Logo

USA/ Brandon strange 2 milioane de dolari pentru caritate!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6980 times
USA/ Brandon strange 2 milioane de dolari pentru caritate! Image

USA/ Brandon strange 2 milioane de dolari pentru caritate!

RO

MANHATTAN: Pagina „Humans of New York” de pe Facebook, după cum sugerează și numele, viza doar publicul din New York. Oamenii obișnuiți de pe străzile New Yorkului, fiecare spunându-și povestea într-o manieră ușor de înțeles și citit, diversitatea acestora fiind captivantă.  

Nu exista discriminare, nici rasială, nici sexuală, iar fotografului nu i-a păsat niciodată de culoarea persoanei cu care vorbea. Pentru el, toți erau la fel – oameni, doar oameni. Deși pagina era destul de populară după ce a fost creată, a fost mereu înconjurată de un sentiment local. Acum câțiva ani însă, a erupt și s-a transformat într-un fenomen global când Brandon a călătorit în Iran și a arătat lumii o parte a iranienilor pe care nimeni nu o mai văzuse.

Pentru americanii care mereu i-au văzut pe iranieni ca fiind dușmani ai țării, o privire asupra vieții lor de zi cu zi a fost ceva total diferit. Pentru prima dată, ei au realizat că aceștia sunt oameni ce trăiesc, mănâncă, zâmbesc și râd într-o manieră foarte similară cu a lor. Încă de când s-a întâmplat asta, pagina de Facebook și Brandon nu s-au mai uitat în urmă.  

Anul acesta, Brandon a călătorit în națiunea calomniată a Pakistanului și ce a urmat a fost absolut spectaculos. Pakistanul, o națiune care în momentul acesta este văzută ca fiind una dintre cele mai periculoase din lume, a fost pusă în lumina reflectoarelor și după mulți ani în care a fost torturată de presa mondială, de data aceasta se afla aici din motive pozitive. S-a vorbit despre sărăcie, despre cum drepturile omului sunt încălcate, s-a menționat și despre controlarea femeilor dar pentru prima dată, lumea a văzut că pakistanezii nu sunt doar teroriști care vor doar să ucidă pe oricine ar avea opinii diferite față de a lor, imediat ce izbucnește o discuție.

Cu toate acestea, deși lumea a văzut Pakistanul într-o altă lumină, adevăratul impact provocat de Brandon va fi simțit de Pakistan. El a prezentat munca forțată ce are loc în Pakistan, reușind însă să și lupte împotriva acesteia. Brandon a reușit să adune $2 milioane din donații pentru o persoană care luptă împotriva sclaviei.  

Un străin ce vine în țara ta și ajută la conștientizarea problemei și mai mult de atât, aduce fonduri pentru a lupta împotriva acesteia – așa ceva poate că Fatima nu și-a imaginat niciodată, nici în cele mai frumoase vise ale ei, dar iată că aceasta este realitatea ei acum.  

Deseori, spunem că un singur om nu poate schimba lumea, dar Brandon a dovedit că dacă chiar vrei să faci o diferență în lumea aceasta și chiar încerci, atunci poți reuși.

Nu vă pierdeți speranța oameni buni, urmați modelele ca el, faceți ceva bun – există un pic de Brandon în noi toți. Noi putem și vom schimba lumea în bine. Mulțumim, Humans of New York, mulțumim!

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici 
Sursa photo: www.tribune.com

EN

MANHATTAN: The Facebook page “Humans of New York” as the name suggests was mostly aimed at the people of New York. The ordinary day to day people on the streets of New York with their stories mentioned in an easy to read way made compelling by the different stories.

There was no discrimination, there was no gender bias and he never cared about the color of the person he was talking to; to him it was all the same – humans, just plain humans. While the page was popular after its inception, it almost always had a local flavor. A few years ago though, it erupted as a global phenomenon when Brandon travelled to Iran and showed a side of Iranian people to the world that no one had ever seen.

For the Americans who had long seen the Iranian people as their enemies, a peek inside their life was really different. For the first time they realized that these were also people who lived, ate, smiled and laughed in a way very similar to their own way. Ever since that happened, the page and Brandon have not looked back.

This year, Brandon travelled to the maligned nation of Pakistan and what followed next has been nothing short of miraculous. Pakistan, a nation which at this moment is seen as the most dangerous place in the world found itself in the limelight and after many tormenting years of media coverage, this time it found itself there for once for the right reasons. There was talk about poverty, there was talk about suppression of basic human rights, there was also mention of gender control but for once the world saw that the Pakistani people are not only terrorists with guns in their hand willing to kill anyone who disagrees with their opinions at the first signs of an argument.

However, much as the world has seen Pakistan in a new light, the definite memory of his visit will be felt by Pakistan. He not only helped raise awareness about the issue of forced labor in Pakistan, he did something to help those who are trying to fight against this issue. Brandon helped raise more than US$ 2 million for a charity worker who is trying to fight against slavery.

A foreigner coming to your country and helping you increase awareness and funds to fight an evil cause – this could be the stuff that Fatima could not even have imagine but now her wildest dreams have become a reality.

Often we say that one man cannot change the world but as Brandon has proven, if you really wish to make a difference to the world and you really try, you can be a real difference in our world.

Don’t lose hope people, follow the lead, do something good – there is a Brandon in all of us somewhere. We can and we will change the world for the better. Thank you Humans of New York, thank you

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: hony, humans of new york, usa, fotografie, pakistan,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.