Logo

USA/ De ce a pierdut Hillary cursa pentru prezidentiale?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3998 times
USA/ De ce a pierdut Hillary cursa pentru prezidentiale? Image

USA/ De ce a pierdut Hillary cursa pentru prezidentiale?

RO

Hillary Clinton a pierdut alegerile în fața unui om considerat a fi cel mai separatist și mai urât om care a intrat vreodată într-o cursă pentru prezidențiale din istoria Statelor Unite. Cum putem să explicăm această situație extraordinară ce a avut loc pe 8 noiembrie, care a șocat întreaga lume?  

Charles Krauthammer, jurnalist conservator a declarat că victoria lui Donald Trump este „o revoluție ideologică și electorală de tipul căreia nu am mai văzut din vremea lui Reagan. Asta înseamnă din punct de vedere ideologic că Partidul Republican a devenit un partid populist, iar țara nu va avea un partid conservator clasic.”

Krauthammer a explicat că „dacă … Trump va câștiga, aceasta este o revoluție electorală și ideologică de tipul căreia nu am mai văzut din vremurile lui Reagan. Asta înseamnă din punct de vedere ideologic că Partidul Republican a devenit un partid populist, iar țara nu va avea un partid conservator clasic.”

El a explicat că „globalizarea la nivel mondial, comerțul este mereu pozitiv, dar globalizarea înseamnă că vor fi mereu învingători și pierzători. Și Trump este un tip care a înțeles asta. El a vorbit cu cei care au pierdut. El a spus, eu vorbesc pentru voi. Nu știu dacă remediile sale vor funcționa, dar cu siguranță că o sa considerăm totul ca o schimbare ideologică și aici vorbesc și pentru clasa muncitoare albă și pentru cea formată din minorități. Vom avea parte de o schimbare electoral, ceea ce înseamnă că republicanii dețin acum puterea și pot lua deciziile. Adică, pe de altă parte, odată cu creșterea înregistrării hispanicilor, a votului hispanic, statele din sud care de obicei erau sigure pentru republicani nu mai sunt atât de sigure.”

Asta e adevărat pe jumătate. Hillary Clinton a fost văzută de oamenii de rând ca un pion al clasei politice aflate la putere, ceea ce i-a impulsionat să arate degetul mijlociu acesteia nevotând-o pe Clinton.  

Presa poate și ea să fie învinovățită pentru înfrângerea lui Hillary pentru că și-a pierdut obiectivitatea și a devenit unul dintre suporterii ei cei mai mari. Presa a început să spună oamenilor ce să creadă și pe cine să sprijine și odată ce a făcut asta, și-a pierdut toată credibilitatea. Sprijinul presei a avut efectul invers dorit de Hillary, deoarece oamenii au început să urască presa liberală și cea mai bună modalitate de a-și exprima ura a fost votându-l pe Trump.  

După cum a scris jurnalista Margaret Sullivan pentru Washington Post, „jurnaliștii – cu facultate, din mediul urban și în mare parte liberali – lucrează cel mai probabil în New York City și Washington D.C. sau cel puțin coasta de vest. Și deși am atins câteva state roșii timp de câteva zile, sau deși am intervievat câțiva mineri sau mecanici fără loc de muncă din Rust Belt, nu le-am luat în serios. Sau nu le-am luat destul de în serios.”

Cea mai bună analiză a alegerilor a fost realizată de jurnalistul Roger Cohen de la New York Times, care a explicat de ce a învins-o Trump pe Clinton. El a scris în articolul său că aceasta este o perioadă de revoltă împotriva clasei liberale realizată de către o mare parte din populația americană care a votat împotriva acesteia prin Hillary Clinton: „trebuie să recunoaștem că Trump are o intuiție formidabilă: și-a dat seama că furia și incertitudinea americanilor în fața marșului de neoprit al globalizării și tehnologiei au ajuns într-un anumit punct încât oamenii erau gata să facă orice pentru o schimbare.”

„De-ajuns cu elita, de-ajuns cu experții, de-ajuns cu status quo, de-ajuns cu ideea de „politically corect”, de-ajuns cu agențiile de inteligență liberale și magnații culturali și locul lor în presă, de-ajuns cu vrăjitorii din finanțe care au creat criza din 2008 și au făcut să dispară atâtea locuri de muncă. Acesta a fost mesajul lui Trump. Nativ din New York, el a reușit să preia toate frustrările țării și să le  ofere o poartă de ieșire. Ohio și Wisconsin au intrat ușor în tabăra lui Trump.

