Logo

UK/ La taifas cu Al Pacino

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 34742 times
UK/ La taifas cu Al Pacino Image

UK/ La taifas cu Al Pacino

RO

Unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor, Al Pacino, a vorbit cu presa britanică recent despre viața și cariera sa. Pacino vorbește foarte rar cu presa, deci tot ceea ce a declarat în acest interviu sunt lucruri noi care ne spun multe despre personalitatea lui, despre gândurile lui și despre anumite evenimente din trecutul lui. De exemplu, a fost foarte sincer când a vorbit despre sărăcia pe care a îndurat-o și perioada cât a fost șomer când era tânăr. Haideți să aflăm mai în detaliu ce a declarat Al Pacino. 

Al Pacino, despre cât e de greu să te obișnuiești cu faima

„Am învățat să trăiesc fără anonimat. Nu am fost într-o băcănie sau într-un metrou de ani de zile. Copiilor le e greu să iasă în public cu mine. Faima este diferită acum față de cum era acum 20 de ani – habar n-am ce e acum! Dacă cumva ajung într-un loc și printr-o minune, nu mă recunoaște nimeni, e lux.” 

Al Pacino despre dificultățile din trecut:  

„Nu mi-a păsat niciodată de bani. Au existat perioade când eram tânăr când aș fi avut nevoie de bani: după ce am terminat facultatea și eram șomer, la un moment dat am fost nevoit să dorm în fața unui magazine timp de câteva zile. Dar nu am fost niciodată materialist. Dar sunt, desigur, pentru că stilul meu de viață mă face cheltuitor!”

Al Pacino despre copiii lui:

„Concluzia profesorilor mei a fost că am nevoie de un tată. Nu era un adolescent de necontrolat, dar eram pe aproape. Părinții mei au divorțat când aveam doi ani și tatăl meu nu a mai fost în viața mea de atunci. Am vrut să fiu complet diferit cu copiii mei. Copii mi-au schimbat perspective. Înainte să îi am pe cei trei, mă plimbam prin capul meu, fără să observ nimic. Actoria era totul pentru mine, dar acum, din cauza lor, actoria ocupă un spațiu mic.”

Al Pacino despre cum și-a pierdut mama și bunicul la o vârstă fragedă:  

„Cel mai depresiv am fost când am pierdut-o pe mama, Rose, și pe bunicul meu – au murit la un an unul de celălalt. Aveam 22 de ani și 2 dintre oamenii cei mai importanți din viața mea dispăruseră, deci asta m-a trimis înt-unhaos. Am pierdut anii 70 într-un fel, dar apoi am renunțat la băutură în 1977 și m-am concentrate pe muncă.“

Al Pacino despre Facebook:

„Eu înțeleg valoarea și puterea rețelelor de socializare, deși nu folosesc așa ceva. Am o pagină de Facebook la care 5.4 milioane de oameni au dat „like”. Ce înseamnă asta? Nu știu, deși îmi place cum poți să îți publici un mesaj pe rețelele astea de socializare.”

Al Pacino despre cel mai popular personaj al său, Corleone:

„Michael Corleone din „Nașul” este și va fi mereu cel mai dificil rol pe care l-am jucat. Nu l-am considerat a fi un gangster. Am simțit că toată puterea lui stătea în calitatea lui de a fi enigmatic. Din păcate, studioul nu a văzut asta inițial și au vrut să mă dea afară. Totul s-a întâmplat când eram tânăr, aveam un film mare alături de Marlon Brado și nimeni înafară de Francis [Ford Coppola] nu vroia să joc rolul ăla.”  

Al Pacino despre așa zisa rivalitate cu Robert de Niro:  

„Oamenii cred că există o rivalitate între mine și Robert De Niro. Îl cunosc pe Bobby foarte bine. Este un prieten de-al meu și amândoi am trecut prin chestii asemănătoare. Iubesc comediile lui, e un geniu.”  

Al Pacino despre ce îl motivează și în ziua de azi:  

„Cred că mi-am găsit ritmul, de aceea continui. Atâta vreme cât ești pasionat de artă, continuă să mncești, deoarece nici nu știi când trec anii.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.cinemagia.ro

EN

One of the greatest actors of all times, Al Pacino, spoke to the British press recently about his life and career. Mr. Pacino very rarely talks to the media, so what he said in the interview was very revealing about his personality, thoughts and incidents from past life. For instance, he was candid about facing poverty and unemployment in his youth. Let’s find out more about what he said.

Al Pacino on how hard it is to adjust to fame:

“I’ve learned to live without anonymity. I haven’t been in a grocery store or subway for years. It’s hard for my children to go out publicly with me. Fame is different now than it was 20 years ago – I don’t know what the hell it is now! If I have a rare time of being somewhere and not being recognized, it’s a luxury.”

Al Pacino on the hardships faced in the past:

“It’s never been about money for me. There were times when I was young when I could have used money: after college I was often unemployed and at one time I slept in a storefront for a few days. But I’ve never been materialistic. Except that I am, of course, because my lifestyle makes me a spender!”

Al Pacino on his children:

“The conclusion of my teachers was that I needed a dad. I wasn’t an out-of-control teenager, but I was close. My parents divorced when I was two and my father wasn’t in my life from then. I wanted to be different with my children. Kids changed my perspective. Before I had my three, I’d walk around in my own head, not noticing anything. Acting used to be everything; now, because of them, it’s just a small part.”

Al Pacino on losing his mother and grandfather at a young age:

“The lowest point of my life was losing my mother, Rose, and grandfather – they died within a year of each other. I was 22 and the two most influential people in my life had gone, so that sent me into a tailspin. I lost the 70s in a way, but then I gave up drinking in 1977 and decided to focus on the work.”

Al Pacino on Facebook:

“I understand the value and power of social media, although I don’t really do it myself. I have a Facebook page that 5.4m people “like”. What does that mean? I don’t know, although I do appreciate that these platforms are good for getting your message out there.”

Al Pacino on his most popular character, Michael Corleone:

“Michael Corleone in The Godfather was and still is the most difficult role I’ve played. I didn’t see him as a gangster; I felt his power was his enigmatic quality. Unfortunately the studio couldn’t see that at first and were thinking of firing me. It was during my early career, a major movie with Marlon Brando, and no one other than Francis [Ford Coppola] wanted me for the part.”

Al Pacino on his supposed rivalry with Robert De Niro:

“People think there is rivalry between me and Robert De Niro. I know Bobby pretty well. He’s a friend and he and I have gone through similar things. I love what he does with comedy; it’s pure genius.”

Al Pacino on what motivates him even today:

“I believe I have reached my stride, which is why I persist. As long as you have passion for the art, keep working, because age catches up with you.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: al pacino, actor, filme, scarface, godfather,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.