Logo

UK/ Reactii post alegeri

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10914 times
UK/ Reactii post alegeri Image

UK/ Reactii post alegeri

RO

Acum că rezultatele alegerilor din Marea Britanie au fost publicate, iar partidul Consevator condus de Prim Ministrul David Cameron a câștigat cu o majoritate covârșitoare, un capital important din istoria Marii Britanii s-a încheiat și un altul începe acum. Ed Miliband, liderul Partidului Muncii a fost învins clar și și-a dat demisia, la fel ca și Nigel Farage, liderul Ukip și Nick Clegg, liderul Democraților Liberali. Vă aducem aici cele mai bune reacții din partea publicului britanic. Veți găsi aici un amestec de reacții – de fericire, de tristețe, de furie, de toate felurile. Distrați-vă! 

Dominic din Londra are câteva întrebări importante: „am mai multe întrebări decât răspunsuri: dacă cei din Londra votează Partidul Muncii, de ce au votat un Primar Tory (efectul Boris)? Dacă Scoția a votat împotriva independenței, de ce s-a votat SNP-ul a cărui scop clar este independența (sfârșitul austerității)? Arată diferența dintre Scoția și Anglia că Scoția vrea să fie mai mult ca Suedia, iar Anglia mai mult ca Statele Unite? Dacă agenda neolib/neocon a explodat cu o criză financiară, un program conservator condus de Noul Partid al Muncii, de ce votează Anglia Conservatorii? Arată votul pentru SNP faptul că politica din Anglia ar trebui să nu includă Scoția, adică o majoritate indefinită Conservatoare (ca în Singapore)? Climatul global este cea mai importantă problemă a secolului 21, nu a părut a fi o problemă atât de presantă în dezbateri, iar Partidul Verde are un singur reprezentant. Reprezintă asta prioritățile naționale ale Marii Britanii?”   

Martin Redstone din Liverpool sprijină Partidul Conservator și pretinde că și-a pus toți banii pe victoria acestora: „am știut acum șase luni că Conservatorii vor avea o majoritate. Toată viața mea, fiecare sondaj asupra alegerilor i-a subestimat pe cei din Tory. Acest lucru s-a întâmplat deoarece în ciuda faptului că oamenilor le place să spună că le pasă de ceilalți, ei au grijă doar de ei înșiși. în campania aceasta a fost clar că deși condițiile economice au continuat să se îmbunătățească, oamenii nu au vrut să renunțe. În fine, deși nu pariez de obicei și din cauza faptului că am fost uimit de faptul că toată lumea prezicea chestia greșită, am plasat un pariu de ultimă oră de 10 lire 7:1 așa că acum am câștigat 70 de lire” Mă duc dimineață să mai pariez o dată pe faptul că voms ta în UE după referedumul ce va avea loc în câțiva ani.”  

Christine, studentă, este tristă: „Mă mut în Scoția. Mai devreme sau mai târziu își vor cere independența și vor putea alege din miile de englezi refugiați post-UE, post drepturile omului, drepturi în societate, o societate guvernată de principiile darwinismului social în care cei slabi sunt sacrificați celor puternici.”  

Matt din Southampton nu înțelege de ce oamenii ar vota pentru Partidul Muncii: „Eu pur și simplu nu înțeleg mentalitatea celor care votează Partidul Muncii când vorbesc despre cum bogații devin mai bogați și săracii mai săraci când Conservatorii sunt la putere. Dacă ești sărac și votezi în continuare Partidul Muncii, vei rămâne sărac. Eu vin dintr-o casă a sfatului, dar mereu am votat pentru Conservatori deoarece sunt singurul partid care creează condițiile necesare pentru a putea înainta în viață, iar acest lucru combinat cu alte chestii înseamnă că am înaintat în viață. Să sperăm că Conservatorii vor putea să arunce toți cei alături de Partidul Muncii după un gard în sălbăticie ca să nu mai auzim niciodată de ei.”  

