persoană din Statele Unite din cauza acestei investigații. El este criticat de către Partidul Democrat și lăudat de către Republicani – nu există o singură perspectivă asupra acțiunilor sale, depinde pe cine întrebi.  

Liderul minorităților din Senatul democrat, Harry Reid, a declarat că domnul Comey a încălcat legea. Reid a declarat că „deciziile dvs din ultimele luni au arătat că sunteți înfricoșător de părtinitor față de candidați când vine vorba de modalitățile în care aceștia tratează informațiile delicate, ceea ce arată clar că plănuiți să ajutați un candidat în detrimentul altuia.  

„Echipa mea a ajuns la concluzia că aceste măsuri violează legea Hatch care interzice oficialilor FBI să își folosească autoritatea pentru a influiența alegerile. Prin acțiunile dvs părtinitoare, se prea poate ca dvs să fi încălcat legea.”  

Un alt democrat, parlamentarul Steve Cohen i-a cerut lui Comey să demisioneze. El a declarat că acțiunile lui Comey au fost „clar premature, neglijente și fără precedent când vine vorba de potențialul impact asupra alegerilor prezidențiale deoarece nu are nici un fel de informații în ceea ce privește e-mailurile respective, importanța lor, valabilitatea lor sau relevanța lor.”  

Democrații l-au atacat pe Comey, acuzându-l că nu face publice informațiile legate de investigația FBI asupra posibilelor legături ale lui Donald Trump cu agențiile de securitate ruse care, potrivit lor, a fi fost în spatele atacurilor cibernetice.  

Senatorul Reid a declarat că „nu există nici un fel de pericol pentru interesele americane dacă aceste informații vor fi făcute publice. Și totuși, continui să respingi cererile publicului de a publica aceste informații cruciale. În loc de asta, imediat ce ajungi în posesia unor zvonuri legate de secretara Clinton, fugi să le faci publice în cele mai negative moduri posibile.”  

John Podesta, președintele campaniei lui Clinton l-a criticat și el pe directorul FBI. El a declarat că „aceasta a fost o decizie fără precedent. Departamentul de justiție are o tradiție foarte veche de a nu se implica în alegeri.”  

Podesta a adăugat că scrisoarea lui Comey adresată Congresului asupra serverului de e-mail al lui Clinton a fost „plină de zvonuri și fără pic de dovezi. Noi cerem domnului Comey să iasă în public și să explice care este problema aici. Poate că nici nu este despre serverul ăsta. Poate că nici nu e vorba despre ea aici.” El a adăugat că directorul Comey „a spus-o chiar el, în scrisoarea adresată șefilor, că aceste e-mailuri ar putea să fie total neimportante.”  

Donald Trump, după cum vă așteptați, a avut un alt punct de vedere. El l-a lăudat pe Comey și a atacat-o din nou pe Clinton pentru că a „creat un server ilegal cu scopuri clare de a-și ascunde ilegalitățile comise de public.”

Managerul său de campanie, Kellyanne Conway, l-a lăudat de asemenea pe Comey și i-a apărat acțiunile. El a declarat că „dacă el nu ar fi făcut aceste informații publice, am fi putut spune că ar fi intervenit în alegeri pentru că nu ar fi făcut public faptul că din nou, pentru a doua oară anul acesta, Hillary Clinton se află sub investigație de către FBI pentru ceva ce a făcut chiar ea. Ea nu poate deveni președinte pentru că încearcă să fenteze legea în mod constant.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.daveandchad.com

EN

The FBI has been issued a warrant to investigate emails found on a laptop belonging to Anthony Weiner, the husband of Hillary Clinton’s most important aide, Huma Abedin. This pertains to Clinton’s use of a private email server to send her email correspondence.

James Comey, the director of the FBI, has suddenly become the most talked about person in the United States because of this. He is criticized by the Democrats and praised by the Republicans – there is no single view on his actions, it depends on who you talk to.

Democrat Senate minority leader Harry Reid said that Comey had broken the law. Reid said, “Your actions in recent months have demonstrated a disturbing double standard for the treatment of sensitive information, with what appears to be a clear intent to aid one political party over another.

“My office has determined that these actions may violate the Hatch Act, which bars FBI officials from using their official authority to influence an election. Through your partisan action, you may have broken the law.”

Another Democrat, congressman Steve Cohen asked Comey to resign. He said that Comey’s actions “was plainly premature, careless and unprecedented in its potential impact upon a presidential election without a speck of information regarding the emails in question, their validity, substance or relevance”.

Democrats have gone on the offensive against Comey, accusing him of withholding information on FBI’s investigation on the links between Donald Trump and Russian security agencies, who they say are responsible for the hacks.

  Senator Reid said, “There is no danger to American interests from releasing it. And yet, you continue to resist calls to inform the public of this critical information. By contrast, as soon as you came into possession of the slightest innuendo related to Secretary Clinton, you rushed to publicize it in the most negative light possible.”

John Podesta, Clinton’s campaign chairman, was very critical of the FBI Director as well. He said, “This was an unprecedented action. The justice department has had a longstanding tradition of not interfering with elections.”

Podesta added that Comey’s letter to the Congress on Clinton email server was “long on innuendo and short on facts. We’re calling on Mr Comey to come forward and explain what’s at issue here. It may not even be about her server. It may not be about her at all.” He added that Comey had “said himself, in his letter to the hill, that these emails may not be significant”.

Donald Trump, as you might expect, had a different point of view. He was full of praise for Comey and attacked Clinton for having “set up an illegal server for the obvious purpose of shielding her criminal conduct from public disclosure and exposure”.

His campaign manager, Kellyanne Conway, also praised Comey and defended his actions. She said, “Had he sat on the information, one could argue that he also would have been interfering with the election, by not disclosing to the public that yet again, for the second time this year, Hillary Clinton is under FBI investigation for something of her own doing. She is unfit to be president based on her constant flouting of the law.”

Author: Raghav Hegde

Share it!
Tags: clinton, usa, fbi, alegeri, trump, republicani, democrati,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.