Logo

UK/ Tony Blair, impotriva Brexitului!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5034 times
UK/ Tony Blair, impotriva Brexitului! Image

UK/ Tony Blair, impotriva Brexitului!

RO

În Marea Britanie plutește frica deoarece Brexitul încă nu a avut loc. Articolul 50 încă nu a fost pus în aplicare, așa că nimeni nu știe când va începe procedura oficială ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană.  

Până acum, nu s-a întâmplat nimic. Mai rău e că recent, Curtea Supremă din Londra a decis că guvernul britanic trebuie mai întâi să obțină acordul guvernului britanic pentru a putea cere Parlamentului să voteze punerea în aplicare a Articolului 50 pentru ca Brexitul să înceapă în mod oficial.  

Acest lucru i-a încurajat pe oponenții Brexitului să iasă în stadă și să spună că Brexitul poate fi oprit. Tony Blair, fostul Prim Ministru al Marii Britanii, a fost unul dintre cei mai puternici oponenți ai Brexitului și a declarat într-un interviu că s-ar întoarce în politică dacă ar putea în vreun fel sau altul să oprească Brexitul.  

Blair a declarat într-un interviu pentru Statesman că nu plănuiește să se întoarcă în politică pentru că „e prea multă dușmănie”. El a declarat că voia să „creeze un spațiu unde să aibă loc o dezbatere politică despre direcția în care se îndreaptă democrațiile occidentale moderne și unde își pot găsi locul forțele progresive.”

Blair a declarat că există o posibilitate de a opri Brexitul: „poate fi opri dacă britanicii decid asta, dacă vor vedea că diferența dintre cost și beneficii nu justifică decizia asta.”  

El a declarat că în următoarele luni de negocieri cu UE-ul, în special în legătură cu accesul Marii Britanii pe piața single din UE, vor fi cruciale: „fie primești acces maxim la piața single, caz în care ajungi să accepți un număr foarte mare de reguli în ceea ce privește imigrarea, plata la buget și joci după regulile europene. Oamenii ar putea să zică „hei, stai un pic, de ce mai plecăm atunci?”  

„Ori nu mai avem acces la piața single, iar economia va avea foarte mult de suferit pentru că va trebui să ne reconstruim economia și asta ar putea să ia ani, poate chiar decenii întregi” a declarat Blair.  

Blair a adăugat că Brexitul „e ca și cum ai decis să schimbi casa cu alta fără să o fi văzut pe cea nouă.”

Referindu-se la propriul său partid, Partidul Muncii, Blair a declarat că „eu sper că partidul Muncii realizează că are o datorie istorică de a-și reprezenta corect oamenii din această țară care au nevoie disperată de ajutorul nostru.”

Blair a declarat de asemenea că nu are nici o problemă cu victoria lui Donald Trump în cursa pentru prezidențiale din Statele Unite și că speră că „Trump va fi un om concentrat pe afaceri și nu pe idei.”

Vorbind despre alegerile din SUA, Blair a declarat că „este foarte interesant de urmărit platforma democratică și cea republicană – pe lângă Hillary Clinton și Donald Trump. Uitați-vă puțin la aceste două platforme și veți vedea care este problema lor.  

„De exemplu, când vine vorba de islamiștii radicalizați și amenințările islamiste, democrații au crezut, și îi înțeleg perfect, că dacă folosesc termenii ăștia, oamenii vor crede că s-au referit la toți musulmanii.  

„Eu personal nu sunt de acord cu asta. Eu cred că se poate face diferența între islamiști și musulmani. Dar există o amenințare foarte puternică atunci când vine vorba de folosirea religiei și trebuie să recunoști asta, în opinia mea” a declarat Blair. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.globalresearch.ca

EN

There is a lot of angst in Britain over the fact that Brexit hasn’t materialized as yet. The Article 50 has not been triggered yet, so nobody knows when the formal procedure for Britain to leave the EU will begin.

So far, nothing much has happened. What has made it worse is that the London High Court has passed a ruling that the British government should first win a vote in the parliament to trigger Article 50, so that Brexit could formally begin.

This has encouraged the opponents of Brexit to come out and say that Brexit can actually be halted.  Tony Blair, the former Prime Minister of Britain has been one of the biggest opponents of Brexit and in an interview, he said he would come back to British politics if he could in some way or another, halt Brexit.

Blair said in an interview with the New Statesman that he was not planning a return to politics as yet as, “there’s just too much hostility”. He said that he wanted to “create the space for a political debate about where modern western democracies go and where the progressive forces particularly find their place”.

Blair said that there was a possibility that Brexit could be stopped: “It can be stopped if the British people decide that, having seen what it means, the pain-gain, cost-benefit analysis doesn’t stack up.”  

He said the next few months of negotiations with the EU, especially on Britain’s access to the EU single market, would be crucial: “Either you get maximum access to the single market, in which case you’ll end up accepting a significant number of the rules on immigration, on payment into the budget, on the European court’s jurisdiction. People may then say, ‘Well, hang on, why are we leaving then?’”

“Or alternatively, you’ll be out of the single market and the economic pain may be very great because, beyond doubt, if you do that you’ll have years, maybe a decade, of economic restructuring,” Blair said.

Blair added that Brexit was “like agreeing to a house swap without having seen the other house.”

  Speaking about his own party, the Labour Party, Blair said, “I hope that the Labour party realises that it has a historic duty to try to represent people in this country who need our representation desperately.”

Blair also said that he had no problem with Donald Trump becoming the President of the United States, and that he hoped that “the Trump who is a deal-maker and a non-ideologue comes through”.

Speaking about the US elections, Blair said, “What is very instructive is to go look at the Democratic platform for that election and look at the Republican one – leave aside Hillary Clinton and Donald Trump. Just look at those two platforms and you’ll see what the problem is.

“For example, when it comes to a discussion of radical Islam and the Islamist threat, the Democrats felt that, for reasons I completely understand, that if you talked about it in that language, the general prevailing sense is that you were then stigmatising all Muslims.

“I don’t personally agree with that. I think that you’re perfectly able to distinguish between Islamists and Muslims. But there is a threat that is based on the perversion of religion, and you should acknowledge it as such in my view,” Blair concluded. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, tony, blair, prim ministru, politica, brexit, europa, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.