Logo

USA/ Atac rasist in Charleston, 9 morti

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8114 times
USA/ Atac rasist in Charleston, 9 morti Image

USA/ Atac rasist in Charleston, 9 morti

RO

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, Dylan Roof, a împușcat și ucis 9 afro-americani în timpul unui studiu biblic la Biserica Metodistă Episcopală Africană din Charleston, miercuri. El a fost prins de poliție după o urmărire ca în filme. Roof s-a lăudat prietenilor lui că vroia să „ucidăo grămadă de oamen”. El a declarat poliției că „aproape a renunțat pentru că toată lumea fusese atât de drăguță cu el”.  

Interesant este că deși Roof a spus prietenilor și familiei de câteva ori că va ucide afro-americani, nimeni nu l-a luat în serios și nimeni nu l-a reportat poliției. Unul dintre prietenii lui Roof a declarat că „lui Roof îi place segregarea și alte chestii”, adăugând că „el vroia să pornească un război civil”.  

În timpul unei audieri în fața unui judecător, rudele victimelor au declarat că l-au iertat pe Roof. Dylan purta la audiere un costum de prizonier. Nu a reacționat în nici un fel și nu a arătat nici că are mustrări de conștiință, atunci când rudele îi spuneau cât de tare i-a rănit.  

Fiica lui Ethel Lance, o victimă de 74 de ani, a declarat: „nu voi putea să o mai îmbrățișez niciodată, dart e iert. Și ai milă de propriul tău suflet. M-ai rănit. Ai rănit mulți oameni, dar dumnezeu te iartă și eu te iert.”

Felicia Sanders, mama lui Tywanza Sanders, un tânăr de 26 de ani care a fost ucis în timp ce încerca să îi salveze pe ceilalți de Dylan a declarat că „mă doare tot corpul și nu voi mai fi niciodată la fel. După cum am zis în timpul studiului biblic, nouă ne-a plăcut de tine” a declarat ea despre Roof. „Dar să aibă dumnezeu milă de tine.”

Președintele Obama a aplaudat familiile pentru faptul că l-au iertat pe ucigaș: „în mijlocul acestei tragedii, decența și bunătatea oamenilor din america va străluci prin aceste familii.”  

Familia lui Roof și-a exprimat sprijinul pentru victime, exprimându-și „condoleanțe și cele mai sincere scuze familiilor victimelor.” Ei au declarat că „nu putem pune în cuvinte cât de șocați, înmărmuriți și cât de triști suntem de ce s-a întâmplat în seara aceea. Suntem devastați și întristați de ce s-a întâmplat. Ne vom ruga pentru cei care au fost loviți de această tragedie.”  

Magistratul James B. Gosnell Jr. a atras după sine foarte multe critici când și-a exprimat simpatia și pentru familia lui Roof. El a declarat că Charleston ar trebui să îmbrățișeze toate victimele tragediei, inclusiv familia lui Dylan: „există victime și de partea familiei acestui tânăr. Nimeni nu i-ar fi aruncat în situația aceasta… trebuie să ne gândim bine și să ajutăm și pe familia lui.”  

Lucrul bun însă care a ieșit din această tragedie însă este că nu mai există ură între albi și negrii, deoaree toți au stat împreună și s-au rugat pentru victim. Așadar ideologia urii lui Dylan Roof și planurile lui de a rea „un război între rase” în America au eșuat. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.charlotteobserver.com

EN

A 21-year old lone gunman, Dylan Roof, shot and killed nine African-Americans during a Bible study at the Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston Wednesday. He has since been captured by the police after a quick manhunt. Roof had boasted to his friends about wanting to "kill a bunch of people.” He later told the police that "almost didn go through with it because everyone was so nice to him."

Interestingly, even though Roof told his friends and family several times that he was going to kill African-Americans, no one took him seriously enough to report him to the police. One of his friends said that Roof is "really into segregation and other stuff, adding "he wanted to start a civil war."

During a closed circuit court hearing, the relatives of the victims offered forgiveness to Roof. Dylann was at the hearing wearing a jumpsuit of an inmate. He was expressionless and showed no remorse, even as the relatives told him about what he had done and how he had hurt them.

The daughter of Ethel Lance, a 74-year old victim said: "I will never be able to hold her again, but I forgive you. And have mercy on your soul. You hurt me. You hurt a lot of people but God forgives you, and I forgive you."

Felicia Sanders, the mother of victim Tywanza Sanders, a young 26 year old man who was killed while trying to save others from Dylann said, "every fiber in my body hurts, and I will never be the same. As we said in the Bible study, we enjoyed you," she said of Roof. "But may God have mercy on you."

President Obama applauded the families for showing forgiveness to the killer: "In the midst of darkest tragedy, the decency and goodness of the American people shines through in these families."

Roofs family expressed their support for the victims as well, expressing "deepest sympathy and condolences to the families of the victims.” They said, “Words cannot express our shock, grief and disbelief as to what happened that night. We are devastated and saddened by what occurred. We offer our prayers sympathy for all of those impacted by these events."

Magistrate James B. Gosnell Jr. opened  the hearing by expressing sympathy for Roofs family, which drew up a lot of criticism. He said how Charleston should embrace all the crime victims including Dylann’s family:  "There are victims on this young mans side of the family. Nobody would have ever thrown them into the whirlwind of events that they were thrown into. ... We must find it in our hearts at some point in time to not only help those who are victims but to help his family as well."

What was great to see was that in spite of the tragedy, there was no animosity between the Whites and Blacks and everyone, White and Black, stood together in prayers for the victims. So the Dylann Roof’s ideology of hate and his plans of creating a “race war” in America have already failed.

Author: Raghav Hegde - India 

Share it!
Tags: charleston, usa, atac, rasist, biserica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.