Logo

UK/ Palatul Buckingham

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 56722 times
UK/ Palatul Buckingham Image

UK/ Palatul Buckingham

RO
Palatul Buckingham, care se află în City of Westminster, este locul principal al monarhiei Regatului Unit. Palatul este situat între Green Park, Hyde Park și Park St. James. Este reședința oficială a reginei din Londra, adesea utilizat pentru a primi și distra oaspeții din stat, ceremonialele și ocaziile oficiale ale Familiei Regale. Acest minunat Palat Buckingham a fost un punct central pentru poporul britanic în momentele de bucurie națională.

Palatul Buckingham a servit drept reședința oficială din Londra a suveranilor britanici de la 1837. A fost inițial cunoscut sub numele de "Buckingham House. A fost o casă pentru Ducele de Buckingham în 1705. A fost achiziționat de către regele George III, în 1761 ca reședință privată pentru Regina Charlotte. Prin urmare, a fost cunoscut ca "The Queens House". A fost extinsă mai târziu. În cele din urmă, a devenit Palatul Regal oficial al Monarhului Britanic privind aderarea reginei Victoria în 1837. Ea a fost primul monarh care a locuit la Palatul Buckingham.

Sunt 775 de camere în Palatul Buckingham. Acestea includ 19 Royal și dormitoare pentru oaspeți, 188 de camere pentru personal, 92 de birouri și 78 de băi. Palatul este mobilat și decorat cu opere de artă neprețuite, dintre care unele nu le puteți găsi în altă parte din lume. Palatul este centrul monarhiei constituționale a Marii Britanii. Acesta găzduiește birourile celor care sprijină activitățile de zi cu zi și toate ordinele Reginei și Ducelui de Edinburgh și a familiei lor.

Sala de bal este cea mai mare sală din Palatul Buckingham. Ea a fost adăugată de Regina Victoria în 1856 cu un bal pentru a sărbători sfârșitul războiului Crimeei. Aceasta este în general utilizată pentru ceremonii, cum ar fi investituri și banchete de stat. În prezent, este folosit de Regină pentru banchetele de stat și alte ocazii oficiale, cum ar fi anuala Recepție Diplomatică la care au participat aproximativ 1500 de persoane.

Sala Tronului a fost folosit în timpul domniei reginei Victoria pentru adunarea curții, dar și ca sală de dans. În prezent, Regina folosește această cameră pentru a primi adresele la ocazii foarte speciale, cum ar fi Jubilee. Și, de asemenea, această cameră este folosită pentru fotografiile de nuntă formale.

Galeria Queens este un spațiu permanent dedicat expozițiilor de articole din colecția Royal, larga colecție de artă și comorile deținute în trust de Regină pentru națiune.

Victoria Memorial, care este plasat în centrul Queens Gardens, este un alt monument deosebit. Mulți turiști fac fotografii în apropierea acestui monument. Este statuia de aur a reginei Victoria, care a fost sculptată de către Sir Thomas Brock în 1911.

Am fost foarte norocos pentru că am avut posibilitatea de a vizita Palatul Buckingham recent. Visam să vizitez acest palat minunat încă din copilărie. Este într-adevăr un loc minunat. Eu personal cred că a fost una dintre cele mai frumoase palate pe care le-am văzut. Sentimentul pe care l-am simțit în fața palatului Buckingham nu poate fi explicat în cuvinte. Aspectul Royal al Palatului Buckingham nu poate fi găsit nicăieri altundeva în lume, deoarece este specific doar acestui minunat Palat.


Autor: Claudio Umesh - Belarus
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.skyscrapercity.com

EN
Buckingham Palace which is located in the City of Westminster is the principal workplace of the monarchy of the United Kingdom. The Palace is located between The Green Park, Hyde Park and St. James’s Park.  It is the Queen’s official London residence which is often used to receive and entertain guests on state, ceremonial and official occasions for the Royal Family. This lovely Buckingham palace has been a focus for the British people at times of national rejoicing.

Buckingham Palace has served as the official London residence of Britain’s sovereigns since 1837. This was originally known as ‘Buckingham House’. It was a large townhouse for the Duke of Buckingham in 1705. It was acquired by King George III in 1761 as a private residence for Queen Charlotte. Therefore it was known as ‘The Queens House’. It was enlarged later. Finally this became the official Royal Palace of the British Monarch on the accession of Queen Victoria in 1837. She was the first monarch to reside at Buckingham Palace.

There are 775 rooms in Buckingham Palace. These include 19 Royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 92 office and 78 bathrooms. The Palace is furnished and decorated with priceless works of art which you cannot find some of them anywhere else in this world. The palace is very much working building and the centerpiece of Britain’s constitutional monarchy. It houses the offices of those who support the daily activities and all duties of The Queen and The Duke of Edinburgh and their immediate family.

The Ballroom is the largest room at Buckingham Palace. It was added by Queen Victoria in 1856 with a ball to celebrate the end of the Crimean War. It is generally used for ceremonies such as investitures and state banquets. Today this is used by The Queen for State banquets and other formal occasions such as annual Diplomatic Reception attended by about 1500 guests.

The Throne Room was used during Queen Victoria’s reign for Court gathering and as a dancing room. Today The Queen uses this room to receive loyal addresses on very special occasions like Jubilees. And also this room is used for formal wedding photographs.

The Queens Gallery is a permanent space which is dedicated to exhibitions of items from the Royal Collection, the wide ranging collection of art and treasures held in trust by The Queen for the nation.

The Victoria Memorial which is placed at the centre of Queens Gardens is another special monument. Many tourists take photographs near this monument. It is the golden statue of Queen Victoria which was sculptured by Sir Thomas Brock in 1911.

I was really lucky as I was able to visit Buckingham Palace recently. I was dreaming to visit this lovely palace from my childhood. It’s really an awesome place. I personally believe it was one of the most beautiful palaces which I have seen. The feeling I felt in front of the Buckingham palace cannot be explained in words. The Royal look of Buckingham Palace cannot be found anywhere else in this world as it is specific only to this lovely Palace.


Author: Claudio Umesh - Belarus

Share it!
Tags: Palatul Buckingham, Royal Family, Queens Gardens, Victoria


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.