Logo

USA/ Film Sony ... cu amenintari

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13917 times
USA/ Film Sony ... cu amenintari Image

USA/ Film Sony ... cu amenintari

RO

Studioul major de la Hollywood, Sony Pictures, a fost forțat să dea curs amenințărilor organizației nord-coreene, Guardians of Peace (Gardienii Păcii – GOP) care a avertizat că ar putea urma atacuri în cinematografele din Statele Unite care ar rula filmul „The Interview” (Interviul).

Acest film este o comedie în care au jucat James Franco și Seth Rogen și prezintă drumul amuzant parcurs de doi americani în Coreea de Nord. Coreea de Nord a cerut ca filmul să nu fie lansat deoarece guvernul a declarat că este lipsit de respect față de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.  

Aceasta este scrisoarea de amenințare trimisă de Gardienii Păcii, care a fost dată publicității:

Avertizare

Vă vom arăta la locul și timpul potrivit, inclusiv la premiera filmului „The Interview” exact ceea ce vor păți cei care vor îndrăzni să caute amuzament în teroare.   

În curând, întreaga lume va vedea ce film groaznic a realizat Sony Pictures Entertainment.

Lumea va fi înfricoșată. 

Țineți minte 11 septembrie 2001. 

Vă recomandăm să nu fiți prin zonă la momentul lansării. 

(Dacă locuiți în zona aceasta, ar fi bine să plecați.) 

Ceea ce se va întâmpla în următoarele zile va fi vina lăcomiei Sony Pictures Entertainment.

Toată lumea va acuza SONY.

Amenințările au avut efect însă, deoarece cinci mari lanțuri de cinematografe au refuzat să prezinte filmul. Acest lucru a făcut Sony Pictures să ia o decizie fără precedent de a anula lansarea unui film din pricina unei amenințări făcute de o organizație teroristă.

Iată declarația celor de la Sony Pictures, unde și-au și explicat decizia:

“După luarea la cunoștință a deciziei luate de majoritatea expozanților noștrii de a nu rula filmul The Interview, noi am decis să nu continuăm cu lansarea planificată pentru 25 decembrie. Noi respectăm și înțelegem decizia partenerilor noștrii și bineînțeles, le împărtășim interesul de a fi siguri că oamenii sunt în siguranță.

“Sony Pictures a fost victim unui abuz fără precedent împotriva angajaților noștrii, a clienților noștrii și asupra afacerii noastre. Cei care ne-au atacat ne-au furat proprietatea intelectuală, e-mailurile personale și au căutat să ne distrugă spiritul și moralul – toate cu scopul de a anula lansarea unui film care nu le-a plăcut. Noi suntem foarte triști că aceste eforturi de a opri distribuția unui film au avut succes iar în proces, ne-au rănit compania, angajații și publicul american. Noi suntem de partea celor care au realizat filmul și sprijinim dreptul lor la expresie, dar suntem foarte dezamăgiți de rezultat.”  

Este de înțeles că decizia Sony Pictures și a lanțurilor majore de cinematografe de a nu lansa filmul din pricina amenințărilor teroriste au fost primite cu multe critici de către public, mulți dintre ei numindu-i „lași”. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.qkifilmi.com

EN

Major Hollywood studio, Sony Pictures, was forced to bow down to the threats made by the North Korean outfit, Guardians of Peace (GOP), who has warned of attacks on cinema theatres in the United States showed the movie, “The Interview”.

This movie was a comedy that starred James Franco and Seth Rogen and is understood to be a comedy based on the escapades of two Americans in North Korea. North Korea had warned against the screening of this film as it was seen by them to be disrespectful of their government and in particular of the North Korean head of state, Kim Jong-un.

This was the threatening letter sent by the Guardians of Peace, which was released to the media:

Warning

We will clearly show it to you at the very time and places “The Interview” be shown, including the premiere, how bitter fate those who seek fun in terror should be doomed to.

Soon all the world will see what an awful movie Sony Pictures Entertainment has made.

The world will be full of fear.

Remember the 11th of September 2001.

We recommend you to keep yourself distant from the places at that time.

(If your house is nearby, you’d better leave.)

Whatever comes in the coming days is called by the greed of Sony Pictures Entertainment.

All the world will denounce the SONY.

The threats resulted in the five major cinema chains in the US to refuse to screen the film. This resulted in the Sony Pictures management take the unprecedented decision to cancel the release of a film because of a threat by a terror outfit.

Here’s the statement made by Sony Pictures, explaining their decision:

“In light of the decision by the majority of our exhibitors not to show the film The Interview, we have decided not to move forward with the planned December 25 theatrical release. We respect and understand our partners’ decision and, of course, completely share their paramount interest in the safety of employees and theater-goers.

“Sony Pictures has been the victim of an unprecedented criminal assault against our employees, our customers, and our business. Those who attacked us stole ourintellectual property, private emails, and sensitive and proprietary material, and sought to destroy our spirit and our morale – all apparently to thwart the release of a movie they did not like. We are deeply saddened at this brazen effort to suppress the distribution of a movie, and in the process do damage to our company, our employees, and the American public. We stand by our filmmakers and their right to free expression and are extremely disappointed by this outcome.”

Understandably the decision taken by Sony Pictures and the major cinema chains to drop the film in response to terror threats has come in for severe criticism from the public, with many calling it “cowardly.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: the interview, franco, coreea, north korea,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.