Logo

UK/ Jeremy Corbyn, noul lider al Partidului Muncii

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5258 times
UK/ Jeremy Corbyn, noul lider al Partidului Muncii Image

UK/ Jeremy Corbyn, noul lider al Partidului Muncii

RO

Într-un rezultat incredibil care va avea un impact major în politia britanică, Jeremy Corbyn, liderul de stânga a fost ales liderul Partidului Muncii în Marea Britanie. El a câștigat poziția cu 59,5% dintre voturi în cadrul alegerilor pentru poziția de lider al celui mai mare partid de opoziție din Marea Britanie. 

Ceilalți candidați nici măcar nu s-au atins de scorul lui. Andy Burham a strâns 19% din voturi, iar Yvette Cooper doar 17%, în timp ce Liz Kendall abia a strâns 4,5% din voturi. Corbyn a fost câștigătorul unanim, iar numărul său de voturi este și mai mare decât cele obținute de fostul Prim Ministru Tony Blair atunci când a fost ales lider al Partidului Muncii.

Corbyn a ținut un discurs pasional la câteva minute după ce a anunțat victoria, spunând că „oamenii s-au săturat de nedreptăți și de inegalitatea” din Marea Britanie. Presa și mulți dintre noi pur și simplu nu înțelegem ce vor tinerii din țara noastră. Nu le plăcea deloc cum se face politică aici. Trebuie să schimbăm asta și o vom face. Lupta va deveni mai rapidă și mai acerbă.”  

Corbyn reprezintă ramura din nordul Londrei și a fost membru al Parlamentului încă din 1978, câștigând 8 alegeri parlamentare la rând. Victoria sa aduce o schimbare majoră în politica  Partidului Muncii, deoarece acum intrăm într-o nouă eră care marchează sfârșitul influenței lui Tony Blair și a lui Gordon Brown asupra partidului.  

Corbyn a declarat că își va cere scuze publice pentru războiul din Irak și că se va opune tăierilor serviciilor publice și ajutorului social. El a declarat deja că este pro-refugiați și a cerut guvernului britanic să facă mai multe pentru a ajuta milioanele de refugiați care intră în Europa.  

Corbyn a declarat următoarele: „bine ați venit în guvernul nostru, bine ați venit în mișcarea noastră. Spun asta celor care se întorc în partid, care au fost în partid înainte și care și-au simțit visurile distruse și au plecat: bine ați venit, bine ați venit acasă.”  

El a lansat de asemenea un atac asupra presei, spunând că comportamentul acesteia a fost „abuziv, nepotrivit și de-a dreptul greșit. Eu spun jurnaliștilor: atacați oamenii publici și politici. Asta e bine, dar nu atacați oamenii care nu vor să fie în lumina reflectoarelor. Lăsați-i în pace.”

El a fost generous în ceea ce privește tributurile dedicate celorlalți candidați la poziția de lider, în special celui dedicate lui Yvette Cooper pentru munca depusă în favoarea problemei refugiaților. El a declarat că principala lui ocupație va fi să se asigure că cei săraci nu sunt uitați de către politicile economice ale Partidului Conservator aflat la putere.

Corbyn a declarat că „nu e bine, nu e necesar și trebuie să se schmbe. Trebuie să mergem înainte ca mișcare și ca partid, să fim mai puternici, mai mari și mai determinați decât am fost … vom apela la toată lumea din țara aceasta pentru ca nimeni să nu fie uitat, pentru ca toată lumea să aibă un loc decent în societatea noastră.”  

Fostul lider Ed Miliband l-a lăudat pe Jeremy Corbyn și i-a urat toate cele bune, „pentru că are mult de lucru pentru a uni întregul partid. Jeremy a câștigat o victorie clară. Cred că ar trebui să-i respectăm mandatul.” 

„Sarcina liderului este de a influența toate părțile mișcării acesteia și eu cred că asta ar trebui ca Jeremy să facă. E vorba despre faptul că o majoritate din întregul partid au votat pentru Jeremy Corbyn. E o oportunitate masivă pentru partidul nostru” a adăugat Miliband.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.guim.co.uk

EN

In a stunning result that is likely to have wide ranging ramifications for British politics, leftist leader Jeremy Corbyn was elected as the leaders of the British Labour Party. He won 59.5% of the votes cast in an election for the leadership of Britain’s main opposition party.

The other candidates were nowhere in the race. Andy Burnham won 19%, and Yvette Cooper got 17% and Liz Kendall a mere 4.5%. Corbyn was the unanimous winner and his margin of victory was even higher than what former Prime Minister Tony Blair had received when elected as the leader of the Labour Party.

Corbyn launched a passionate speech moments after his win and said that people were “fed up with the injustice and the inequality” of Britain. The media and many of us, simply didn’t understand the views of young people in our country. They were turned off by the way politics was being conducted. We have to and must change that. The fight back gathers speed and gathers pace”.

Corbyn represents the north London constituency and he has been a member of the parliament since way back on 1978, winning 8 parliamentary elections in a row. His win marks a remarkable change in Labour party politics, as we move on to a new era and signals an end to the influence of Tony Blair and Gordon Brown over the party.

Corbyn has said that he would apologize for the Iraq war and oppose any cuts to public services and welfare. He has already come out in support of refugees and demanded that the British government should do more to help the millions of refugees entering Europe.

Corbyn said: “Welcome to our party, welcome to our movement. And I say to those returning to the party, who were in it before and felt disillusioned and went away: welcome back, welcome home.”

He also launched an attack on the media, and said that its behavior had been “intrusive, abusive and simply wrong. I say to journalists: attack public political figures. That is ok but please don’t attack people who didn’t ask to be put in the limelight. Leave them alone in all circumstances.”

He was generous with his tributes to the other candidates for leadership and in particular praised Yvette Cooper for doing great work in raising awareness about the refugee problem. He said his primary concern was to ensure that the poor did not get left behind by the ruling Conservative Party’s economic policies.

Corbyn said, “It’s not right, it’s not necessary and it’s got to change. We go forward as a movement and a party, stronger, bigger and more determined than we have been for a very long time ... We are going to reach out to everyone in this country, so no one is left on the side, so everyone has a decent place in society.”

Former leader Ed Miliband has praised Jeremy Corbyn and wished him all the best, “because he has a big job to do to unite the party. Jeremy has won a very clear victory in all sections. I believe we should respect that mandate.”

“The task of the leader is to reach all parts of that movement and I believe that’s what Jeremy should do. It’s about the fact that right across our party they voted for Jeremy Corbyn. It’s a massive opportunity for our party,” Miliband added.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: jeremy corbyn, uk, alegeri, partid, labor party, cameron,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.