Logo

USA/ Cartea care explica victoria lui Donald Trump!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 7162 times
USA/ Cartea care explica victoria lui Donald Trump! Image

USA/ Cartea care explica victoria lui Donald Trump!

RO

Una dintre cele mai tari cărți pe care le-am citit în ultima vreme a fost  Hillbilly Elegy de J. D. Vance. Această carte a devenit faimoasă datorită victoriei lui Donald Trump în cadrul alegerilor prezidențiale americane. Aceasta încearcă să explice de ce atât de mulți votanți din clasa muncitoare din SUA au preferat să îl voteze pe Trump și nu pe Hillary.

Vance a crescut în partea rurală a statului Ohio și știe ce înseamnă sărăcia, violențele și abuzul de droguri din copilărie. El a scăpat din acest cerc vicios după ce s-a alăturat Pușcașilor Marini americani. După o carieră ilustră ca și soldat, el s-a înscris la Universitatea de Stat din Ohio și la Universitatea Yale, unde a primit bursă și a avut mult succes academic.

El a devenit un jurnalist de excepție de atunci și un bun scriitor iar cartea lui, Hillbilly Elegy, încearcă să explice de ce clasa muncitoare din America, care mereu a votat cu democrații, a ales de data aceasta să îl voteze pe Trump. 

El este un autor care înțelege cu adevărat gândirea votantului alb sărac, pe care mulți în presă îl numesc rasis, homofob, misogin și multe altele. Empatia lui pentru acești oameni și pentru alegerile pe care le-au făcut este palpabilă peste tot în carte și spune că ceea ce îi doare pe votanții albi este „sentimentul că alegerile noastre nu mai contează”.

Vance vorbește despre sentimentul de neputință cu care se confruntă acești votanți. Frica de faptul că oricât de mult ar încerca, ei nu pot avea prea mult succes în viață. Ei nu pot controla ceea ce li se întâmplă și au o relație tumultuoasă cu banii.

Într-adevăr, banii reprezintă cea mai mare barieră între americanul liberal alb în orașe precum New York și Washington și albii muncitori din clasa de mijloc a Americii precum cei din zona vechilor industrii precum Ohio, Kansas, Michigan și Nebraska.

Prețurile locuințelor cresc peste tot în Statele Unite și doar o mică parte din populație își permite să își cumpere haine în cele mai bune locații din țară. Acest lucru a creat o societate ce depinde de ceea ce ai și ceea ce nu ai, iar cei ce nu au sunt trimiși la marginea societății.

Americanii din clasa de mijloc urăsc cel mai mult să li se vorbească de sus de către presă, Hollywood și restul clasei de sus, spune Vance în cartea lui. El face referire și la frustrarea pe care aceștia o simt atunci când aprind televizorul și văd cum presa națională precum CNN, MSNBC, CBS și alte canale se concentrează pe probleme cu care ei nu se confruntă – precum lupta pentru drepturile oamenilor transgender de exemplu.

Adevărata problemă în America, după cum explică Vance, este pierderea de joburi. O mare parte din populație nu poate să mai obțină joburi bune, de felul celor de care se bucurau părinții lor. Cei din clasa de sus, care au studii universitare, au acces la cele mai mari oportunități din lume, în timp ce cei care nu sunt educați se trezesc plini de datorii, în sărăcie și fără joburi.

Vance a declarat și ceva foarte important într-unul dintre interviurile sale. El a declarat că Președintele Trump trebuie să uite ce spune sau nu presa despre el pentru că cei care l-au votat – americanii din clasa muncitoare – nu le pasă deloc. El ar trebui să se concentreze însă pe problemele care îi afectează pe suporterii lui, iar acestea se rezumă la joburi, locuri de muncă și iarăși joburi.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nrostatic.com

EN

One of the best books I have read recently has been J. D. Vance’s Hillbilly Elegy. This book became particularly famous because of Donald Trump’s win in the Presidential elections. It seeks to explain why so many working class voters in America preferred Trump to Hillary.

Vance is from rural Ohio and has seen poverty, violence and drug abuse since his childhood. He escaped this vicious circle by joining the US Marines. After a distinguished career as a soldier, he joined the Ohio State University and Yale University on scholarship and achieved great academic success.

He has since gone on to become a very good journalist and author and his book, Hillbilly Elegy, seeks to explain why working class areas in America, which have traditionally voted for Democrats, this time chose to vote for Trump.

He is one author who truly understands the thinking of the poor white voter, who many in the media dismiss as racists, homophobes, misogynists and worse. His empathy for them and their choices can be felt through the book, and he says that what hurts poor white voters most is "the feeling that our choices don matter".

Vance speaks about the feeling of helplessness that these voters face. The fear that regardless of how hard they try, they cannot do much to achieve success in life. They have this complete lack of control over what happens to them, and have a very troubled relationship with money.

Indeed, it is money that is the biggest cause of divide between liberal white American in cities such as New York and Washington, and the hard working poor whites in Middle America, such as the rust belt or the industrial belt such as Ohio, Kansas, Michigan and Nebraska.

  Home prices are on the rise across the United States, and only a small section of the population can afford to buy homes in the best locations in the country. This has created a society of haves and have nots, with the have nots relegated to the margins of the society.

Working class Americans more than anything hate being talked down to in a condescending manner by the media, Hollywood and the rest of the establishment class, says Vance in his book. He alludes to the deep frustration they feel when they switch on the TV and find that the national media such as CNN, MSNBC, CBS and others focus on issues that they have little interest in – such as the fight for transgender rights, for example.

The real issue in America, as Vance explains, is the loss of jobs. A vast section of the population cannot get decent jobs anymore, like the sort of jobs their parents had. Those at the top, those who are highly educated, have access to the best opportunities in the world, while those who are not so well educated find themselves trapped in debt, poverty and unemployment.

Vance makes an important point in one of his interviews. He says that President Donald Trump must forget what the media says or doesn’t say about him because his voters – the average working class white American – does not care less. He should instead focus on issues that matter to his supporters, which is jobs, jobs and jobs. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: carte, donald trump, usa, presedintie, alegeri, preziceri, economie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.