Logo

USA/ De ce este Trump iubit de clasa muncitoare?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5489 times
USA/ De ce este Trump iubit de clasa muncitoare? Image

USA/ De ce este Trump iubit de clasa muncitoare?

RO

Spuneți ce vreți despre președintele Donald Trump – el a fost criticat puternic de către presă și de către cei aflați în poziții înalte – dar idea e că economia Americii s-a descurcat foarte bine sub îndrumarea lui. Cei ce dețin afaceri și piețele din toată lumea au mare încredere în Trump.

Să luăm mai întâi în considerare bursele de valori. The Dow Jones Industrial Average (DOW) a atins record după record după ce Trump a devenit președinte. Rezultatele petnru Dow Jones au fost extraordinare. Profitul a crescut cu 5% din ziua inaugurării lui Trump pe 20 ianuarie.

The Dow Jones a trecut de 20.000 pentru prima data sub administrația lui Trump și crește sigur. Se pare că bursele de valori sunt de neoprit sub Trump.

Dar nu doar burselor de valori le-a crescut încrederea. Potrivit unui sondaj recent realizat cu un grup de directori executivi, s-a aflat că 76% dintre aceștia au încredere în noul președinte și în abilitățile sale de leadership și cred că el îi va ajuta să aducă profit afacerilor. Sondajul a fost realizat de JP Morgan Chase.

Majoritatea celor care dețin afaceri au încredere în perspectiva pro-afaceri a lui Trump. Ei au declarat că le-au plăcut politicile economice ale lui Trump precum eliminarea mai multor taxe și a mai multor legi ce afectau corporațiile. Ei au declarat că 2017 va fi cu siguranță un an plin de profit pentru ei.   

Economia americană este plină de optimism pentru prima data în 7 ani. Cei care dețin afaceri l-au urât pe Barack Obama. Obama era popular în presă, în rândul celor ce dețin funcții înalte și în rândul tinerilor. El era iubit și de birocrați.

Dar Obama a fost tratat cu multă suspiciune de către deținătorii de întreprinderi mici și mijlocii. Ei l-au considerat a fi de stânga și anti-afaceri. EI credeau că el era un globalist care promova importurile în loc de afacerile americane sau lucrătorii americani.

Sigur, și Silicon Valley l-a iubit pe Obama și la fel de mult îl urăște pe Trump, dar industria tech este diferită față de economia din restul țării.

Cei care lucrează în industria tech din Silicon Valley au studii superioare și tind să fie majoritar liberali și votează pentru Partidul Democratic. Piața lor este globală și angajează mii de imigranți inteligenți la fel ca ei.

Așadar, putem spune că ei trăiesc într-o bulă și nu mențin contactul cu americanii de rând precum cei care dețin întreprinderi mici sau fabric. De aceea a câștigat Trump. Oamenii care îl iubesc pe Trump îl urăsc pe Obama și invers.

Se așteaptă ca Trump să aducă joburile industriei de producție înapoi în America. El a introdus deja o lege care va ridica toate restricțiile impuse extragerii de cărbune din mine. Acest lucru va proteja mii de joburi în industria extragerii cărbunelui, joburi care ar fi fost pierdute dacă el ar fi pierdut în fața lui Hillary Clinton – ale cărei politici erau asemănătoare cu cele ale lui Obama.

Mulți oameni au încredere că Trump va îmbunătăți infrastructura, va impune mai multe taxe de import, va tăia din impozite și va elimina legile de protejare a mediului care afectează afacerile. De aceea, desi presa îl va urâ, clasa muncitoare din America îl va iubi.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.slate.com

EN

Say whatever you want to about President Donald Trump – he has been criticized heavily by the media and the establishment class – but the fact is that the US economy has been doing exceedingly well under him. The business community and the markets have a lot of confidence in Trump.

Consider the stock markets first.  The Dow Jones Industrial Average (DOW) has been hitting record after record after Trump became President.  The rally in the Dow Jones has been extraordinary. It has risen by 5% since the day of Trump’s inauguration on January 20.

The Dow Jones has crossed 20,000 for the first time under Trump and is making its way steadily up. There seems to be no stopping the stock markets under Trump.

But the jump in confidence in the economy is not limited to the stock markets.  According to a recent survey of executives, it was found that 76 percent were confident in the new President and his leadership and his ability to help them achieve profitability in their business. The survey was conducted by JP Morgan Chase.

Most business owners remained confident about Trump’s pro-business outlook. They said that they liked Trump’s economic policies such as tax breaks and the removal of several obstructive corporate regulations. They said that the year 2017 would be a time of economic boom for them.   

Optimism in the US economy is at its highest in over 7 years under Trump. Business owners never liked the former President Barack Obama to be honest. Obama was popular with the media, the establishment class and with a lot of young people. He was also loved by bureaucrats.

But Obama was treated with a great deal of suspicion by small and midsized business owners. They considered him to be a leftist and anti-business. They believed that he was a globalist who prioritized outsourcing over the ordinary American business owner or factory worker.

Sure, the Silicon Valley loved Obama, and in the same measure hates Trump, but the tech industry is different from the economy in the rest of the country.

Those who work in the tech industry in the Silicon Valley are highly educated men and women who tend to be liberal and vote for the Democratic Party. Their market is global, and the hire millions of highly educated immigrants such as themselves.

 So it can be said that they are out of touch with ordinary Americans such as small business owners and factory owners. That’s also the reason Trump won. The people who love Trump hate Obama and vice versa.

 Trump is expected to bring manufacturing jobs back to the USA. He has already introduced a legislation that will do away with the restrictions on coal mining. This will protect tens of thousands of coal mining jobs, which would have been lost had Hillary Clinton – whose policies are similar to Obama’s – won.

There is a lot of confidence that Trump will improve the crumbling infrastructure, impose import tariffs, deliver tax cuts and do away with environmental regulations that hurt business. That’s why while the media may hate Trump, the business community and the American working class love him. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, donald, trump, economie, clasa mijlocie, job, industrie, carbuni, taxe, impozite, america, administratie, obama, hillary,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.