Logo

USA/ Apararea lui Cosby

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6952 times
USA/ Apararea lui Cosby Image

USA/ Apararea lui Cosby

RO

Artistul legendar al Americii, Bill Cosby, a fost ținta multor acuzații de viol în ultima vreme. Mai mult de 24 de femei l-au acuzat că le-a abuzat sexual acum mulți ani de zile. Într-un final, domnul Cosby a răspuns acestor acuzații, după ce a fost tăcut în ultimele luni.

El a declarat pentru presă că preferă să rămână „neutru” și să soția sa este de partea lui. El a refuzat să răspundă la întrebări legate de ultima acuzație făcută de supermodelul Beverly Johnson.

Bill Cosby, în vârstă de 77 de ani, este un idol afro-american, și a declarat că cel puțin presa afro-americană ar trebui să fie imparțială.

Cosby: “Lăsați-mă să spun un lucru. Eu aștept doar ca presa pentru cei de culoare să mențină standardele de excelență în jurnalism iar acest lucru poate fi realizat doar cu o minte neutră”.

Cosby a fost plin de laude pentru soția sa, Camille Cosby, cu care este căsătorit de 50 de ani: „dragostea și puterea femeii. Lăsați-mă să spun din nou, dragostea și puterea femeii. Acum, dacă ați putea să schimbați ordinea și să spuneți puterea femeii și a dragostei”.

Bill Cosby apoi a terminat interviul declarând „ei nu vor ca ei să vorbesc cu presa”.  

Iată ce a declarat ultima femeie ce l-a acuzat pe Cosby de abuz sexual, supermodelul Beverly Johnson:

"Tot insista să beau acel cappuccino, că este cea mai bună cafea pe care am băut-o vreodată, așa că am băut-o”

"Am luat o gură din cafea și imediat m-am simțit ciudat, iar când am luat o a doua gură de cafea, drogul acela era atât de puternic încât parcă m-a lovit trenul și am știut imediat că m-a drogat.”

"Drogul era foarte puternic. Ceva ce nu luasem niciodată, adică, mă simțeam amețită, nu puteam vorbi … și continua să devină mai puternic pe măsură ce timpul trecea. Era … știam că eram în pericol, știam că ăsta nu era un drog obișnuit, că era … mi-era foarte frică, mi-era frică pentru viața mea”. 

"Camera a început să se învârtă cu mine și eu eram foarte amețită. Tocmai începusem să înjur și să strig. Vroiam să știe că eu știam că el m-a drogat”.

"Știam că va profita de mine, dar știam că asta e mult mai mult decât modul obișnuit în care bărbații agață. Nu agăți o femeie drogând-o”. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

America’s legendart entertainer, Bill Cosby has been at the center of serious rape allegations. Over two dozen women have accused him of sexually assaulting them several years ago.  Finally, Mr.Cosby spoke out about the allegations after having said nothing for months.   

He asked the media to remain “neutral” and said that his wife was standing by him. He refused to answer questions about the latest allegation made by supermodel Beverly Johnson.

Bill Cosby, who is 77, and is an African-American icon, said that the African-American media, at least, should be impartial.

Cosby: “Let me say this. I only expect the black media to uphold the standards of excellence in journalism and when you do that you have to go in with a neutral mind,”

Talking about his wife, Camille Cosby, to whom he has been married for over 50 years, Cosby was full of praise: “Love and the strength of womanhood.Let me say it again, love and the strength of womanhood. And, you could reverse it, the strength of womanhood and love.”

Bill Cosby then shut the interview off saying, “They don’t want me talking to the media,” he said.

Here’s what the latest woman to accuse Cosby of sexual assault, the supermodel Beverly Johnson had to say about him:

"He kept insisting to have this cappuccino, its the best coffee youll ever have, and so I relented and I took the coffee"

"And I took a sip of the coffee and I immediately felt strange and then I took another sip of the cappuccino and that drug was so powerful it just came on like a moving train, and I knew I had been drugged."

"The drug was very powerful. Something I had never, ever taken before, and I mean, I was woozy, my speech was slurred, my…and I kept getting, it kept getting stronger as time went on. It was…I knew that I was in danger, I knew that this was not a recreational drug of any kind, it was…I was really afraid, I was afraid for my life.”

"The room started to spin a little and I was getting very woozy. I just started to swear and curse and had a tirade. I wanted him to know that I knew that he had drugged me."

"I knew he was trying to take advantage of me, but I knew this goes above and beyond making a pass at a woman. You don make a pass at a woman by drugging her."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: bill cosby, sua, rape, supermodel


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.