Logo

UK/ Prim Ministrul May conduce detasat in sondaje!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2633 times
UK/ Prim Ministrul May conduce detasat in sondaje! Image

UK/ Prim Ministrul May conduce detasat in sondaje!

RO

Alegerile au început din nou în Marea Britanie, după ce Prim Ministrul Theresa May a cerut alegeri anticipate pe 8 iunie. Acestea însă par că au avut loc deja deoarece conservatorii conduc cel mai mare partid din opoziție, Partidul Muncii, cu 17 procente în majoritatea sondajelor.

Acesta este cel mai mare procentaj cu care un Prim Ministru conservator a condus opoziția din istoria modernă a țării. În 2015, în cadrul unor alegeri în care David Cameron a câștigat, el a condus oponenții cu 2 procente. Acest lucru vă arată cât de populară este Theresa May în Marea Britanie.

Într-adevăr, se pare că ea va câștiga cu 44% dintre voturi. Partidul Muncii, condus de Jeremy Corbyn, va fi noroc dacă va obține 23% dintre voturi, în timp ce Liberalii Democrați ar putea să obțină 12%, iar UKIP 10% dintre voturi.

Prim Ministrul a declarat în timpul discursului ei că: „noi avem nevoie de alegeri anticipate și avem nevoie de ele acum. În acest moment de o importanță istorică pentru țară, trebuie ca noi toți de aici din Westminster să fim uniți. Țara s-a unit, dar cei de la Westminster nu s-au unit încă.”

Sondajele arată că partidul conservatorilor ar putea lejer să obțină cu 50 de locuri mai multe decât au obținut în 2015 – 331. De fapt, toți factorii indică faptul că partidul conservatorilor ar putea să obțină și 400 de locuri, ceea ce ar fi un record și care ar reaminti țării despre victoria spectaculoasă a modelului doamnei May, Prim Ministrul Margaret Thatcher în 1983.

Au liberalii democrați vreo șansă? Nu, chiar deloc, deoarece liderul lor, Tim Farron, nu este charismatic și nimeni nu știe prea multe despre ei. El a încercat să motiveze votanții spunând lucruri precum „asta este șansa voastră să schimbați direcția țării” dar nu par să aibă vreun efect.

Farron a declarat de asemenea următoarele: „dacă vreți să evitați un Brexit dezastruos, dacă vreți să închideți Marea Britanie pe o singură piață, dacă vreți o țară deschisă, tolerantă și unită, asta e șansa voastră. Doar Liberalii democrați pot preveni o majoritate conservatoare.”

Corbyn pe de altă parte pare că este somnambul și nu își vede înfrângerea. El a declarat că partidul său ar putea să ofere „o alternativă eficace unui govern care nu a reușit să reconstruiască economia, care a afectat traiul oamenilor de rând și care a afectat bugetul școlilor și NHS-ului.”

În sondajele personale de opinie, când oamenii au fost întrebați care ar fi cel mai bun Prim Ministrul, doamna May conduce, peste 50% dintre oameni afirmând că ea ar fi cel mai bun Prim Ministru, Corbyn obținând doar 14%.

Corbyn este atât de nepopular încât ratingul lui este negativ. El se bucură de un rating de -38! Gândiți-vă cum sună asta! E clar, nici nu se mai pune problema. Dacă alegerile ar fi un mexi de box, arbitrul ar fi oprit deja meciul și i-ar fi oferit Prim Ministrului May victoria prin knockout.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.thehimalayantimes.com

EN

The election season is back in the UK, with a snap election being called for by Prime Minister Theresa May on June 8. Already this appears to be a no contest as the Conservatives lead the main opposition party Labour by 17 points according to most opinion polls.

This is the biggest poll lead any Conservative prime minister has had in modern history. Back in 2015, an election which David Cameron won a majority, he only led his Labour opponent by 2 points. This just goes to show how popular Prime Minister Theresa May is in the UK.

Indeed, she is all set to win a massive landslide victory with 44 percent of the vote. The Labour Party under Jeremy Corbyn, will be lucky to get 23 percent of the votes while the Liberal Demcrats could get about 12 percent and the UKIP about 10 percent.

The Prime Minister had said when calling for the polls, “We need a general election and we need one now. At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster but instead there is division. The country is coming together but Westminster is not.”

The polls suggest that the Conservatives could very easily get 50 seats more than they got in 2015 – which was 331. In fact, all indications are that the Conservatives could get as many as over 400 seats, which will be a record, bringing back memories of a spectacular victory achieved by Mrs. May’s role model, Prime Minister Margaret Thatcher in 1983.

Do the Lib Dems have a chance? No, unlikely, as their leader, Tim Farron is not charismatic and nobody really knows much about him. He tried to rally his troops, saying, "This is your chance to change the direction of your country” but it doesn’t seem to have had an effect.

  Farron also said, "If you want to avoid a disastrous hard Brexit, if you want to keep Britain in the single market, if you want a Britain that is open, tolerant and united, this is your chance. Only the Liberal Democrats can prevent a Conservative majority."

Corbyn on the other hand seems to be sleep walking into his massive defeat. He said that his party would offer an “effective alternative to a government that has failed to rebuild the economy, delivered falling living standards and damaging cuts to our schools and NHS.”

  In the personal opinion polls, when people were asked about who would make the best Prime Minister, Mrs. May leads by a long way, getting 50 percent of the support of the public, with Corbyn getting only 14 percent.

  Corbyn is so unpopular that his rating is actually negative. He enjoys a satisfaction rating of minus 38! Imagine that! Clearly, this is no contest. If this was a boxing match, the referee would have stopped the bout and given PM May a victory by a knockout.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, brexit, ue, europa, iesire, theresa, prim ministru, consiliu, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.