Un britanic din Australia, Simon, are însă cel mai bun comentariu: „din perspective unui observatory care nu mai locuiește în Marea Britanie, nu văd de ce reacțiile sunt atât de dramatice! Când compare manifesto-urile ambelor partide vei vedea că diferența nu e chiar atât de mare. Nu am simțit că micșorarea cu foarte puțin a taxelor oferită de Conservatori ar fi fost foarte motivant, deci cumva, se pare că David Cameron a reușit să se apropie mai mult de alegătiru anul acesta.

Am vizitat Marea Britanie acum două săptămâni. Pe lângă vremea urâtă, totul arăta foarte liniștit și prosper…oamenii ar trebui să nu se întristeze că rezultatul nu a fost cel dorit: vor mai fi șanse în viitor să-și facă vocile și preferințele auzite.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.uchile.cl

EN

Now that the British election results are out and the Conservative Party led by Prime Minister David Cameron has won a thumping majority, a significant chapter in British history is over, and a new one begins. Ed Miliband, the Labour Party leader has been completely defeated, and has resigned, so has Nigel Farage, the Ukip leader and Nick Clegg, the leader of the Liberal Democrats. We bring some of the best reactions from the British public. You will find a mixture of reactions here – happy, excited, sad, dejected, thoughtful and calm. Have fun reading them!

Dominic from London has important questions: “It leaves me with more questions than answers: If Londoners vote Labour why vote for a Tory Mayor (the Boris effect?) If Scotland voted against independence why vote SNP since its goal is independence (end to austerity?) Does the Scotland-England divide show that Scotland wants to be more like Sweden and England more like the US?  If the neolib/neocon agenda imploded with the financial crisis, a Conservative program continued by New Labour, why does England vote Conservative?  Does the SNP vote show you what English politics would be like without Scotland. i.e. Conservative majority indefinitely (like Singapore?) If global climate change is the most important issue of the 21st century it did not seem to be a main issue in the debates and then Greens only get one MP. Does this really represent Britains national priorities?”

Martin Redstone from Liverpool is a supporter of the Conservative Party and claims to have bet on its victory: “I knew six months ago that the Conservatives would win a majority. In my lifetime, every election pollsters have underestimated Tory vote numbers. This is because, whilst people like to say that they have concern for others, in fact they look after themselves. In this campaign it was clear that as economic conditions appeared to improve, people didn want to give it up. Anyway, although I am not a betting man, and being amazed that everyone seemed to be predicting the wrong thing, I placed a last minute £10 bet at 7:1 and so I am now £70 better off! Im off in the morning to put another tenner on staying in the EU after the referendum in a couple of years time.”

Christine, a student, is depressed: “I am moving to establish a home in Scotland. Sooner or later they will have their independence and will be able to pick and choose from English Asylum-Seekers fleeing a post-EU, post-human rights, society governed in accordance with the principles of social Darwinism in which the weak are sacrificed to the strong.”

Matt from Southampton doesn’t understand why anyone would vote for Labour Party: “I don understand the mentality of Labour voters always harping on about richer getting richer and poorer getting poorer under the Conservatives. If you are poor and carrying on voting Labour you will stay poor. I come from a council house background but have always voted Conservatives as they are the only party to create the conditions to allow you to move on in life and this coupled with some hard works has meant that I have. Hopefully the Conservatives will now be free to change the boundary conditions to keep Labour and their socialist losers out in the wilderness and never to be heard from again.”

A British Expat from Australia, Simon, has the best comment: “To an observer who doesn live in UK anymore, I don see why the reactions are so dramatic! When you compared the manifestos of the two main parties the difference was not significant. I didn feel that the slightly lower taxes offered by the Conservatives were hugely motivating so somehow Cameron must have found a closer emotional connection with voters this year.

I visited UK two weeks ago.. Aside from the chilly weather it looked quite peaceful and prosperous… People should try not get too down-heartened if this result was not their choice: there will be other chances to make their voices and preferences heard.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, alegeri, david, cameron, ed, miliband, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.