Logo

UK/NU ...pentru Gay?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10528 times
UK/NU ...pentru Gay?! Image

UK/NU ...pentru Gay?!

RO
Comunitatea lesbienelor, homosexualilor şi a transsexualilor (LGBT) din Marea Britanie s-a revoltat împotriva unei brutării din oraşul Newtownabbey Irlanda de Nord din cauza unei fapte recente, care ar putea fi descrisă doar ca o întoarcere la o eră din trecut în care drepturile homosexualilor nu erau acceptate de către societate. Ceea ce i-a înfuriat pe activiştii LGBT din ţară a fost decizia luată de Brutăria Ashers de a refuza o comandă pentru care era nevoie ca poza unor personaje ficţionale a popularului show TV Sesame Street, şi anume Bert şi Ernie, care sunt un cuplu faimos de homosexuali, ţinându-se de mână, cu un slogan ce spunea “Noi sprijinim căsătoriile între persoane de acelaşi sex” să fie desenată pe tort.

Brutăria Ashers condusă de creştini, a anulat comanda deoarece era împotriva “credinţelor lor religioase”. Proprietarii brutăriei au insistat de asemenea că dacă ar fi făcut acest tort ar însemna că sprijină campania ce caută să introducă în Irlanda de Nord căsătoriile între persoanele de acelaşi sex, ceea ce este împotriva credinţelor lor religioase, şi au insistat că au dreptul să anuleze o astfel de comandă dacă le încalcă propriile credinţe.

Acest lucru nu a fost acceptat uşor de organizaţia ce a plasat comanda pentru tort, QueerSpace, care a promovat puternic drepturile homosexualilor în Marea Britanie şi a fost unul dintre principalii promotori din spatele campaniei pentru căsătoria între persoanele de acelaşi sex din Irlanda de Nord. QueerSpace a protestat puternic, iar protestul s-a răspândit în mass-media, oamenii de pe Twitter şi Facebook contestând puternic la rândul lor decizia luată de Brutăria Ashers, pe care au considerat-o a fi discriminatorie împotriva comunităţii gay.

Destul de repede, guvernul britanic a luat măsuri, simţind protestele publice care stăteau să apară şi a ordonat să fie luate măsuri împotriva Brutăriei Ashers. Comisia pentru egalitate din Irlanda de Nord a cerut o explicaţie de la brutărie pentru încălcarea legilor, care spun clar că toţi oamenii trebuie să fie trataţi la fel de către toate companiile, de orice rasă, preferinţă sexuală sau religie ar fi ei. De fapt, guvernul a folosit un limbaj destul de violent împotriva brutăriei Ashers, cerându-le să “remedieze discriminarea ilegală” în şapte zile sau vor fi traşi la răspundere conform legii. Comisia de egalitate a declarat că “refuzarea printării pozei de pe tort a dus la discriminarea pe motive legate de orientarea sexuală împotriva omului care a plasat comanda”.

Confruntarea împotriva Brutăriei Ashers a pus activitiştii care sprijină căsătoriile între persoanele de acelaşi sex faţă în faţă cu organizaţiile creştine ce sunt împotriva acestora. Decizia Guvernului britanic de a fi de partea activiştilor pentru drepturile homosexualilor împotriva Brutăriei nu a dat bine în faţa organizaţiilor creştine din Marea Britanie. Colin Hart, directorul executiv al Institutului Creştin a insistat că măsurile luate de Guvern împotriva Brutăriei au fost la rândul lor discriminatorii, declarând că “stabileşte un precedent periculos în legătură cu puterea statului asupra unui individ sau asupra unei companii pentru a le forţa să lucreze împotriva credinţelor lor puternice.

Cazul Brutăriei Ashers este important deoarece Irlanda de Nord este singurul din Marea Britanie în care căsătoriile între persoanele de acelaşi sex nu sunt încă legale, cazul acesta devenind un test pentru a completa drepturile homosexualilor în întreaga ţară.

Autor: Raghav Hedge - India
Traducător: Raluca
EN
The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community in the United Kingdom is up in arms against a Christian run bakery in the Northern Ireland town of Newtownabbey for a recent action, which may only be described as being a throwback to an earlier era when Gay rights were not accepted by the society. What angered the LGBT activists in the country was the decision taken by Ashers Baking Co to refuse an order for a cake which asked for a picture of popular fictional characters of the hit TV show, Sesame Street, Bert and Ernie, who are famously gay, hand in hand, with a slogan that said, “We Support Gay Marriage” to be drawn on the cake.

The Christian run Ashers Baking canceled the order as they said it went against their “religious beliefs”. The directors of the bakery also insisted that producing such a cake would mean an endorsement of the campaign which calls for the introduction of gay marriage in Northern Ireland, which goes against their religious convictions, and insisted that they have the right to cancel such an order which infringes on their personal beliefs.

This was not taken too kindly by the organization that placed the order for the cake, QueerSpace, which has been a strong campaigner for stronger gay rights in the United Kingdom, and has been one of the prime movers behind the campaign for gay marriage in Northern Ireland. QueerSpace protested vigorously, and the protest spread to the social media, with people on Twitter and Facebook coming out strongly against the decision by Ashers Baking, which they insisted fostered discrimination against the gay community.

Soon enough, the British government leaped into action, sensing the rising public outcry and ordered action against Ashers Baking Co. The Equality Commission for Northern Ireland demanded an explanation from the baking company for violating the law, which states quite clearly that all people are to be treated equally by businesses regardless of race, sexual preferences or religion. In fact, very strong language has been used by the government agency against the Ashers Bakery, asking them to “remedy your illegal discrimination” within just seven days or be held liable for a violation of the law, and be taken to court by the commission. The Equality Commission said that “refusing to print the cake amounted to discrimination on grounds of sexual orientation against the man who placed the order”.

The Ashers Baking Co confrontation has put the activists supporting gay marriage squarely in opposition to Christian organizations opposing the same. The decision of the British government to side with the gay rights activists against the bakery has not gone down well with many Christian organizations in the United Kingdom. Colin Hart, the executive director of the Christian Institute insisted that the government action against the bakery was itself discriminatory saying, “It establishes a dangerous precedent about the power of the state over an individual, or business to force them to go against their deeply held beliefs.”

The Ashers Baking Co case is significant because Northern Ireland is the only part of the United Kingdom where gay marriage is still not legal, making it a test case for complete gay rights in the country.

Author: Raghav Hedge - India

Share it!
Tags: gay, tort, homosexuali, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.