Logo

UK/ London Eye

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 21204 times
UK/ London Eye Image

UK/ London Eye

RO
Când ne gândim la Londra există unele atracții importante care ne apar în minte.Una dintre aceste atracții este "London Eye". Când avionul nostru era deasupra Londrei, cea mai frumoasă atracție pe care am zărit-o a fost London Eye. Când îl vezi din zbor, priveliștea magnifică nu poate fi explicată în cuvinte.

London Eye oferă o priveliște magică și distractivă de a experimenta orașul. London Eye este o roată gigantică Ferris, de pe malul sudic al râului Tamisa din Londra. Este situată în Grădinile Jubilee. De asemenea, este cunoscută sub numele de "Millennium Wheel". Celelalte nume utilizate pentru a o denumi erau "British Airways London Eye", "Merlin Entertainments London Eye" și "EDF Energy London Eye".

Aceasta este una dintre atracțiile turistice majore din Londra și este cea mai înaltă roată Ferris a Europei. Întreaga structură are 135 de metri (443 ft) înălțime. Diametrul roții este de 120 de metri (394 ft). Deși nu este cea mai înaltă roată Ferris din lume, când a fost ridicată în 1999 a fost considerată cea mai înaltă. London Eye a fost proiectată de arhitecții Frank Anatole, Nic Bailey, Steve Chilton, Malcolm Cook, Mark Sparroehawk, Julia Barfield și David Marks. A fost nevoie de mai mult de un an și jumătate pentru a finaliza construcția. În proces, peste 1700 de tone de oțel au fost utilizate pentru structură și mai mult de 3000 de tone de beton au fost utilizate pentru fundații.

Marginea roții este susținută de cabluri de oțel. Acesta seamănă cu o imensă roată de bicicletă cu spițe. Roata a fost construită în secțiuni. Când roata a fost finalizată, a fost ridicată într-o poziție verticală de un sistem jack stand fabricat de Enerpac. Acesta a fost deschisă în mod oficial de către prim-ministrul de atunci, Tony Blair, pe 31 decembrie 1999. Dar a fost deschisă pentru public după 9 martie 2000.

Există 32 de capsule sigilate ovoidale pentru pasageri cu aer condiționat. O capsulă de pasageri a fost numit "Coronation Capsule" pentru a marca a 60-a aniversare a încoronării reginei Elisabeta II. Capsulele sunt atașate la circumferința exterioară a roții și rotite cu motoare electrice. Roata se rotește la 26 cm pe secundă (0.9 kmh sau 0.6 mph). O revoluție durează aproximativ 30 de minute. Când ești într-o capsulă în timp ce ea se rotește, simți că ești în zbor. Am simțit acest sentiment. Multe repere celebre, cum ar fi Palatul Buckingham, Catedrala Sf. Paul și Camere ale Parlamentului sunt foarte clar vizibile din London Eye. Într-o zi senină, puteți vedea până la 40 de kilometri distanță.

A fost o experiență minunată. De fapt, aceasta a fost una de neuitat. Mulți turist vin la Londra pentru a merge la London Eye. Pe 5 iunie 2008 a fost anunțat că 30 de milioane de oameni au încercat experiența London Eye, de la deschiderea ei. Dacă aveți orice șansă de a merge la Londra nu ratați această oportunitate. Puteti vedea nu numai reperele celebre din Londra, dar și aspectul grandios al marelui oraș "LONDRA".


Autor: Claudio Umesh - Belarus
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.layoverguide.com

EN
When we think about London there are some important attractions which come to our minds at once. The one of those attractions is “London Eye”. When our flight was above London, the most beautiful attraction what I saw first was the London Eye. When you see it from the flight, the magnificent view of it cannot be explained in words.

The London Eye provides magical and entertaining way to experience the city. The London Eye is a giant Ferris wheel on the South Bank of the River Thames in London. It is located in the Jubilee Gardens. It is also known as the ‘Millennium Wheel’. The other names which were used to call it were ‘British Airways London Eye’, ‘Merlin Entertainments London Eye’ and ‘EDF Energy London Eye’.

This is one of the major tourist attractions in London and it is the Europe’s tallest Ferris wheel. The entire structure is 135meters (443 ft) tall. The diameter of the wheel is 120 meters (394 ft). Though it is not the world’s tallest Ferris wheel now, when it was erected in 1999 it was the world’s tallest Ferris wheel.

The London Eye was designed by architects Frank Anatole, Nic Bailey, Steve Chilton, Malcolm Cook, Mark Sparroehawk, Julia Barfield and David Marks. It took more than one year and a half to complete the construction of this wheel. In the process over 1700 tons of steel were used for the structure and more than 3000 tons of concrete were used for the foundations.

The rim of the Eye is supported by tensioned steel cables. It resembles a huge spoked bicycle wheel. The wheel was constructed in sections. When the wheel was completed, it was lifted into an upright position by a stand jack system made by Enerpac. It was formally opened by then Prime Minister Tony Blair on 31st of December 1999. But it was opened to the public after 9th of March 2000.

There are 32 sealed and air conditioned ovoidal passenger capsules. One passenger capsule was named the ‘Coronation Capsule’ to mark the sixtieth anniversary of the coronation of Queen Elizabeth II. The capsules are attached to the external circumference of the wheel and rotated by electric motors. The wheel rotated at 26cm per second (0.9km/h or 0.6mph). One revolution takes about 30 minutes. When you are in a capsule while the eye rotates, you feel that you are flying. I felt that feeling. Many famous landmarks such as Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral and the Houses of Parliament are very clearly visible from the London Eye. On a clear day you can see as far as forty kilometers.

It was a wonderful experience. Actually it was an unforgettable one. Many tourist come to London to ride the London Eye. On 5th of June 2008 it was announced that 3o million people had ridden the London Eye since it opened. I think if you have any chance to go to London don’t miss this great opportunity. You can see not only the famous landmarks of London but also the grandeur look of the great city “LONDON”.


Author: Claudio Umesh - Belarus

Share it!
Tags: London Eye, Coronation Capsule, Ferris, Buckingham,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.