Logo

USA/ Cartile preferate ale oamenilor de succes

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9129 times
USA/ Cartile preferate ale oamenilor de succes Image

USA/ Cartile preferate ale oamenilor de succes

RO

Dacă există un obicei minunat pe care îl puteți prelua de la oamenii de succes, acesta este cititul, deoarece mulți oameni de succes citesc foarte mult. De fapt, Warren Buffett își petrece 80% din timpul său la birou citind. Noi vă vom spune care e cartea preferată a lui Buffett, dar și a altor oameni de succes precum Bill Gates, Oprah Winfrey, Steve Jobs și Elon Musk. Avem o colecție întreagă de cărți de business, alte opere minunate din literatură și cărți foarte amuzante de ficțiune. Haideți să începem!  

Warren Buffett, cel mai mare investitor al lumii.  

Cartea preferată: „The Intelligent Investor” de Benjamin Graham

Nu ar trebui să fiți surprinși de faptul că lui Buffett îi place capodopera lui Benjamin Graham despre investit mai mult ca orice altă carte, deoarece a folosit-o în primele investiții pe care le-a făcut la vârsta de 19 ani. După cum spune Buffett, „pentru a investi cu succes o viață întreagă nu aveți nevoie de un IQ gigantic, de strategii nemaivăzute sau informații noi. Este nevoie de un cadru intelectual perfect pentru a lua deciziile cele mai bune și pentru a ține emoțiile departe de acest cadru intelectual. Această carte descrie clar și précis cadrul acesta. Dumneavoastră va trebui să vă creați o disciplină emoțională.”   

Bill Gates, cel mai bogat om al lumii și cel mai mare filantropist

Cartea preferată: „Making of the Modern World” de Vaclav Smil

Scriitorul preferat al lui Bill Gates este filozoful Vaclav Smil și iată de ce îi place lui această carte: „poate pare obișnuit, dar problema materialelor – de cât de mult avem nevoie și cât de mult folosim – este cheia ajutorării oamenilor din țările sărace și îmbunătățirii vieților lor. Gândiți-vă la creșterea uimitoare a calității vieții pe care am văzut-o în Statele Unite și în alte țări bogate în ultimii 100 de ani. Noi vrem ca acest miracol să aibă loc peste tot în lume în următorii 50 de ani.”  

Elon Musk, unul dintre cei mai inteligenți antreprenori tineri din lume

Cartea preferată: „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” de Douglas Adams

Elon Musk este un multimilionar și un antreprenor faimos pentru crearea de soluții futuristice la problemele lumii. Iată de ce îi place cartea foarte amuzantă a lui Adams, care a devenit una dintre cele mai populare cărți din întreaga lume: „subliniază un lucru foarte important, acela că de multe ori, întrebarea e mai grea decât răspunsul. Și dacă poți să formulezi întrebarea cum trebuie, atunci răspunsul e partea cea mai ușoară. Așadar, doar în momentul în care vom înțelege universul mai bine, atunci vom ști exact ce întrebări să punem.”  

Steve Jobs, cel mai mare antreprenor din lume 

Cartea preferată: „The Innovator’s Dilemma” de Clayton Christensen

Răposatul Steve Jobs nu are nevoie de introduceri. Cartea lui preferată, „The Innovator’s Dilemma”, se spune că i-ar fi influențat filozofia în afaceri. Haideți să aflăm de ce i-a plăcut lui atât de mult: „este important să facem această transformare, din cauza a ceea ce Clayton Christensen numește „dilema inovatorului”, unde oamenii care inventează ceva sunt de obicei ultimii care văd mai departe de invenția lor și noi cu siguranță că nu vrem să ajungem așa.”

Oprah Winfrey, cea mai puternică femeie din industria divertismentului  

Cartea preferată: „To Kill a Mockingbird” de Harper Lee

Oprah a ales capodopera lui Harper Lee ca și cartea ei preferată dintotdeauna și iată de ce: „îmi amintesc cum citeam cartea aceasta și apoi mergeam la cursuri și vorbeam într-una de ea. Am citit-o în clasa a opta și în a noua și mereu încercam să îi fac pe alți copii să o citească. Este absolute normal ca acum să am un club de carte, deoarece asta am făcut de când am citit cartea asta.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.fatalnews.com

EN

If there is one great habit you can pick from successful people, it is reading, because successful people read a lot. In fact, Warren Buffett spends 80% of his time in the office on reading. We tell you what Buffett’s favorite book is, and reveal the favorite books of Bill Gates, Oprah Winfrey, Steve Jobs and Elon Musk. We have a collection of business books, great works of literature and hilarious works of fiction. Let’s get started!

Warren Buffett, The World’s Greatest Investor.

Favorite Book: The Intelligent Investor by Benjamin Graham

It should be no surprise that Buffett loves Benjamin Graham’s masterpiece on investing more than any other book, as he used it to get started as an investor at the young age of 19. As Buffett says, "To invest successfully over a lifetime does not require a stratospheric IQ, unusual business insights, or inside information. Whats needed is a sound intellectual framework for making decisions and the ability to keep emotions from corroding that framework. This book precisely and clearly prescribes the proper framework. You must provide the emotional discipline."

Bill Gates, The World’s Richest Man and Greatest Philanthropist

Favorite Book: Making of the Modern World by Vaclav Smil

Bill Gate’s favorite writer is the philosopher Vaclav Smil, and here’s why he likes this book:  "It might seem mundane, but the issue of materials — how much we use and how much we need — is key to helping the worlds poorest people improve their lives. Think of the amazing increase in quality of life that we saw in the United States and other rich countries in the past 100 years. We want most of that miracle to take place for all of humanity over the next 50 years."

Elon Musk, One of the Brightest Young Entrepreneurs in the World

Favorite Book: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams

Elon Musk is a multi-billionaire and an entrepreneur famous for creating futuristic solutions to the world’s problems. Here’s why he likes Adams incredibly hilarious book, which is one of the most popular novels of all times: "It highlighted an important point, which is that a lot of times the question is harder than the answer. And if you can properly phrase the question, then the answer is the easy part. So, to the degree that we can better understand the universe, then we can better know what questions to ask."

Steve Jobs, The Greatest Entrepreneur Ever

Favorite Book: The Innovator’s Dilemma by Clayton Christensen

The late Steve Jobs needs no introduction. His favorite book, The Innovator’s Dilemma, is said to have influenced his philosophy in business. Let’s find out why he liked it so much: "Its important that we make this transformation, because of what Clayton Christensen calls he innovators dilemma, where people who invent something are usually the last ones to see past it, and we certainly don want to be left behind."

Oprah Winfrey, The Most Powerful Woman in the Entertainment Industry

Favorite Book: To Kill a Mockingbird by Harper Lee

Oprah has picked Harper Lee’s brilliant book as her all time favorite, and here’s why: "I remember reading this book and then going to class and not being able to shut up about it. I read it in eighth or ninth grade, and I was trying to push the book off on other kids. So it makes sense to me that now I have a book club, because I have been doing that since probably this book."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: carti, usa, america, oprah, bill gates, warren, buffett,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.