Logo

UK/ Marsul celor un milion de masti

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3977 times
UK/ Marsul celor un milion de masti Image

UK/ Marsul celor un milion de masti

RO

Poate că i-ați văzut – oamenii care poartă măști de Guy Fawkes. Protestatori, anarhiști, hacktiviști – toți sunt membrii grupului Anonymous. Anonymous este un grup de anarhiști și hackeri format din sute de mii de membrii în întreaga lume care luptă cu capitalismul, corupția, intoleranța religioasa sau bigotismul de orice fel.  

Anonymous a organizat Marșul celor O Mie de Măști săptămâna trecută în peste 400 de orașe din jurul lumii. Peste 1 milin de oameni au participat, majoritatea purtând o mască albă Guy Fawkes.  

Cel mai mare protest a fost organizat în Londra marțea trecută, la care au participat celebrități precum comedianul Russell Brand. Brand a declarat că „orice partid pretind că reprezintă în timpul zile, noaptea își arată adevărata față și merg toți către același partid.”  

Protestatorii au ars facturi la energie pentru a-și exprima opoziție către prețurile prea mari la carburanți. Mulți s-au adunt în fața palatului Buckingham, dar nimic nu s-a întâmplat ieșit din comun. Protestatarii s-au adresat membrilor partidului Muncii Jeremy Corbyn și Jon McDonnell.  

În Statele Unite, protestele au început la Monumentul din Washington înainte de a se muta în fața Casei Albe. Au fost și alte proteste, mari și mici în mai multe orașe din întreaga lume, inclusiv în Vancouver, Tel Aviv, Dublin, Paris, Chicago și Sydney.

Membrii Anonymous au declarat pe pagina lor de Facebook următoarele: „țineți minte cine sunt dușmanii voștrii: miliardarii care dețin bănci și coporațiile care au corupt politicieni și care au înrobit oameni prin nedreptăți.”

Între timp, poliția din Scotland Yard a declarat că protestele au devenit violente și acest lucru este inacceptabil. Cdr Ben-Julian Harrington a declarat că „ofițerii au fost spitalizați, un cal de poliție a suferit răni și o mașină de poliție a fost distrusă în timpul protestului, ceva complet inacceptabil.”

„Eu laud profesionalismul și reținerea pe care au arătat-o ofițerii în fața provocărilor, ceea ce a ajutat ca operațiunea poliției să fie organizată fără incidente majore. Noi îi vom aduce pe cei responsabili în fața justiției.”

Ofițerul Harrington i-a condamnat pe protestatari brutal: „noi ajutăm la organizarea a sute de proteste în Londra în mod pașnic și cooperăm cu organiztorii. De data aceasta, un grup de protestatari a ales să nu se conformeze legilor impuse de poliție și să distrugă lucruri.  

„Eu vreau să mulțumesc celor care s-au comportat pașnic, precum și celor din Londra pentru răbdarea și toleranța de care au dat dovadă în timp ce avea loc un comportament antisocial și intimidant.”

Anonymous au ieșit și au declarat că nu au fost reprezentați de cine trebuie. Un protestatar a declarat că: „există oameni care nu sunt reprezentați, ar trebui să fie aici. Eu sunt oamenii. Noi suntem pașnici, facem totul într-o manieră pașnică, dar presa s-a concentrat pe cei 1% care au făcut probleme.”  

Un alt protestatar, Aztecarna Peatonito din Mexic a declarat că „am încercat timp de 6 ani să facem presa să ne ia în serios. Numai atunci când am purtat măștile am primit atenție. Cei violenți nu sunt cu noi.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

You have probably noticed them – men and women wearing Guy Fawkes masks. Protestors, anarchists, hacktivists – they are members of the group Anonymous. Anonymous is a group of anarchists and hackers who have hundreds of thousands of members all over the world, fighting capitalism, corruption, religious intolerance or bigotry of any kind.

Anonymous took out a massive Million Mask March last week in over 400 cities around the world. Over 1 million people were said to have participated, most of them wearing a white Guy Fawkes mask.

The biggest protest was held on London last Tuesday, where celebrities like comedian Russell Brand participated. Mr. Brand said, "Whatever party they claim to represent in the day, at night they show their true colours and all go to the same party." 

Protestors burned energy bills to express their opposition to the rising fuel costs. Many had gathered at the Buckingham Palace as well, but nothing untoward happened. The protestors were addressed by Labour MPs Jeremy Corbyn and Jon McDonnell.

In the United States, protests began at the Washington Monument before moving on to the White House. There were other protests, big and small in several other cities around the world, including Vancouver, Tel Aviv, Dublin, Paris, Chicago and Sydney.

Anonymous members said in their Facebook page, "Remember who your enemies are: billionaires who own banks and corporations who corrupt politicians who enslave the people in injustice."

Meanwhile the Scotland Yard Police said that the protests turned violent and it was unacceptable. Cdr Ben-Julian Harrington said: “Officers have been hospitalised, a police horse suffered injuries and a police car was criminally damaged during the course of the protest, which is completely unacceptable.

“I praise the professionalism and restraint that officers have shown in the face of hostile provocation and enabled the policing operation to pass without major incidents. We will bring those responsible for the criminality to face justice.”

Office Harrington was brutal in his condemnation of the protestors: “We facilitate hundreds of protests every year in London peacefully and with the cooperation of the organisers. On this occasion a group of protesters chose not to engage with police or adhere to the conditions of the protest and were intent on criminality.

“I’d like to thank those who conducted themselves in a peaceful manner and as well as Londoners for their patience and tolerance whilst antisocial and intimidating behaviour was happening.”

Anonymous hit back and claimed that they had been misrepresented. One protester said: “There are people who aren’t represented, they should be here. I am the people. We are peaceful, we are doing this in a peaceful manner, but the media focus on the 1% who cause trouble.”

Another protestor, Aztecarna Peatonito from Mexico said, “We tried for six years to get the press to take us seriously. It is only when we wore the masks that we started getting attention. Anyone who is violent is not with us.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, anonymous, hacker, mars, masti, guy fawkes,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.