„Această victorie în fața lui Hillary Clinton, reprezentanta par excellence a clasei politice americane a fost echivalentul Brexitului american. Odată cu votul pervers al Marii Britanii cu care s-a sabotat singură din iunie de a părăsi Uniunea Europeană, a devenit din ce în ce mai plauzibilă ideea că aceleași forțe anti-globalizare și deseori xenofobe ar putea să îi aducă victoria lui Trump.  

„Și asta s-a și întâmplat. Cei fără drepturi care deseori trăiesc în condiții foarte sărace, s-au ridicat și și-au urlat alegerea. Clinton nu părea că le înțelegea frustrările la fel cum o făcea Bernie Sanders, care s-a luptat cu ea pentru nominalizarea partidului Democrat.”

Tot ce putem spune e că aceasta e democrația, există învingători și învinși. Dar lumea merge mai departe. Felicitări, domnule președinte Donald Trump! 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nymag.com

EN

Hillary Clinton lost an election to someone who was considered to be the most divisive and unpopular person ever to contest the Presidential race in the history of the United States. How does anyone explain this extraordinary thing that has just happened, which has shocked the whole world?

Charles Krauthammer a Conservative columnist said, Donald Trump’s win “is an ideological and electoral revolution of the kind we haven’t seen since Reagan. What this means, ideologically, is that Republican Party has become a populist party and the country is going to be without a classically conservative party.”

Krauthammer explained, “If…Trump wins, this is an ideological and electoral revolution of the kind we haven’t seen since Reagan. What this means, ideologically, is that Republican Party has become a populist party and the country is going to be without a classically conservative party.”

He explained, “Net globalization, trade is always a positive, but net means there are winners or losers. And Trump is a guy who understood that. He’s spoken to those who lost out. he said, I speak for you. I don’t know whether his remedies are going to work, but certainly what we’re seeing is an ideological shift, speaking for the white working class, and also, the non-white working class, and it’s going to be an electoral shift because that means that the old Rust Belt is now in play permanently for the Republicans. As is, on the other hand, with the rise of Hispanic registration, Hispanic voting, the classically safe southern states for Republicans are no longer that classically safe.”

That’s partly true. Hillary Clinton was so closely identified with the establishment that for many in America, defeating her akin to showing their middle finger to the establishment.

The media can also be blamed for Hillary’s defeat because it lost all shred of neutrality and became her most enthusiastic supporters. The media began telling people what to believe and who to support, and once it did that, it lost all credibility. The media’s support backfired on Hillary, as people simply hated the American liberal media and the best way to express their hatred was to vote for Trump.

As Washington Post’s media columnist Margaret Sullivan said in an article, “Journalists — college-educated, urban and, for the most part, liberal — are more likely than ever before to live and work in New York City and Washington, D.C., or on the West Coast. And although we touched down in the big red states for a few days, or interviewed some coal miners or unemployed autoworkers in the Rust Belt, we didn’t take them seriously. Or not seriously enough.”

The best analysis of the election was made by New York Times columnist Roger Cohen, who explained why Trump was able to beat Clinton. He said in his column in the New York Times that it was as much a revolt against the liberal class by a significant section of the American population as a vote against Hillary Clinton: “To give Trump credit, he had a single formidable intuition: That American anger and uncertainty in the face of the inexorable march of globalization and technology had reached such a pitch that voters were ready for disruption at any cost.

“Enough of elites; enough of experts; enough of the status quo; enough of the politically correct; enough of the liberal intelligentsia and cultural overlords with their predominant place in the media; enough of the financial wizards who brought the 2008 meltdown and stagnant incomes and jobs disappearing offshore. That, in essence, was Trump’s message. A New Yorker, he contrived to channel the frustrations of the heartland, a remarkable sleight of hand. Ohio and Wisconsin lurched into the Trump camp.

“This upset victory over Hillary Clinton, the representative par excellence of the American political establishment, amounted to Brexit in American form. Ever since Britain’s perverse, self-defeating vote last June to leave the European Union, it seemed plausible that the same anti-globalization, often xenophobic forces could carry Trump to victory.

“And so it proved. The disenfranchised, often living lives of great precariousness, arose and spoke. Clinton never quite seemed to understand their frustrations, as her challenger for the Democratic nomination, Bernie Sanders, did.”

All we can say to that is, it’s democracy, there are winners and losers. But the world moves on. Congratulations President Donald Trump! 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: hillary, trump, alegeri, presedintie, usa, ue, japonia, putin, rusia, india, asia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.