Logo

USA/ A 69-a Adunare ONU, dificila

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5902 times
USA/ A 69-a Adunare ONU, dificila Image

USA/ A 69-a Adunare ONU, dificila

RO
Adunarea Generală a ONU se întrunește săptămâna aceasta la New York. Vor exista mai multe probleme critice care vor veni în discuție - cum ar fi agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, care se adânceşte într-o criză profundă cu Ucraina complet neajutorată; victoriile extraordinare câștigate de către statul terorist islamic din Irak și Siria, unde au masacrat zeci de mii de oameni și au ocupat teritorii vaste, cauzând minoritățile să fugă şi să devină refugiaţi în propria ţară, cum ar fi Yazidis, creștinii, Shiaii, kurzii; și în cele din urmă, izbucnirea virusului de temut Ebola în Africa, care nu are tratament.

Adunarea Generală a ONU durează o săptămână, dar se pare că liderii mondiali care se vor aduna aici vor fi foarte ocupaţi. Peste 140 de șefi de stat se vor aduna pentru summit, iar unii dintre ei sunt noi şi îşi vor face dubutul acum. Printre ei se va face auzit popularul prim-ministru al Indiei, Narendra Modi, care va aborda mulțimea formată din 30.000 de indieni-americani, la Madison Square Garden. De asemenea, vorbind pentru prima dată, va fi şi noul lider al Egiptului, Abdel Fattah, președintele el-Sisi și în cele din urmă, preşedintele asediat ucrainean, Petro Poroșenko, care este de așteptat să facă un discurs încărcat de emoţie împotriva agresiunii Rusiei.

Discursurile lui Barack Obama, Angela Merkel și David Cameron vor fi urmate îndeaproape. Fiecare șef de stat va avea la dispoziţie 15 minute pe podium pentru a aborda Adunarea Generală. Președintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la summit-ul din acest an, nici președintele sirian, Bashar al-Assad, pentru al doilea an consecutiv, dar, interesant, Coreea de Nord va trimite un reprezentant al guvernului, ministrul de externe, Ri Su-yong, pentru prima dată în peste 15 ani.

Cea mai mare problemă va fi, desigur, creşterea demonstrată de statul islamic în Irak și Siria. O coaliție de națiuni s-a format sub conducerea Statelor Unite pentru a face dreptate în grupul terorist și numeroase atacuri aeriene au fost comandate împotriva lor. Cu toate acestea mai sunt multe de făcut și aşteptăm ca președintele Obama să atragă sprijinul din partea altor lideri mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Un alt aspect critic la summit-ului, care va fi de mare interes pentru națiunile africane este răspândirea virusului Ebola. Un efort susținut pentru a aduce problema sub control aşteptăm să fie discutat la summit, cu preluarea pentru a doua oară a conducerii preşedintelui Obama pentru strângerea de fonduri pentru lupta împotriva Ebola.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi prezent la Adunarea Generală a ONU, dar va rămâne un subiect mare de dezbatere, cu mai mulţi lideri mondiali cerând acţiuni împotriva spectacolelor sale flagrante de agresiune. Nu că președintelui Putin îi va păsa!

Un număr neaşteptat de evenimente se poate întâmpla la summit, discursuri înflăcărate, batjocorirea unor lideri mondiali, neaşteptate strângeri de mână între șefii de stat ale unor națiuni rivale - la Adunarea Generală a ONU nimeni nu ar trebui să aibă aşteptări.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.pressalert.ro

EN
As the UN General Assembly meets in New York this week, there will be several critical issues that will come up for discussion  - such as Russia’s aggression in Ukraine, which is snowballing into a deep crisis, with Ukraine completely helpless;  the extraordinary victories won by the terrorist outfit Islamic State in Iraq and Syria, where it has massacred tens of thousands and occupied vast territories, causing minorities such as Yazidis, Christians, Shias, Kurds to flee and become refugees in their own country; and finally, the outbreak of the dreaded Ebola virus in Africa which has no cure.

The UN General Assembly lasts for a week, but it does seem that world leaders who will be gathered here will have their hands full. Over 140 heads of state will be gathered for the summit and some of them are notable for being new to their jobs and will be making their debut at the summit. They include, India’s popular prime minister Narendra Modi, who will also be addressing a 30,000 strong crowd of Indian-Americans at the Madison Square Garden. Also speaking for th first time will be Egypt’s new leader, President Abdel Fattah el-Sisi and finally, the beleaguered Ukrainian President Petro Poroshenko, who is expected to make an emotionally charged speech against Russia’s aggression against his country.

Speeches by Barack Obama, Angela Merkel and David Cameron will be closely followed.  Each head of state will be given 15 minutes at the podium to address the General Assembly.  Russian President Vladimir Putin will not attend this year’s summit, neither will Syrian President Bashar al-Assad -  for the second straight year, but, interesting, North Korea will be sending a government representative, foreign minister minister Ri Su-yong, for the first time in over fifteen years.

The biggest issue will of course be the increasing dominance shown by the Islamic State in Iraq and Syria. Already, a coalition of nations has been formed under the leadership of the United States to bring justice to the terrorist outfit, and numerous air strikes have been ordered against it.  However much more needs to be done and President Obama is expected to drum up support from other world leaders at the UN General Assembly.

Another critical issue at the summit which will be of great concern to the African nations is the outbreak of the Ebola virus. A sustained effort to bring it under control is expected to be discussed at the summit, with once again, President Obama taking the lead to raise funds to fight Ebola.

Russia’s President Vladimir Putin may not feature at the UN General Assembly, but he is expected to a big topic of debate, with several world leaders demanding action against his blatant shows of aggression.  Not that President Putin would care!

Any number of unexpected events may happen at the summit, fiery speeches, jeering of certain world leaders, unexpected hand shakes between heads of state of rival nations – at the UN General Assembly one should always expect the unexpected.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: ONU, Vladimir Putin, Barack Obama, Ucraina, Ebola, razboi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.