Logo

USA/ Dispare clasa de mijloc?!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3795 times
USA/ Dispare clasa de mijloc?! Image

USA/ Dispare clasa de mijloc?!

RO

Se micșorează cumva clasa americană de mijloc? Există destule probe ce indică asta. În anii ’60, în jur de 61% din populaţia Americii făcea parte din clasa de mijloc. Astăzi, mai puțin de 50% dintre americani intră în această categorie.

Motivul din spatele acestei scăderi este inegalitatea dintre venituri din Statele Unite a cărei valori este mai mare ca niciodată. Din ce în ce mai mulți oameni ies din clasa de mijloc și intră în clasa sărmanilor în Statele Unite.

Dar la ce ne referim când spunem „clasa de mijloc”? Un sondaj realizat de Pew Global Research a descoperit că majoritatea oamenilor din Statele Unite consideră că orice familie cu un venit între $42.000 și $125.000 pe an face parte din clasa de mijloc.

Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci am putea spune că 20% din populația Americii o duce mai bine deoarece fac mai mult de $125.000 pe an. Având în vedere că 50% formează clasa de mijloc, numărul săracilor sau a celor care fac sub $42.000 pe an formează 30% din populația totală a țării.

Aici vedem o schimbare adevărată în societatea americană. Americanii din clasa de mijloc sau cei care au un venit pe familie cuprins între $42.000 și $126.000 sunt cel mai mare grup din țară, dar sunt mai puțini la număr decât majoritatea populației.

Majoritatea populației americane fie face foarte mulți bani, fie nu face bani deloc. Așadar, odată ce clasa de mijloc se micșorează, avem parte de o societate foarte inegală în Statele Unite. Mulți americani nu pot fi numiți sărmani, dar trăiesc de la salariu la salariu și sunt foarte aproape de o criză economică.

O altă transformare prin care trece societatea americană tot legată de clasa de mijloc este faptul că aceasta nu mai este formată doar din albi cum era în trecut. În 1980, albii formau 80% din clasa de mijloc, în timp ce astăzi formează doar 67% din ea.

Societatea ca și întreg s-a schimbat foarte mult. Americanii de origine asiatică formează o mica porțiune din populația Americii, dar sunt reprezentați în număr foarte mare în clasa de mijloc, formând 6% din ea. Oamenii de culoare și hispanicii se descurcă foarte bine în ceea ce privește veniturile.

Mai important însă este că americanii bogați trăiesc mult mai comfortabil decât o făceau acum 40 de ani, în special cei 50 de milioane de americani care se încadrează în clasa de sus, a celor care fac mai mult de $125.000 pe an. Singura problemă este că nu toată lumea poate să ajungă la acest statut social în America, deoarece datorită societății foarte competitive, este foarte greu să ajungi în clasa de sus.

20% din americani trăiesc cu un venit mai mic de $31.000 pe ani, majoritatea trăind sub pragul sărăciei. Există și un impact psihologic al sărăciei. A fi sărac într-o țară precum India, unde majoritatea populației trăiește în sărăcie nu este așa de rău.

Dar într-o țară bogată precum America, unde există atât de multă bogăție și prosperitate peste tot în jur, a fi sărac este foarte rușinos. Acest lucru favorizează multe probleme mintale în țara în care toată lumea trebuie să fugă mereu pentru a rămâne în același lucru, la fel ca un hamster ce fuge pe rotița lui. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.slate.com

EN

Is the American middle class shrinking? There is plenty of evidence that indicates that this is very much so. Back in the 1960s, about 61 percent of the US population could be considered to be middle class. Today, not more than 50 percent of Americans come under this category.

The reason for this is that income inequality in the US is higher than ever. More and more people are falling out of middle class, and can now be considered as poor in the US.

But what do we really mean by middle class? A survey by Pew Global Research found that most people in the USA consider any household with an income of between $42,000 and $125,000 a year to be middle class.

If that was to be the case, it can be said that 20 percent of the US population is better off as they make more than $125,000 a year. With 50 percent in the middle, the number of poor Americans, or those that make under $42,000 is 30% of the population.

What’s happening is that there is a real change taking place in American society.  Middle income Americans or those that have an annual household income of in the range of $42,000 to $126,000 are the biggest income group in the country, but they are now less than the majority of the population.

The majority of US population either makes a lot of money, or does not make much money at all. So with the shrinking of the middle class, we have a very unequal society in the US. A number of Americans cannot be considered poor, but they live from paycheck to paycheck and are not far from an economic crisis.

 Another major transformation in US society is that the middle class is not as white as it used to be in the past. In the 1980s, the whites constituted 80 percent of the middle class, today they form just 67 percent of it.

There has been a sea change in society. Asian Americans form a tiny chunk of US population, but they are overwhelmingly represented in the middle class, forming 6 percent of it. Blacks and Hispanics are doing pretty well in the income ladder as well.

Importantly, rich Americans are living more comfortably than they used to 40 years ago, especially the 50 million Americans that live in upper income families that make $125,000. The only issue is that not everyone can aspire to reach this status in America as getting to the upper class is very difficult in such a competitive society.

20 percent of Americans live at an income of less than $31,000 a year, with many of them living under poverty line. This section of the population is most under trouble. And then there is the psychological impact of poverty. It is not a big deal to be poor in a country like India, where the majority live under poverty.

But in a rich country like America, where there is so much wealth and prosperity all around, to be poor is considered to be shameful. This has created many mental health issues in the country, where everyone has to run faster just to stay at the same place, like running on a treadmill. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, saracie, clasa, mijloc, america, bani, cauze, copii, familie, venit, inegalitate,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.