Logo

UK/ Lege controversata impotriva femeilor musulmane!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3711 times
UK/ Lege controversata impotriva femeilor musulmane! Image

UK/ Lege controversata impotriva femeilor musulmane!

RO

Primul Ministru al Marii Britanii, David Cameron, a anunțat că există planuri de a începe niște cursuri de engleză pentru femeile musulmane pentru a opri radicalizarea islamică din țară. Primul Ministru a anunțat că va trimite 20 de milioane de lire pentru a finanța cursurile pentru femeile din Marea Britanie care se chinuie să învețe engleză pe cont propriu.  

El a declarat că 38.000 de femei musulmane din Marea Britanie nu vorbesc engleză, iar 190.000 vorbesc engleză foarte puțin. Partea controversată a discursului său a fost când Primul Ministru Cameron a sugerat ca soțiile imigranților care nu învață engleză în doi ani și jumătate să fie deportate din Marea Britanie. El se referee la femeile care vin pe baza vizei de 5 ani de căsătorit în Marea Britanie.  

Primul Ministru Cameron a delarat că „mult prea des, din auza a ceea ce eu numesc „toleranță pasivă”, oamenii acceptă ideea greșită de dezvoltare separată.”  

„E timpul să schimbăm abordarea. Noi nu vom construi într-adevăr o singură națiune decât dacă suntem mai atenți când vine vorba de valorile noastre liberale, dacă ne exprimăm clar așteptările în legătură cu așteptările pe care le punem asupra celor care vor să vină să lucreze aici și să construiască țara noastră împreună cu noi și dacă vom fi mai creativi și mai generoși în ceea ce privește modul în care ne dărâmăm barierele.”  

El a adăugat că „ după doi ani și jumătate, femeile ar trebui să-și fi îmbunătățit engleza și le vom testa. Vom aplica legea în octombrie pentru cei are intră în țară cu o viză de căsătorie, iar aceștia vor fi testați.”

Primul Ministru Cameron a declarat că multe femei musulmane nu vorbesc engleză pentru că „majoritatea vin din societăți patriarhale și poate că bărbații nu vor ca ele să vorbească engleză.”  

„Dacă nu poți să vorbești engleză, nu te poți integra, și vei avea probleme în ceea ce privește înțelegerea identității tale și așadar poți fi mai susceptibil mesajului extremist venit de la Daesh” a concluzionat Primul Ministru.  

Primul Ministru Cameron a fost acuzat că face mai mult rău decât bine cu declarațiile sale de către cei din opoziție. Andy Burnham, secretarul de interne a declarat că „abordarea sa simplistic și neîndemânatică asupra extremismului stigmatizează o întreagă comunitate. Există un mare pericol că această lege ar putea să radicalizeze mai multe persoane, nu să oprească asta.”   

Tim Farron, liderul partidului Liberal Democrat l-a criticat și el pe Prim Ministrul Cameron, spunând că „corelarea femeilor musulmane care nu vorbesc engleză foarte bine cu extremismul islamic va duce doar la izolarea acelor oameni pe care Cameron spune că vrea să îi ajute. Liberal-democrații sprijină cursurile de engleză pentru toți cei care vor să învețe indifferent de rasă, religie sau sex și a blocat planurile de tăiere a fondurilor pentru acestea în coaliție.”  

Liderii musulmani precum Shaista Gohir, directoarea Rețelei Femeilor Musulmane l-a criticat și ea pe Prim Ministru. Gohir a declarat că „ar trebui să aibă ca țintă toate comunitățile, nu doar cea musulmană - și nu ar trebui să fie corelată cu radicalizarea. Dacă oamenii învață engleză e bine, pentru că își învață drepturile și pot participa în comunitate. Cameron spune că vrea să împuternicească femeile musulmane. Dar cum rămâne cu femeile musulmane care vorbesc engleză și încă se zbat să participe în societate?”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.photoshelter.com

EN

UK Prime Minister David Cameron has announced plans to start language classes for Muslim women to stop the growing Islamic radicalisation in the country. The Prime Minister has announced a £20m fund to provide classes for all women in Britain who are struggling with English.

In particular, he highlighted the fact that 38,000 Muslim women in Britain could not speak English and 190,000 spoke very little English. What was controversial was Prime Minister Cameron’s suggestion that spouses of migrants risked getting deported from the UK if they did not learn English within two and a half years of staying in the. He was referring to those on a five-year spousal visa in the UK.

Prime Minister Cameron said, “All too often, because of what I would call ‘passive tolerance’, people subscribe to the flawed idea of separate development.”

“It is time to change our approach. We will never truly build One Nation unless we are more assertive about our liberal values, more clear about the expectations we place on those who come to live here and build our country together and more creative and generous in the work we do to break down barriers.”

He added, “After two and half years they should be improving their English and we will be testing them. We will bring this in in October and it will apply to people who have come in on a spousal visa recently and they will be tested.”

PM Cameron said many Muslim women did not speak English because “some of these people have come from quite patriarchal societies and perhaps the menfolk haven’t wanted them to speak English”.

“If you’re not able to speak English, not able to integrate, you may find therefore you have challenges understanding what your identity is and therefore you could be more susceptible to the extremist message coming from Daesh,” the Prime Minister concluded.

Prime Minister Cameron has been accused of doing more harm than good with his statements by the opposition. Andy Burnham, the shadow home secretary said, “His clumsy and simplistic approach to challenging extremism is unfairly stigmatising a whole community. There is a real danger that it could end up driving further radicalisation, rather than tackling it.”  

Tim Farron, leader of the Liberal Democrat leader also criticized PM Cameron, saying, “Linking women in the Muslim community who struggle with the English language to homegrown extremism only serves to isolate the very people Cameron says he is trying to help. Liberal Democrats support English language classes for anyone regardless of race, religion or gender and blocked these plans to cut funding for them in coalition.”

Muslim leaders such as Shaista Gohir head of the Muslim Women’s Network were very critical of the Prime Minister as well. Ms. Gohir said, “It should be directed at all communities, not just Muslims – and it shouldn’t be linked to radicalisation.  People learning English is a good thing, so they know their rights and can participate in society. Cameron says he wants to empower Muslim women. But what about Muslim women who already speak English and still face barriers to participation?”  

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, musulman, islam, daesh, femei, cameron,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.