Logo

UK/ Jeremy Corbyn, iubit de toata lumea!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2206 times
UK/ Jeremy Corbyn, iubit de toata lumea! Image

UK/ Jeremy Corbyn, iubit de toata lumea!

RO

Jeremy Corbyn, un bătrânel manierat și în general modest care a condus Partidul Laburist către o victorie uriașă în cadrul ultimelor alegeri generale din Marea Britanie a fost lăudat de oamenii de stânga de peste tot din Marea Britanie. Performanța lui Corbyn a fost extraordinară și a fost cea mai mare umilință pe care Partidul Conservator a simțit-o de foarte mult timp.

Acest lucru a fost șocant pentru mulți dintre noi, cei care am observant scena politică din Marea Britanie de aproape. Am văzut cum Corbyn a fost batjocorit, insultat și cum alții au râs de el, printre care și Prim Ministrul Theresa May, cum presa a râs de el, publicul și chiar și membrii propriului său partid. El a fost văzut ca un om slab, un șoarece fără nici un fel de personalitate.

Acum se pare că șoarecele a înviat. Putem spune că a făcut asta în principal datorită tinerilor care l-au votat pe Corbyn, cei care erau împotriva programului de austeritate a Prim Ministrului May. Corbyn a declarat că „presa și mulți dintre noi nu înțelegem perspectivele multor tineri. Ei au început să urască modul în care politica era condusă. Trebuie neapărat să schimbăm asta.”

Pramila Jayapal, o femeie politician din Statele Unite din Washington l-a lăudat pe Corbyn pentru victoria lui deoarece aceasta a urmat trendul mondial care se îndreaptă către ideea potrivit căreia „politicile progresive sunt răspunsul la inegalitatea ce există în lume și la multe problem cu care tinerii și familiile se confruntă astăzi.”

„Este un semn bun pentru democrații din Statele Unit” a adăugat domnișoara Jayapal, spunând că democrații „sunt încă prinși în ideea că: trebuie să mă mut către centru” – în ciuda faptului că au existat multe victorii pentru politicienii progresivi la nivel de stat și oraș. „Eu cred însă că alegerile din Statele Unite și alegerile actuale de aici arată că ăsta nu e răspunsul pe care mulți îl căutau” a adăugat ea.

Ro Khanna, un politician din California a declarat că „această campanie disciplinată de populism pozitiv și care prezintă o viziune îndrăzneață i-a atras pe tineri și pe liderii de peste tot din Marea Britanie. Aceasta ar trebui să devină o inspirație pentru democrații de aici că un mesaj populist pozitiv nu este doar drept din punct de vedere moral, ci și unul inteligent din punct de vedere strategic.”

Senatorul Bernie Sanders, pe care mulți îl consideră a fi versiunea americană a lui Corbyn a declarat că „mă bucur enorm să aud că Laburiștii se descurcă atât de bine.” El a adăugat că „peste tot în lume, oamenii se ridică împotriva austerității și a nivelului masiv inegalitate în venituri și averi. Oamenii din Marea Britanie, Statele Unite și de peste tot din lume vor ca guvernul să reprezinte oamenii, nu doar pe cei 1%.”  

Moumita Ahmed, de la Millennials for Revolution a declarat că: „asta ne arată că mesajul nostru este corect. Valorile noastre sunt exact valorile pe care milioane de oameni le împărtășesc, în special tinerii. Și mai avem o șansă. Mereu ni s-a spus că nu mai avem, dar Corbyn ne arată că tinerii de peste tot din lume vor să schimbe politica către un guvern mult mai compătimitor.”

Ultimele 6 săptămâni au fost foarte bune pentru cei de stânga, trebuie să recunoaștem. Mai întâi victoria lui Emmanuel Macron în cadrul alegerilor prezidențiale din Franța și acum performanța uluitoare a lui Corbyn în alegerile generale din Marea Britanie. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.independent.co.uk

EN

Jeremy Corbyn, the mild-mannered and generally modest man who led the Labour party to such a massive win in the recent general election in the UK has been hailed by leftists all across the UK. Corbyn’s performance was extraordinary and it was the biggest humiliation that the ruling Conservative party has received in a while.

This is also shocking to many of us who have been observing British politics from up close. We have seen Corbyn mocked, insulted and ridiculed by one and all, by Prime Minister Theresa May, the media, the public and even the members of his own party. He was seen as a meek man, a mouse, without any personality.

But now it seems the mouse has roared. It can be said that it was largely because of young voters that Corbyn won, who were against Prime Minister May’s austerity program. Corbyn said, “The media and many of us don’t understand the views of young people. They were turned off by the way politics was being conducted. We have to – and must – change that.”

Pramila Jayapal, a US congresswoman from Washington, hailed Corbyn’s win as a part of a much larger global trend where things were moving towards the idea that “recognising that progressive policies are the answer to a lot of the inequality, and a lot of the issues that young people and working families across the globe are facing.”

“It’s a good sign for Democrats here in the United States,” Ms. Jayapal added, saying that Democrats “are still stuck in the frame of: I need to move to the center” – despite some recent wins for progressives at city and state level. “But I think the UK election and the current elections here show that that’s not actually the answer people are looking for,” she said.

Ro Khanna, a US congressman from California, said, “His disciplined campaign of positive populism and a bold vision resonated with young people and grassroots leaders across Britain. That should provide inspiration to Democrats here that a positive populist message is not just morally right, it’s also strategically smart.”

Senator Bernie Sanders, who many consider to be the American version of Corbyn said he was “delighted to see Labour do so well.” He added, “All over the world, people are rising up against austerity and massive levels of income and wealth inequality. People in the UK, the US and elsewhere want governments that represent all the people, not just the 1%.”

Moumita Ahmed, of Millennials for Revolution said, “It just proves our messaging is right. Our values are exactly the values that are resonating with millions of people, especially millennials. And we do have a fighting chance. We’re constantly being told that we don’t, but Corbyn signals there’s a desire from young people across the world to shift politics towards a more compassionate system of government.”

The last 6 weeks have been really great for leftists, one must admit. First the win of Emmanuel Macron in the French Presidential election and now Corbyn’s performance in the UK general election.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, brexit, ue, europa, iesire, theresa, prim ministru, consiliu, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.