Logo

USA/ Fiul lui Biden moare de cancer

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12433 times
USA/ Fiul lui Biden moare de cancer Image

USA/ Fiul lui Biden moare de cancer

RO

Într-o tragedie uriașă, fiul vicepreședintelui Statelor Unite Joe Biden în vârstă de 46 de ani, și-a pierdut viața din cauza cancerului la cap. Beau Biden a fost soldat și procurer general în Delaware. El are o soție și doi copii.  

Vice președintele Biden a publicat o declarație care spune următoarele: „întreaga familie Biden este extrem de tristă. Știm că spiritul lui Beau va trăi în continuare prin noi, în special prin soția lui foarte curajoasă, Natalie, și prin cei doi copii extraordinari ai săi, Natalie și Hunter. Pe lângă realizările profesionale, Beau a fost soț, tată, fiu și frate.”

„Cu inimile frânte, Hallie, Hunter, Ashley, Jill și eu anunțăm că soțul, fratele și fiul nostru, Beau, a pierdut bătălia cu cancerul la cap, dar și-a păstrat integritatea, curajul și puterea pe care a demonstrate-o în fiecare zi a vieții sale.”

Fiul vice președintelui a suferit o operație la Centrul de Cancer Anderson MD la Universitatea din Texas, Houston. El era un bărbat foarte ambițios care plănuia să candideze pentru poziția de guvernator în statul lui. A fost un patriot care a fost în Irak ca și căpitan al Gărzii Naționale.

Președintele Barack Obama și-a exprimat tristețea enormă la auzul veștii că Beau Biden a murit. El a publicat următoarea declarație prin care el și soția lui, Michelle, și-au exprimat condoleanțele pentru familia lui Biden:

„Michelle și cu mine suntem foarte întristați în seara aceasta. Beau Biden a fost un prieten de-al nostru. Familia pe care a iubit-o atât de mult – Hallie, Natalie și Hunter – sunt prieteni de-ai noștrii. Și Joe și ill Biden sunt prietenii cei mai buni pe care îi poți avea.

„Beau l-a avut ca model pe Joe. A studiat Dreptul, îi plăcea de tatăl lui, chiar a ales aceeași facultate de Dretp. El a urmărit să servească publicul, ca tatăl său, și a mers în Irak și a fost procuror general al Delaware. La fel ca și tatăl său, Beau a fost un catolic bun, cu inimă mare, devotat și foarte credincios, care a făcut o diferență în inimile tuturor celor care au intrat în contact cu el - și trăiește mai departe în inimile lor.

„Dar pe lângă toate acestea, nimic nu îl făcea pe Beau Biden mai mândru, mai fericit, nimic nu era mai important în viața lui decât dragostea și devotamentul față de familia lui.  

„La fel ca tatăl lui.

„Joe este unul dintre cei mai puternici oameni pe care i-am întâlnit. El este mai puternic ca oricine și nimic nu contează pentru el mai mult decât familia. Este unul dintre lucurile pe care le iubim la el. Și este o dovadă pentru Joe și Jill – pentru cine sunt – că Joe a trăit o viață plină, o viață care a contat, o viață care a reflectat cât de mult și-a iubit familia.

„Familia Biden are o familie mai mare decât știu. În Delaware sunt iubiți. În Senat, Joe conduce. În țară, au servit mai mult de 40 de ani. Și au o familie chiar și aici în Casa Albă, unde sute de inimi sunt frânte de durere în seara aceasta – pentru Hallie, Natalie și Hunter. Pentru Joe și pentru Jill. Pentru fratele lui Beau, Hunter, pentru sora lui, Ashley și pentru întreaga familie Biden.  

„Eu mereu am văzut doar partea cea mai bună a omului” a scris poetul William Butler Yeats, „și pentru a crede asta, trebuie să faci chiar și pe oamenii răi să îți arate partea lor cea mai bună, sau chiar pe oamenii buni, trebuie să îi faci să dea cu lanterna undeva mai sus pentru a descoperi o parte și mai bună a lui.”

„Beau Biden a văzut mereu doar partea cea mai bună a noastră. Pentru el și pentru familia lui, noi ne vom ridica lanternele mai sus.

„Michelle și cu mine ne vom ruga lui Dumnezeu să aibă grijă de Beau Biden, să îi protejeze și să îi ajute familia care a rămas aici pe pământ.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.huffpost.com

EN

In what was a great tragedy, US vice-president, Joe Biden, lost his 46-year old son Beau to brain cancer. Beau Biden was a former US soldier and attorney general of Delaware. He is survived by a wife and two children.

Vice President Biden released a statement saying, “The entire Biden family is saddened beyond words. We know that Beau’s spirit will live on in all of us, especially through his brave wife, Hallie, and two remarkable children, Natalie and Hunter. More than his professional accomplishments, Beau measured himself as a husband, father, son and brother.”

“It is with broken hearts that Hallie, Hunter, Ashley, Jill and I announce the passing of our husband, brother and son, Beau, after he battled brain cancer with the same integrity, courage and strength he demonstrated every day of his life.”

The Vice President’s son was undergoing surgery at the MD Anderson Cancer Center in the University of Texas, Houston. He was a very ambitious man and had planned to run for the office of Governor in his state. He was a patriot who served a tour in Iraq as a captain in the National Guard. 

President Barack Obama expressed his great sorrow at Beau Biden’s death. He released the following beautiful statement to the press to express his and his wife Michelle’s deepest sympathies for the Biden family:

“Michelle and I are grieving tonight. Beau Biden was a friend of ours. His beloved family – Hallie, Natalie, and Hunter – are friends of ours. And Joe and Jill Biden are as good as friends get.

“Beau took after Joe. He studied the law, like his dad, even choosing the same law school. He chased a life of public service, like his dad, serving in Iraq and as Delaware’s Attorney General. Like his dad, Beau was a good, big-hearted, devoutly Catholic and deeply faithful man, who made a difference in the lives of all he touched – and he lives on in their hearts.

“But for all that Beau Biden achieved in his life, nothing made him prouder; nothing made him happier; nothing claimed a fuller focus of his love and devotion than his family.

“Just like his dad.

“Joe is one of the strongest men we’ve ever known. He’s as strong as they come, and nothing matters to him more than family. It’s one of the things we love about him. And it is a testament to Joe and Jill – to who they are – that Beau lived a life that was full; a life that mattered; a life that reflected their reverence for family.

“The Bidens have more family than they know. In the Delaware they love. In the Senate Joe reveres. Across this country that he has served for more than forty years. And they have a family right here in the White House, where hundreds of hearts ache tonight – for Hallie, Natalie, and Hunter; for Joe and for Jill; for Beau’s brother, Hunter; his sister, Ashley, and for the entire Biden clan.

““I have believed the best of every man,” wrote the poet William Butler Yeats, “And find that to believe it is enough to make a bad man show him at his best or even a good man swing his lantern higher.”

“Beau Biden believed the best of us all. For him, and for his family, we swing our lanterns higher.

“Michelle and I humbly pray for the good Lord to watch over Beau Biden, and to protect and comfort his family here on Earth.”

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: biden, usa, obama, beau, vicepresedinte,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.