Logo

UK/ Theresa May jura ca Brexitul va avea loc in curand!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5027 times
UK/ Theresa May jura ca Brexitul va avea loc in curand! Image

UK/ Theresa May jura ca Brexitul va avea loc in curand!

RO

Theresa May, Prim Ministrul Marii Britanii i-a asigurat pe cei care au votat ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană în cadrul referendumului de pe 23 iunie că Brexitul va deveni realitate cât de curând. Ea a jurat că va lupta pentru drepturile lor și în Parlamentul britanic, dar și în UE.

Prim Ministrul May a declarat de asemenea că va căuta o soluție care va mulțumi pe toată lumea și nu doar una care să îi mulțumească pe cei care au votat Pleacă. „Cu toții vrem să vedem o țară mai puternică decât astăzi” a declarat Prim Ministrul May. „Toți vrem o țară mai dreaptă pentru ca toată lumea să aibă o șansă la succes. Noi vrem o țară sigură pentru copiii și nepoții noștrii.”

„Aceste ambiții ne unesc, astfel încât noi nu mai suntem acei 52% care au votat să plece și 48% care au votat să rămânem, ci o țară unită cu o istorie mândră și un viitor luminos. Așadar, când stau la masa negocierilor în Europa anul acesta, mă voi gândi mereu la asta – la faptul că trebuie să obțin cel mai bun rezultat nu doar pentru cei care au votat să plecăm, ci și pentru toți locuitorii țării noastre” a adăugat May.

Liderul britanic a declarat că plănuiește să pună în aplicare articolul 50 care ar duce la o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană mai rapidă, în martie. Ea a declarat că guvernul negociază cu cele 27 de țări UE pentru ajungerea la o soluție onorabilă.

Prim Ministrul May s-a luptat cu susținătorii Brexit care au început o nouă campanie intitulată Pleacă Înseamnă Pleacă, care susține o ieșire rapidă și curată din UE. Această grupare nu vrea nici un fel de acord de tranziție între Marea Britanie și UE și nu vrea să accepte nici un compromise pentru propunerea originală Brexit.  

Prim Ministrul May a declarat că guvernul ei trebuie să își îndeplinească responsaibilitatea de a urma rezultatul referendumului Brexit și că îi respectă pe cei care au votat „Pleacă”.  

Prim Ministrul May știe ce are de făcut. Ea are o sarcină greu de îndeplinit, și anume mulțumirea ambelor tabere care au împărțit societatea britanică în două, a celor care au votat să părăsească UE și a celor care au votat să rămână în UE.

Prim Ministrul a declarat următoarele, făcând aluzie la faptul că părțile mai sărace ale societății britanice au votat să plece din UE, în timp ce elita a votat să rămână: „bineînțeles, referendumul a dus la împărțirea țării noastre în două – în oamenii care au succes și în cei care nu au … cei pentru care țara o duce bine acum și cei pentru care țara o duce prost acum.”

Prim Ministrul a vorbit de asemenea despre fosta membră a Parlamentului Jo Cox, care a fost ucisă anul trecut în timpul campaniei Brexit. Doamna Cox sprijinea gruparea „pleacă”. „După cum a declarat fantastica doamnă Cox, care a fost luată de lângă noi atât de tragic anul trecut, „noi suntem cu mult mai uniți și avem mai multe lucruri în comun decât lucruri care ne împart în 2.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.itv.com

EN

Theresa May, the Prime Minister of the UK has reassured those who voted for Britain to leave the European Union in the June 23 referendum that Brexit would become a reality soon. She has pledged to fight for their rights both in the British parliament and in the EU.

PM May also said that she would look for a solution that would satisfy everyone and not just one that satisfied the Leave side.  “We all want to see a Britain that is stronger than it is today,” Prime Minister May says. “We all want a country that is fairer so that everyone has the chance to succeed. We all want a nation that is safe and secure for our children and grandchildren.”

“These ambitions unite us, so that we are no longer the 52% who voted leave and the 48% who voted remain, but one great union of people and nations with a proud history and a bright future. So when I sit around the negotiating table in Europe this year, it will be with that in mind – the knowledge that I am there to get the right deal not just for those who voted to leave, but for every single person in this country,” PM May added.

The British leader has said that she plans to trigger article 50, which would speed up the British exit from the European Union starting from March. She said that her government was negotiating hard with the 27 EU member states for an honorable solution.

 PM May has been fighting Brexiters who have started a new campaign, Leave Means Leave, which wants a quick and clean exit from the EU. This side does not want any transitional deal between the UK and the EU and is not prepared to accept any compromise on the original Brexit proposal.

 Prime Minister May said that her government was duty bound to follow the Brexit referendum and respected the people who voted “Leave”.

Prime Minister May has her work cut out for her. She will have a tough task satisfying both sections of the deeply divided British society, those who voted to leave the EU and those who wanted to remain in the European Union.

The Prime Minister said, alluding to the fact that the less well off sections of the British society voted to leave the EU while the elites voted to remain:  “Of course, the referendum laid bare some further divisions in our country – between those who are prospering, and those who are not … those for whom our country works well, and those for whom it does not.”

The Prime Minister also spoke of the late Labour MP Jo Cox, who was murdered last year in the middle of the Brexit campaign. Mrs. Cox was a supporter of the “leave” side. “As the fantastic MP Jo Cox, who was so tragically taken from us last year, put it: ‘We are far more united and have far more in common than that which divides us,’” PM May said.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, theresa may, pm, ministru, brexit, cameron, ue, politica, stiri, europa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.