Logo

USA/ Donald Trump, noi controverse!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4600 times
USA/ Donald Trump, noi controverse! Image

USA/ Donald Trump, noi controverse!

RO

Mulți experți nu știu cum să analizeze deciziile luate de Donald Trump în politica externă. Măsurile luate în legătură cu Taiwanul i-au uimit pe mulți. Donald Trump a avut o conversație la telefon cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen.  

Acest lucru a fost surprinzător deoarece nici un președinte american nu a mai vorbit cu vreun lider taiwanez de peste 37 de ani din cauza problemei cu China. China consideră Taiwanul parte a țării sale și nu recunoaște statul independent Taiwan.  

Se crede că Trump va avea o politică pro-Taiwan din cauza influenței lui John Bolton, fostul ambasador american la ONU. Bolton este un prieten al Taiwanului și l-a sprijinit mereu împotriva Chinei.  

 Bolton a scris în Wall Street Journal mai devreme anul acesta: „noua administrație americană trebuie să înceapă să primească diplomații taiwanezi în mod oficial în Departamentul de Stat., să ridice statusul misiunii americane în Taipei de la un „institut” privat la o misiune diplomatică oficială, trebuie să îl invite pe președintele taiwanez în America în mod oficial, trebuie să permit oficialilor americani să viziteze Taiwanul pentru afaceri guvernamentale și nu în ultimul rând, trebuie să recunoască în mod oficial țara.”

Unul dintre oficialii care îl sfătuiescc pe Trump, Stephen Yates, a declarat că „este foarte bine să avem un lider care îi ignoră pe cei care spun că nu poate să sune un alt lider ales democratic.”

Cu toate acestea, unii experți precum Isaac Stone Fish de la  Centrul Asiatic al Relațiilor SUA – China nu este de acord. Fish a declarat că „eu nu cred că domnul Trump și consilierii lui înțeleg cât de controversat este această discuție la telefon sau cât de mult s-a gândit la consecințele acestuia.”

„Dar problema nu este dacă ei înțeleg cât de importantă este această mișcare. Această mișcare îi ajută pe americani și pe celelalte guverne ale lumii să înțeleagă câtă încredere pot să aibă în guvernul lui Trump și în modul în care acesta va conduce politica externă a țării – dacă el și echipa lui nu știau că această convorbire va crea controverse, atunci merită și mai puțin respect și încredere” a adăugat Fish.  

Printre critici s-au numărat și senatorul democratic Chris Murphy. Senatorul Murphy a declarat că „evenimentele din ultimele 48 de ore nu au reprezentat o schimbare majoră. Și dacă acestea nu se vor repeta – dacă sunt doar devieri radicale – aliații vor pleca dacă ei nu știu ce poziție vom adopta noi. E la fel de rău și asta.”

Republicanii pe de altă parte l-au sprijinit în totalitate pe Trump. Senatorul Tom Cotton a declarat că „eu îl laud pe președintele ales Trump pentru conversația avută cu Tsai Ing-wen, care reafirmă dedicația noastră față de singura democrație de pe pământ chinez.”

Aaron Friedberg, care predă politică și afaceri internaționale la Universitatea Princeton, a declarat că acțiunile lui Trump au fost „necorespunzătoare și provocatoare fără motiv.”

„Strategia aceasta implică mai mult de o mișcare gândită dinainte. Nu există dovez că asta s-ar fi întâmplat aici” a adăugat el.    

Beijingul și-a exprimat cea mai mare obiecție față de manevra diplomatică a lui Trump. Geng Shuang, un purtător de cuvânt al ministerului de externe al Chinei a declarat că „trebuie să menționăm faptul că există o singură Chină în lume, iar Taiwanul este o parte separată a Chinei. Guvernul Republicii Populare Chineze este singurul guvern care reprezintă China.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici 
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

Many experts are not sure about what to make of Donald Trump’s foreign policy moves. His actions over Taiwan have raised a lot of eyebrows. Donald Trump had a conversation with the Taiwanese president Tsai Ing-wen on phone.

This was surprising because no US President has directly spoken to any Taiwanese leader for over 37 years to respect China’s feelings over the issue. China considers Taiwan to be a part of its country and does not recognize an independent Taiwanese state.

It is believed that Trump will have a pro-Taiwan policy because of the influence of John Bolton, the former US ambassador to the United Nations. Bolton is a great friend of Taiwan and has consistently supported it against China.

Bolton had written in the Wall Street Journal early this year: “The new US administration could start with receiving Taiwanese diplomats officially at the State Department; upgrading the status of US representation in Taipei from a private ‘institute’ to an official diplomatic mission; inviting Taiwan’s president to travel officially to America; allowing the most senior US officials to visit Taiwan to transact government business; and ultimately restoring full diplomatic recognition.”

One of the officials advising Trump, Stephen Yates, said, “It’s great to have a leader willing to ignore those who say he cannot take a simple call from another democratically elected leader.”

However, experts such as Isaac Stone Fish of the Asia Society’s Centre on US-China Relations disagree. Mr. Fish said, “I don’t know whether Trump and his advisers understood the unprecedented nature of this phone call, or how much he debated the effect this may have with his advisers beforehand.”

“But the issue of whether or not they knew is hugely important. It helps determine how much trust and respect Americans, and governments around the world, should have in Trump and his team’s competence in handling US foreign policy – if he and his team didn’t know this would cause a stir, then they deserve less respect and trust,” Mr. Fish added.

Critics included Democratic senator Chris Murphy. Senator Murphy said, “What has happened in the last 48 hours is not a shift. These are major pivots in foreign policy [without] any plan. That’s how wars start. And if they aren’t pivots – just radical temporary deviations – allies will walk if they have no clue what we stand for. Just as bad.”

Republicans on the other hand were fully in support of Trump. Senator Tom Cotton said, “I commend President-elect Trump for his conversation with President Tsai Ing-wen, which reaffirms our commitment to the only democracy on Chinese soil.”

Aaron Friedberg, who teaches politics and international affairs at Princeton University, said Trump’s actions were “this seems ill-considered [and] pointlessly provocative”.

“Strategy involves thinking more than one move ahead. No evidence of that here,” he added.

Beijing has expressed its strongest objection over Trump’s diplomatic maneuver. Geng Shuang, a China’s foreign ministry spokesman said, “It must be pointed out that there is only one China in the world and Taiwan is an inseparable part of Chinese territory. The government of the People’s Republic of China is the sole legitimate government representing China.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: trump, donald, taiwan, presedinte, apel, china, extern, minister,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.