Logo

USA/ 2 reporteri ucisi, cine e vinovat?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4691 times
USA/ 2 reporteri ucisi, cine e vinovat? Image

USA/ 2 reporteri ucisi, cine e vinovat?

RO

VIRGINIA:  Odată ce praful se așterne și lucrurile se calmează, devine un eveniment obișnuit, dar unii ascund încă durerea provocată de această tragedie în inimile lor – bineînțeles că aici mă refer la familiile victimelor, dar mă refer și la cei care sunt într-o situație similară cu cea a lui Bryce Williams (suspectul principal). Faxul înfricoșător primit de rețeaua de televiziune ABC arată că Williams nu era o persoană impulsivă, ci avea o istorie destul de lungă cu emoții suprimate care l-au împins să comită fapta.  

De ani de zile, bărbații americani au fost descriși ca fiind indivizi puternici, cu cizme de cowboy care se feresc de întrebările legate de sănătatea mintale ca de ciumă. Se pare că nu există problemă care să nu poată fi rezolvată la un pahar de bere în barul local sau cu câțiva pumni, după care bărbații își dau mâna, se salută și devin prieteni. Deși majoritatea societăților moderne s-au ferit de ideea de oferi acces liber cetățenilor obișnuiți la arme de foc, americanii au rămas loiali interpretării de bază a libertății și încă se luptă pentru ca toată lumea să poată deține arme de foc. Accesul la arme de foc a dus la violențe înfăptuite de oameni din toate statele, de la împușcături în școli până la oameni care intră în cinematografe și ucid cetățeni nevinovați, dar politicile pro-arme de foc au rămas la fel.  

Ura dintre rase a devenit o problemă mare, dar pare că este minimalizată. Stereotipurile rasiale, afluxul de imigranți, accesul la arme de foc, puține locuri de muncă, presiunea economică sporită și problemele cauzate de stres sunt probleme serioase pe care cei aflați la putere trebuie să le înțeleagă înainte de a lua alte decizii. Tensiunea rasială a crescut în ultimii câțiva ani, iar fiecare tragedie a arătat că există încă o linie care împarte America albă de cea neagră (indiferent cât de subțire ar fi aceasta).  

Faptul că Donald Trump este unul dintre cei mai importanți candidați la președinția Statelor Unite arată de asemenea că minoritățile din American încep să înțeleagă că există o problemă adevărată. O țară ca America, împărțită în mai multe secte, unități și naționalități are nevoie de o forță care să mențină țara unită, iar până acum, această forță nu și-a făcut apariția. Într-un astfel de climat, existența unei singure figuri ca Trump îi face pe oameni să fie agitați și neliniștiți.  

Evenimentul care a avut loc în Virginia ar trebui să-i facă pe oameni să pună la îndoială politicile aflate în vigoare. Indiferent care au fost motivele pentru care Williams s-a transformat într-un criminal, acestea trebuie să fie identificate și tratate. Ceva fierbe în adâncul acestor tipuri de oameni și putem să prevenim astfel de incidente doar tratând problema dinăuntru.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

VIRGINIA:  Once the dust settles on the matter and it becomes an ordinary event, some people will still be left to shelter the pain deep down in their hearts – of course by that, I mean people the families of the victims but I also mean those people who are in similar situation to Bryce Williams (the alleged shooter). The chilling fax received by ABC network shows that Williams was not someone who just acted on impulse but had a long history of suppressed emotions that led him to his actions.

For years, the American males have been portrayed as strong individuals with cow boy boots and running away from all mental health related questions. There seems to be no problem that cannot be solved over a few beers in a local club or manly brawls after which both people shake hands and become friends. While most modern societies have stayed away from giving ordinary citizens weapons, Americans have remained loyal to their basic interpretation of freedom and still campaign on weapons for everyone in the society. The ability of having easy access to weapons has resulted in violent acts by different people in different states, ranging from regular school shootings to people entering cinemas and shooting innocent citizens, but the pro-gun policies have remained the same.

The racial hate also has been an issue which seems to be brushed under the carpet. Racial stereotyping, influx of immigrants, access to weapons, difficult job market, increased economic pressure and stress related problems are serious issues that major policy makers need to understand before they make any more policy decisions. The racial tension has increased during the last few years with one event after the other making it obvious that there is still a line that divides the white America from the black one (no matter how thin that line is).

The fact that Donald Trump is one of the more serious contenders for American presidency also means that American minorities are finally beginning to realize that there is a problem. A country like America which is divided into many small sects, units and nationalities requires a binding force that keeps the country united and as of now, the country is trying to search its unifying force. In such a climate, the existence of an even more divisive figure like Trump is making people feel nervous and anxious.

The events that just took place in Virginia should make people question policies. No matter what the motives were behind Williams becoming a murderer, they need to be identified and taken care of. There is something boiling under the surface and it needs to be taken care of, only than we will see the problem subsiding. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: crime, usa, arme de foc, trump, virginia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.