Logo

USA/ Dr Carson vs presa liberala

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4040 times
USA/ Dr Carson vs presa liberala Image

USA/ Dr Carson vs presa liberala

RO

Candidatul la preșezidențialele din Statele Unite și neurochirurgul pensionat Dr. Ben Carson a fost atacat de presa liberală din Statele Unite datorită comentariilor făcute de el asupra musulmanilor, datorită sprijinului său pentru purtarea armelor de foc în America și pentru atacurile lui asupra unor liberali.  

Dar el continuă totuși să lupte. Chestia interesantă e că cu cât presa îl atacă mai tare, cu atât îi crește popularitatea mai mult. El se află acum pe poziția a doua în spatele lui Donald Trump, iar potrivit sondajelor recente, acesta are sprijinul a 22% din votanții înregistrați în lupta pentru nominalizarea republican. Într-adevăr, alte sondaje arată că dacă el s-ar lupta cu Hillary Clinton, Dr. Carson ar câștiga.  

Dr. Carson a atacat presa spunând că „mulți din presă vor spune că sunt insensibil și că nu ar trebui să mă gândesc să intru în lupta pentru președinție pentru că mă simt ofensat de ce fac ei. Dar motivul pentru care voi dezvălui detalii din presă este pentru că vreau ca americanii să înțeleagă ce fac. Nu pentru că sunt sensibil.”

Dr. Carson a insistat că nu ar face nici un compromis în lupta împotriva presei. El a declarat că „voi continua să dezvălui detalii atunci când fac ceva, pentru ca oamenii să înțeleagă cine sunt și ce fac, ceea ce va anula efectul lor. Trebuie să știm exact ce fac până când se vor transforma în ce este necesar pentru a deveni aliații oamenilor.”  

Dr. Carson a pretins că poziția sa asupra armelor de foc și a religiei au fost scoase din context intenționat de reporteri părtinitori care vor să îi distrugă speranțele la președinție. El a declarat că „un lucru bun este că mulți americani știu și înțeleg ce încearcă ei să facă, iar ăsta e un motiv pentru care ne descurcăm bine. Pare că cu cât mai mult mă atacă, cu atât mai bine ne descurcăm în sondaje.”  

Dr. Carson a explicat că acele cuvinte ale lui au fost scoase din context: „totul trebuie să fie privit în contextual respective, iar presa de știri ia o frază sau un cuvânt și îl analizează și încearcă să caracterizeze oamenii prin aceștia, dar trebuie să vă spun oameni bun că de asta nu trebuie să aveți încredere în nimeni” a spus el. „Ce vreau să spun e că vă confruntați cu niște vânzători vechi de mașini.”  

Carson a declarat că a fost atacat de presa liberală pentru că este un republican de culoare și așadar nu se potrivește stereotipului pe care presa îl are când vine vorba despre oamenii de culoare sau despre conservatorii din America. El a declarat că presa din America este doar o adunătură de ipocriți care trebuie trasă la răspundere de cineva.  

După cum explică Dr. Carson, „există doar o afacere din America protejată de Constituție, și anume presa și odată a existat și un motiv pentru asta. Motivul e că presa trebuia să fie un aliat al oamenilor. Ea trebuia să dezvăluie și să informeze oamenii într-un mod nepărtinitor. Când au devenit părtinitori, după cum sunt acum, au început să altereze sistemul și modul în care ar trebui să funcționeze, deoarece ei aleg o anumită tabără și scapă de tot felul de chestii.”  

„Ăsta e nivelul de falsitate pe care îl vedem și e destul de rușinos” a declarat el în concluzie. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.abcnews.com

EN

US Presidential race candidate and retired neurosurgeon Dr. Ben Carson has come under a lot of attack from the liberal media in the United States for his various comments against Muslims, his support of the right to firearms in the United States and attacks against various liberal positions.

But he continues to fight back. The interesting thing is that more the press attacks him, more his popularity grows among the voters in the country. He is now solidly in second place behind Donald Trump and according to recent polls has the support of 22% of the registered voters in the battle to win the Republican nomination for the Presidency. Indeed, there are other polls that suggest that in a straight contest between Hillary Clinton and Dr. Carson, Dr. Carson would win.

Dr. Carson attacked the press saying, “Many in the press will say I’m sensitive and that I should not be thinking about running for office, because I get offended by what they do. But the reason I expose the press is because I want the people of America to understand what they’re doing. It’s not because I’m sensitive.”

Dr. Carson insisted that he would never compromise in his fight against the media. He said, “I will continue to expose them every time they do something, so that as more people understand what they are and what they’re doing, it will negate their affect. Until they have the kind of transformation that’s necessary for them to become allies of the people, we have to know what they’re doing.”

Dr. Carson claims his views on guns and religion were intentionally distorted by biased reporters who wanted to sink his presidential hopes. He said, “The good thing is that a lot of people in America are on to them and understand what they’re trying to do, and that’s one of the reasons we’re doing well. It seems like the more they attack me, the better we do.”

Dr. Carson explained how his words had been taken out of context or overblown: “Everything needs to be looked at in context, and when news media picks one word or one phrase and they run with it and try to characterize people like that, I gotta tell you guys, that’s why people don’t trust you anymore,” he said. “I mean you’re down there with used car salesmen.”

Carson said he was attacked by the liberal press because as a black Republican, he did not meet the stereotype the press had either about blacks or about conservatives in America. He said that media in America were a bunch of hypocrites and that they had to be called out by someone.

As Dr. Carson explains, “There is only one business in America that is protected by the Constitution, and that is the press, and there was a reason for that. It was because the press was supposed to be an ally of the people. They were supposed to expose and inform the people in a nonpartisan way. When they become partisan, as they are, they distort the system as it was supposed to work, and they allow the side that they pick to get away with all kinds of things”.

“I mean, this is the level of insincerity that we see, and it really is kind of embarrassing to see that,” he concluded.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: dr ben carson, usa, politica, presedinte, obama, islam, musulman,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.