Logo

UK/Hamas a invins?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10010 times
UK/Hamas a invins? Image

UK/Hamas a invins?

RO
Îngrozitorul război dintre extremiştii israelieni și palestinieni din Fâșia Gaza s-a încheiat marţi, în cadrul unei întâlniri la Cairo, Egipt, cu ambele părți căzând de acord asupra încetării focului. Dar tragediile războiului de șapte săptămâni nu vor fi uitate atât de repede.

Din partea palestiniană, peste 2100 de oameni au fost uciși, mulți dintre ei fiind femei și copii. Într-adevăr, numărul copiilor palestinieni morţi este destul de mare - peste 500. Peste 11.000 au fost răniți, mulţi dintre ei foarte grav. 13.000 de locuinţe au fost distruse. De fapt, pentru un observator cu discernământ sau un student la istorie, ruinele Gaza aduc înapoi amintiri a ceea ce s-a întâmplat la Dresda, în Germania, spre sfârșitul celui de-al doliea război mondial, după bombardamentul aerian al forțelor aliate. Devastarea a fost completă și brutală. Foarte puțini palestinieni vor ieși din acest război fără a rămâne cu traume. Suferința din Gaza a fost universală.

Din partea israeliană, 68 de persoane au fost ucise, majoritatea soldați uciși la datorie. Un copil de 4 ani, cunoscut ca fiind un mare fan al superstarului de fotbal, Lionel Messi, a fost, de asemenea, ucis, ceea ce a dus la o anvergură a tragediei. În Israel, sprijinul prim-ministrului Benjamin Netanyahu și decizia fără compromisuri de a ataca Gaza și de a nu renunța până ce întreaga Gaza va fi demilitarizată, s-a bucurat de un sprijin popular și aproape total. Dar devastările psihologice ale celor șapte săptămâni de confruntări a rănit poporul din Israel la fel de mult cum i-a rănit pe palestinienii din Gaza.

Dar s-a terminat războiul? Ei bine, există un dubiu cu privire la cine a câștigat războiul. În timp ce israelienii au avut mai puţine victime decât partea palestiniană, ei nu au putut să apară ca fiind complet victorioşi. Scopul prim-ministrului Netanyahu de a demilitariza complet Gaza este departe de a se fi realizat. Gruparea Hamas se grăbeşte în a-şi revendica victoria tocmai din aceasta cauză.

Un lider al grupării Hamas, Sami Abu Zuhri, a jubilat: "Hamas este recunoscător oamenilor din Gaza care şi-au sacrificat casele, copiii şi banii. O să ne anunţăm victoria astăzi, după atingerea obiectivelor. Premierul israelian Binyamin Netanyahu a eşuat în a forţa Gaza să se predea. Da, i-am învins prin poziția și rezistența noastră. Vom sta alături de poporul nostru și nu îl vom părăsi. "Israelienii nu sunt atât de siguri. În timp ce armata israeliană consideră că a reuşit să distrugă două treimi din stocul de armament al organizaţiei Hamas, faptul că nu au putut distruge tot a fost o sursă de pierdere a moralului din partea israeliană. În timp ce mai mulți lideri Hamas au fost uciși, mulți au rămas  încă în viață, iar acest lucru este îngrijorător pentru Israel.

Oficialii militari israelieni se tem că, deşi războiul s-a oprit, încă nu s-a terminat. Ei sunt preocupați de reluarea atacurilor cu rachete din partea grupării Hamas în câteva luni, după ce-şi vor recupera din puteri. În concluzie, putem spune că există o încetare a focului, însă nimeni nu este sigur că, într-adevăr, războiul din Gaza s-a incheiat.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.ibtimes.co.uk

EN
The dreadful war between Israel and Palestinian extremists at Gaza finally ended on Tuesday with both sides agreeing to a ceasefire in a meeting at Cairo, Egypt. But the tragedies of the seven weeks long war are unlikely to be forgotten in a hurry.

On the Palestinian side, over 2100 people were killed, many of them women and children. Indeed, the death toll of Palestinian children is quite high – over 500. Over 11,000 have been injured as well, most of them severely. 13,000 homes have been destroyed. In fact, to a discerning observer and a student of history, the ruins of Gaza bring back memories of what happened at Dresden in Germany towards the end of the World War 2 after consistent aerial bombardment by Allied forces. The devastation has been complete and brutal. Very few Palestinians will emerge out of this war totally unscathed. The suffering in Gaza has been universal.

On the Israeli side, 68 people have been killed, most of them soldiers killed while on duty. A 4-year old child, known to be a huge fan of the Barcelona football superstar Lionel Messi was also killed, which brought out the sheer scale of the tragedy. In Israel, the support for Prime Minister Benjamin Netanyahu’s though and uncompromising decision to attack Gaza and not to quit till the whole of Gaza was demilitarized enjoyed popular and almost total support. But the psychological devastations of the seven week confrontation has hurt the people of Israel as much as it has hurt the Palestinians in Gaza.

But is the war at Gaza over yet? Well, it is still in doubt as to who has won the war. While the Israelis have suffered far fewer casualties than the Palestinian side, they have not been able to emerge as completely victorious. Prime Minister Netanyahu’s goal of completely demilitarizing Gaza is far from having being accomplished. The Hamas is quick to claim victory because of this.

A Hamas leader Sami Abu Zuhri was almost jubilant: "Hamas is grateful to the people of Gaza who sacrificed their homes, children and money. We announce the victory today after achieving our goals. Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu has failed to force Gaza to surrender. Yes, we defeated them by our standing and our resistance. We will stand by our people and we won\t leave them."

The Israelis are not so confident. While the Israeli military believes that it has been able to destroy two third of Hamas weapon stock, the fact that they could not destroy all has been a source of a loss of morale on the Israeli side. While several Hamas leaders have been killed, many still remain alive and this worries Israel deeply. Israeli military officials are wary that the war may have halted, but it is not yet over. They are concerned about Hamas resuming rocket attacks in a few months from now after recovering a bit of their strength. So, there may be a ceasefire, but no one is quite certain that the Gaza war is really over.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Hamas, Gaza, Israel, Palestina


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.