Logo

UK/ Protest anti arme nucleare la Londra!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4488 times
UK/ Protest anti arme nucleare la Londra! Image

UK/ Protest anti arme nucleare la Londra!

RO

„Cărți, nu bombe!” „Tăiați războaiele, nu salariile!” „NHS, nu Trident!”  

Acestea au fost câteva dintre sloganurile ce au fost scandate în centrul Londrei sâmbătă, în cadrul a ceea ce a fost cel mai mare protest anti arme nucleare din ultimele decenii. Au venit activiști anti nuclear de peste tot din lume, din Japonia, Australia, Franța, Statele Unite și multe alte țări. Au venit oameni și din Scoția, Țara Galilor și Irlanda.  

Toți au venit să protesteze împotriva Trident, programul nuclear al Marii Britanii care este format din submarine nucleare organizat pe coasta de vest a Scoției. Atmosfera din cadrul adunării a fost una fericită și plină de viață, protestatarii fiind optimiști, în ciuda vremii reci din Londra.   

Protestatarii au vorbit împotriva politicilor guvernului britanic. Ei au atacat măsurile de austeritate și în special pe Prim Ministrul David Cameron.  

Naomi Young, de 34 de ani, care a venit tocmai din Southampton, a declarat că: „nu puteți folosi arme nucleare. Ați putea distruge mediul înconjurător și să ucideți sute de mii de oameni. De ce cheltui 100 de miliarde de lire pe o armă ca să distrugi planeta?”  

Andy Pomphrey, un domn în vârstă din Hampshire a declarat că „este o sumă exorbitant pentru un sistem de arme în timp ce NHS-ul și doctorii rezidenți se zbat.”  

Kai Carrwright, un tânăr de 17 ani aflat la liceu care a venit să participle la demonstrații a vorbit despre frustrările lui: „noi trebuie să plătim să facem o facultate și ei vor să cheltuie 100 de miliarde de lire pe o chestie care ar putea distruge viața de pe pământ.”   

Liderii partidelor din opoziție precum SNP-ul, Partidul Verde și Partidul Muncii s-au adresat publicului. Jeremy Corbyn, liderul Partidului Muncii s-a opus vehement mult timp programului nuclear al Marii Britanii. El este văzut ca o inspirație de către protestatarii anti arme nucleare din Marea Britanie, dar și de către alții din întreaga lume.

Corbyn a vorbit împotriva armelor nucleare și despre cum acestea au cauzat „distrugere în masă de ambele părți” și despre cum este „terifiat că armele nucleare ar putea fi folosite de oricine”.  

El a adăugat că „eu vreau să văd un guvern al Muncii care să adereze la toate articolele din tratatul de neproliferare. Mulți dintre oameni au declarat că poate că e foarte important, poate că nu ar trebui să fii aici, dar vreau să fiu aici pentru că eu cred într-un viitor fără chestii nucleare.”  

El a adăugat că a crezut într-o „lume diferită a politicii într-o lume diferite, o lume care subliniază ajutarea celor sărmani și a celor fără locuințe din țară. Cei care suferă în urma măsurilor de austeritate.”  

Discursul lui Corbyn a fost primit cu aplauze de public. Alții, precum actrița Vanessa Redgrave, starul rock Rou Reynolds de la trupa rock Enter Shikari și comedianta Francesca Martinez s-au adresat și ei protestului.  

Se așteaptă să se organizeze un vot politic în Westminster mai târziu anul acesta pentru a decide dacă Trident va fi reînnoit sau nu.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.itv.com

EN

“Books Not Bombs!” “Cut War Not Welfare!” “NHS Not Trident!”

These were some of the many slogans raised in central London on Saturday, in what was the biggest anti-nuclear weapons rally in decades. There were anti-nuclear weapons campaigners who had come from all over the world, from Japan, Australia, France, United States and more. There were people from Scotland, Wales and Ireland.

They had all come to oppose the renewal of the Trident, which is Britain’s nuclear weapons program that consists of nuclear deterrent submarines located at the west coast of Scotland. The mood at the rally was buoyant and happy and protesters were spirited, despite it being a bitterly cold day in London.

The protesters spoke out against the policies of the British government. They attacked the austerity measures and were sharply critical of Prime Minister David Cameron.

Naomi Young, 34, who came all the way from Southampton, said: “You can’t use nuclear weapons. You would destroy the environment and kill hundreds of thousands of people. Why spend £100bn to buy a weapon unless you want to destroy the earth?”

Andy Pomphrey, an elderly gentleman from Hampshire said,“It’s such an excessive amount of money for a weapons system when the NHS and junior doctors, are struggling.”

Kai Carrwright, a 17 year old high school student who had come to participate in the demonstrations spoke out about her frustrations: “We are having to pay to go to university and yet they want to spend £100bn on something that can only lead to the destruction of life on Earth.”

Leaders of opposition parties such as the SNP, Green Party and the Labour Party addressed the crowd. Jeremy Corbyn, the leader of the Labour Party has been for long a vehement opponent of Britain’s nuclear program. He is seen as an inspiration by most anti-nuclear protesters in the UK as well as in the rest of the world.

Corbyn spoke out against nuclear weapons and how they caused “absolute mass destruction on both side,” and about his “total horror of nuclear weapons, should they ever be used by anybody.”

He added, “I want to see a Labour government that would adhere to all the articles of the non-proliferation treaty. A lot of people said that maybe it was utterly relevant maybe you shouldn’t be there, but I want to be here because of my belief in a nuclear-free future.”

He added that he believed in a “different kind of politics in a different kind of world, a world that emphasises dealing with the crying needs of the poor and homeless in this country. Those that are going short and suffering public spending cuts.”

Corbyn’s speech was met with a huge applause by the crowd. Others such as actor Vanessa Redgrave, rock star Rou Reynolds of the rock band Enter Shikari, and comedian Francesca Martinez addressed the protest rally as well.

A parliamentary vote is expected to be held in the Westminster later this year to decide whether to renew the Trident or not.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: londra, uk, protest, arme nucleare, europa, jeremy corbyn, partid, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.