Logo

UK/ Nivel record la angajari

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11908 times
UK/ Nivel record la angajari Image

UK/ Nivel record la angajari

RO

Potrivit ultimelor informații legate de șomaj care există, numărul oamenilor care sunt angajați în Marea Britanie a crescut la 73.2% din totalul forței de muncă, numărul celor angajați crescând cu 103.000 de oameni din 2004, un nou record.

Primul Ministru David Cameron vorbește despre transformarea Marii Britanii în fabrica de locuri de muncă a Europei. Pare totuși că a reușit în mare parte, dacă am crede noile informații legate de cei angajați. Creșterea numărului celor angajați din Marea Britanie a fost cea mai mare creștere din țară din 1971.  

Acesta este mai mare și decât rata de angajare dinainte de criza economică, care la începutul lui 2008 era la 73%, fapt care arată că economia britanică se ridică din ce în ce mai mult.  

Un alt indiciu este și faptul că din ce în ce mai puține femei între 60 și 65 de ani se pensionează, fapt care a mărit statisticile angajaților destul de mult. Doar 1.86 de milioane de adulți din forța de muncă britanică sunt șomeri acum, dar numerele au scăzut cu 97.000 în doar 3 luni.  

Inflația fiind la un minim incredibil de doar 0.5% în Marea Britanie, acest lucru indicând faptul că vremurile bune se întorc.

Cu toate acestea, după cum spune directorul The Job Economist, John Philpott, creșterea salariilor rămâne mică, la doar 1.7%. El adaugă că „cu toate că bonusul din decembrie a împins creșterea salariului minim total pe săptămână cu mai mult de 2%, presiunea pentru salariul de bază, după cum a fost calculat în funcție de salariul mediu, a scăzut puțin. Asta sugerează că deși recuperarea economică pentru joburi este puternică, nu reușește să mărească productivitatea, ceea ce nu este bine pentru îmbunătățirea pe termen lung a costului de trai în Marea Britanie, chiar dacă inflația foarte mică din momentul de față ajută la mărirea salariului real.”  

Primul Ministru britanic David Cameron a vorbit despre mărirea salariului minim și mărirea salariilor în general și a declarat că „circumstanțele sunt perfecte acum mai creșteri mai mari. În ceea ce privește cum vom ajuta oamenii cu salarii minime, cel mai bun lucru este să scădem taxele. De aceea ambiția noastră este că ar trebui să puteți câștiga cel puțin £12,500 înainte de a trebui să plătiți impozite.”  

Prim Ministrul a adăugat că „ideea că toate joburile create în Marea Britanie în ultimii patru ani nu sunt plătite bine nu este adevărată.”

„Cred eu că am rezolvat problemele economice ale Marii Britanice? BIneînțeles că nu! Mai avem încă mult de lucru înainte de a transforma economia aceasta într-o poveste de success în Europa? Da, bineînțeles că da. Dar suntem pe drumul cel bun cu mai mult de 1000 de joburi create în fiecare zi de când acest guvern a fost la conducere.”  

Primul Ministru Cameron ar fi încântat de faptul că economia britanică este în creștere, deoarece alegerile pentru parlamentul britanic vor avea loc în câteva luni și trebuie să îl învingă pe Ed Miliband din partea Partidului Muncii.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.dailyrecord.com

EN

According to the latest employment data available, the number of people employed in the UK rose to 73.2% of the workforce, with employment rising by 103,000 since 2014, which is a record.

Prime Minister David Cameron talks about making the United Kingdom Europe’s job factory. It does seem that he has succeeded to a large extent if new employment data is to be believed. The growth in employment rate in the UK has been the highest since 1971.

This is even higher than the employment rate during the pre-economic crisis peak of 73% in early 2008, which indicates that the British economy is very much on the right track.

Another indication is that fewer women between the ages of 60 and 65 are retiring, which has boosted the employment stats by quite a lot. Only 1.86 million adults in the UK workforce are unemployed as of now, the numbers having come down by 97,000 in just 3 months.

With inflation at an incredibly low 0.5% in the UK, this indicated that good times are very much back again.

However, as John Philpott, the director of The Jobs Economist, says pay growth remains weak, at just 1.7%. He adds, “Although the December bonus season pushed growth in total average weekly earnings above 2%, underlying pay pressure as measured by regular average weekly earnings fell slightly. This suggests that the jobs rich economic recovery is still failing to boost labour productivity, which does not bode well for long-term improvement in UK living standards, even if very low price inflation is at present helping to raise real incomes.”

The British Prime Minister David Cameron spoke of higher minimum wage and increased wages in general and he said that “circumstances are now ripe for further increases. In terms of how you help people on low pay, the best thing you can do is cut their taxes. That’s why our ambition is that you should be able to earn £12,500 before you pay any income tax.”

The Prime Minister added, “This idea that all the jobs created in Britain in the last four years are low paid and zero-hours contracts is just not true.”

“Do I think we’ve solved Britain’s economic problems? Of course not! Have we got a lot more to do to make this economy a great success story in Europe? Yes, of course we have. But we’re on the right track with 1,000 jobs created every day this government’s been in office.”

 Prime Minister Cameron would be pleased that the British economy is on the way up as the elections for the British parliament are due in a few months from now, where he faces a tough competition from Ed Miliband of the Labour Party.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, marea britanie, cameron, somer,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.