Logo

UK/ Prim Ministrul May, cel mai puternic politician din tara!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2346 times
UK/ Prim Ministrul May, cel mai puternic politician din tara! Image

UK/ Prim Ministrul May, cel mai puternic politician din tara!

RO

Prim Ministrul britanic, Theresa May, a uimit pe toată lumea, și pe suporterii ei dar și pe critici când a declarat că pe 8 iunie anul acesta vor avea loc alegeri anticipate. Planul ei este de a obține o majoritate a partidului ei în sondaje și de a obține majoritatea pentru a putea conduce țara așa cum vrea ea.

Prim Ministrul a făcut multe promisiuni în trecut potrivit cărora nu va organiza alegeri înainte de 2020. Dar de atunci, ea și-a încălcat promisiunea. Prim Ministra May și-a explicat decizia într-un interviu scurt și concis în fața națiunii. Ea a declarat într-un discurs care a fost disfuzat pe toate canalele de știri: „eu vreau să vă prezint motivele pentru care am luat această decizie, ce se va întâmpla mai departe și alegerea cu care se vor confrunta britanicii în cadrul acestor alegeri.”

„Vara trecută, după ce țara a votat să părăsească Uniunea Europeană, Marea Britanie avea nevoie de certitudine, stabilitate și leadership, iar de când am ajuns Prim Ministrul guvernului, am oferit exact asta.

„În ciuda tuturor prezicerilor care spuneau că vom înfrunta zeci de pericole economice și financiare, de la referendum încoace am văzut cum consumatorii au rămas încrezători, numărul de joburi a crescut enorm și creșterea economică ne-a întrecut toate așteptările.

„Noi am îndeplinit și promisiunea pe care am făcut-o când am obținut referendumul. Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană și nu mai e cale de întoarcere. Acum că ne uităm la viitor, guvernul are planul potrivit pentru o nouă relație cu Europa.

„Dacă nu organizăm alegeri anticipate acum, jocul ăsta politic va continua, iar negocierile cu Uniunea Europeană vor ajunge într-un punct foarte dificil și vor rămâne așa până la următoarele alegeri.

„Divizarea aceasta din Westminster riscă să afecteze abilitatea noastră de a face din Brexit un succes și va duce la incertitudine și instabilitate în țară.

„Așadar avem nevoie de alegeri anticipate și avem nevoie de ele acum pentru că în momentul acesta avem șansa de a face totul atâta timp cât Uniunea Europeană este de acord să își negocieze poziția și înainte ca discuțiile să înceapă.”

Ne așteptăm ca riscul pe care Theresa May și l-a luat să îi aducă o victorie. Ea a fost aleasă pentru a declara că vor avea loc alegeri anticipate tocmai când oponenții ei, Partidul Muncii, sunt complet dezorganizați sub conducerea lui Jeremy Corbyn.

Nimeni din Partidul Muncii, înafară de prietenii cei mai apropiați mai au încredere în leadershipul lui Corbyn, dar problema este că nu există nici vreo alternativă potrivită. Partidul Muncii a devenit foarte nepopular în Marea Britanie și se prea poate să se îndrepte către una dintre cele mai mari înfrângeri din istoria lor.

Această alegere va solidifica poziția Prim Ministrului May în vârf și e ava deveni cel mai puternic politician din țară. Ea nu are egal în momentul de față. Nici partidul Muncii, nici Liberal Democrații nu sunt o amenințare pentru ea. Nicola Sturgeon de la Partidul Național Scoțian este populară doar în Scoția și este urâtă în alte părți din țară.

Chiar și în sondaje, Prim Ministrul May are un avans de 20 de puncte în fața liderului opoziției, Partidul Muncii. Aceste alegeri ce vor fi organizate pe 8 iunie vor avea cel mai probabil un singur rezultat: o victorie uriașă pentru Partidul Conservator condus de liderul Prim Ministru May. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.lamescolanza.com

EN

British Prime Minister Theresa May has stunned everyone, her supporters as well as detractors by calling for a snap general election on June 8 later this year. Her plan is to take advantage of her party’s clear lead in the opinion polls and secure an absolute majority to rule the country as she wishes to.

The Prime Minister had made many promises in the past that she would not call for an election before 2020. But she has since rescinded that promise. PM May explained her decision in a short but concise address to the nation. She said in her speech which was telecast on all news channels: “I want to explain the reasons for that decision, what will happen next and the choice facing the British people when you come to vote in this election.

"Last summer, after the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership, and since I became Prime Minister the Government has delivered precisely that.

"Despite predictions of immediate financial and economic danger, since the referendum we have seen consumer confidence remain high, record numbers of jobs, and economic growth that has exceeded all expectations .

"We have also delivered on the mandate that we were handed by the referendum result. Britain is leaving the European Union and there can be no turning back. And as we look to the future, the Government has the right plan for negotiating our new relationship with Europe.

"If we do not hold a general election now their political game-playing will continue, and the negotiations with the European Union will reach their most difficult stage in the run-up to the next scheduled election.

"Division in Westminster will risk our ability to make a success of Brexit and it will cause damaging uncertainty and instability to the country.

"So we need a general election and we need one now, because we have at this moment a one-off chance to get this done while the European Union agrees its negotiating position and before the detailed talks begin.”

It is widely expected that Theresa May’s big gamble will pay off for her in a big way. She has chosen to call for a general election just when her opponents, the Labour Party, are in complete disarray under their leader Jeremy Corbyn.

Nobody in the Labour Party except for his closest loyalists have faith in Corbyn’s leadership, but the problem they have is that there is no suitable alternative either. The Labour Party are deeply unpopular in the UK and it is likely that they are headed for the biggest defeat in their history.

This election would solidify Prime Minister May’s position at the top and her credentials as the tallest political leader in the country. She has no equals. Neither the Labour Party, nor the Liberal Democrats pose any threat to her. Nicola Sturgeon of the Scottish National Party is popular only in Scotland and is hated in other parts of the country.

Even in the opinion polls, Prime Minister May has a huge 20 point lead over the main opposition, the Labour Party. This election, to be held on June 8 is likely to have only one outcome - a massive win for the Conservative Party under the inspirational leadership of Prime Minister May.

Author: Raghav Hegde - India 

Share it!
Tags: uk, brexit, ue, europa, iesire, theresa, prim ministru, consiliu, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.