Logo

UK/ Colegiul regal de chirurgie

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9843 times
UK/ Colegiul regal de chirurgie Image

UK/ Colegiul regal de chirurgie

RO

Edinburgh este capitala Scoției. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut. Când l-am vizitat pentru prima oară, m-am simțit ca în paradis. Chiar este un oraș superb. Colegiul Regal al Chirurgilor din Scoția este localizat în acest oraș minunat. Este pe strada Nicolson. Este o organizație eminent care se dedică în principal avansării în domeniul medicine și excelenței în acest domeniu. Principalul obiectiv este practica chirurgicală și practica propriu-zisă pentru operații.  

Colegiul Regal al Chirurgilor din Edinburgh este una dintre insistuțiile chirurgicale cele mai vechi, deoarece istoria sa începe în jurul anului 1505. A fost fondată de către Regele Jams IV al Scoției în 1505. În 1505, chirurgii barber din Edinburgh formau în mod oficial „Breasla Meșterilor”. Această recunoaștere este inclusă în Sigiliul Cauzi care a fost oferit Chirurgilor Barber de către consiliul orașului din Edinburgh în 1505. Sigiliul Cauzei conferea astfel ideea că fiecare maestru trebuia să aibă cunoștințe în domeniul anatomiei și al procedurilor chirurgicale, iar această cunoaștere să fie testată la sfârșitul perioadei de ucenicie.

Holul Vechilor Chirurgi din acest colegiu a fost început la sfârșitul secolului 16. La începutul secolului 19, golul nu mai era destul pentru coegiu. William Henry Playfair, un architect ilustru al Scoției, a decis să construiască o clădire ce va conține o cameră de primire, un Muzeu, o cameră pentru lectură și o bibliotecă. Clădirea a fost terminată în 1832.

În 1905, colegiul a sărbătorit al patrulea centenar de la crearea sa. Li s-au oferit premii special chirurgilor renumiți. În 2005, colegiul a sărbătorit a 500-a aniversare de la fondarea sa deschizând un nou laborator, o sală de conferințe și Ten Hill Place Hotel. În 2014, colegiul a mai deschis un centru regional în Birmingham. Acest colegiu măreț s-a dezvoltat de 500 de ani. Astăzi servește același scop inițial. Nu ajută numai studenții locali, ci și pe cei străini. Astăzi este o rețea internațională cu 20000 de membrii în 100 de țări. 10% din membrii sunt din Scoția, 40% sunt din Anglia și 40% în alte țări.

Pentru a deveni membru al colegiului, chirurgii în practică trebuie să treacă de MRCS (Testul pentru a deveni Membru al Colegiului Regal al Chirurgilor). Încă din septembrie 2008, acest examen a devenit un test ce se poate da și în alte colegii, cu un format și cu un set de întrebări characteristic celor trei colegii din UK (Colegiul Regal al Chirurgilor din Edinburgh, Colegiul Regal al Chirurgilor din Anglia și Colegiul Regal al Medicilor și Chirurgilor din Glasgow).

Colegiul Regal al Chirurgilor din Edinburgh organizează o serie de evenimente educaționale speciale și cursuri pentru studenții la Medicină și chirurgii în practică. Eu am avut oportunitatea de a participa la un cus special pentru chirurgic ținut aici. Cred că a fost cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o. Fără nici o îndoială. 

Autor: Donum
Traducător: Raluca 
Sursa photo: www.bshs.org.uk

EN

Edinburgh is the capital city of Scotland. It is one of the most beautiful cities that I’ve ever seen. When I have visited there for the first time I felt I was in the paradise. It is really a marvelous city. ‘The Royal College of Surgeons of Edinburgh’ is located in this lovely city. It is located in Nicolson Street. It is an eminent organization which is especially dedicated to the pursuit of excellence and advancement in surgical practice. Its main focus is on surgery and surgical practice.


The Royal College of Surgeons of Edinburgh is one of the oldest surgical institutions in the world as its history goes back to 1505. It was founded by King James IV of Scotland in 1505. In 1505, the Barber Surgeons of Edinburgh were formally incorporated as a ‘Craft Guild of Edinburgh’. This recognition is embodied in the Seal of Cause which was granted to the Barber Surgeons by the Town Council of Edinburgh in 1505. The Seal of Cause conferred that every master should have full knowledge of anatomy and surgical procedures and the knowledge should be tested at the end of apprenticeship.

The Old Surgeons’ Hall of this College was started at the end of 16th century. By the beginning of the 19th century the hall was not enough for the College. William Henry Playfair who was an eminent Scottish architect decided to design a building containing a meeting hall, Museum, Lecture Room and Library. The building was completed in May 1832.

In 1905, the College celebrated the fourth centenary of its incorporation. Honorary Fellowship was conferred upon the world’s most distinguished surgeons. In 2005 the college celebrated the 500th anniversary of its incorporation with the opening of a new skills laboratory, conference venue and of its Ten Hill Place Hotel. In 2014 the College opened a regional centre in Birmingham. This great College has been developed during 500 years. Today it serves its original role without forgetting its aims. It helps not only to the local students, but also to the foreign students. Today it is an international network with a membership of 20000 in 100 countries. 10% of the membership is based in Scotland, 40% in England and 40% overseas.

To be admitted as a member to the college, trainee surgeons should pass MRCS (Membership of the Royal College of Surgeons) examinations. Since September 2008, this examination has become an intercollegiate examination with a syllabus, format and content common to all three colleges in the UK (The Royal College of Surgeons of Edinburgh, The Royal College of Surgeons of England and The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow)

The Royal College of Surgeons of Edinburgh runs a wide range of special educational events and courses for medical students and surgical trainees. I also got an opportunity to participate in a special surgical course which was held there. I think it was the best experience that I’ve ever had. There’s no doubt about it. 

Autho: Donum

 

Share it!
Tags: edinburgh, scotia, uk, birmingham, chirurg


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.