Logo

UK/ Cearta in politica!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2108 times
UK/ Cearta in politica! Image

UK/ Cearta in politica!

RO

A mai avut loc un atac terorist acum câteva săptămâni care s-a soldat cu moartea a 6 oameni nevinovați. Cei trei teroriști care au organizat atacul au fost uciși de poliție rapid însă.

Atacurile au început când teroriștii au intrat cu o mașină într-un grup de oameni sâmbătă seara. Acesta a fost urmat de înjunghieri în masa în urma căruia 22 de oameni au fost răniți, pe lângă cei 6 care au murit. Se pare că terorismul a devenit ceva obișnuit în Anglia.

Prim Ministrul Theresa May va trece prin alegeri generale joia aceasta, care ar putea să îi decidă cariera politică. Prim Ministrul a arătat însă că este gata să înfrunte terorismul. Ea a declarat că „ce-i destul, e destul” și că „există prea multă toleranță pentru extremism” în Marea Britanie.

Ea a promis că va impune o nouă strategie contra terorismului dacă va fi votată iarăși să conducă țară și a declarat că va crea noi acorduri pentru a reglementa internetul.

Prim Ministrul a dat vina pe terorismul islamist pentru ultimele atacuri sângeroase din țară. Aceasta este prima data când un Prim Ministru britanic a spus asta atât de clar.

Prim Ministrul May a declarat că „în primul rând, desi ultimele atacuri nu sunt legate una de alta de rețele comune, toate sunt legate de o idee. Ele au fost legate de simpla ideologie a extremismului islamic care vorbește despre ură, încearcă să ne dezbine și promovează sectarismul.”

Ea a adăugat că: „este o ideologie care pretinde că valorile noastre occidentale legate de libertate, democrație și drepturi ale omului nu sunt compatibile cu religia islamului. Este o ideologie, o perversiune a islamului, o perversiune a adevărului.

„Învingerea acestei ideologii este una dintre cele mai mari provocări ale erei noastre deoarece aceasta nu poate fi învinsă prin mijloace militare. Nu poate fi învinsă prin menținerea și dezvoltarea unei operațiuni de apărare împotriva terorismului, oricât de abili sunt liderii și cei care conduc aceste operațiuni.

„Va fi învinsă doar atunci când vom reuși să îi îndepărtăm pe oameni de violență și când îi vom face să înțeleagă că valorile noastre, cele britanice, sunt superioare celor oferite de către cei care promovează și susțin ura” a adăugat May.

Oponenții săi precum liderul Laburiștilor, Jeremy Corbyn, au acuzat-o că a slăbit securitatea națională când a tăiat din bugetul agențiilor de securitate. Ei i-au cerut dânsei să își dea demisia.

Corbyn a declarat că „nu poți proteja publicul fără să cheltui bani. Poliția și serviciile de securitate trebuie să obțină resursele de care au nevoie, nu de tăieri de până la 20.000 pentru polițiști. Theresa May a fost avertizată de către Federația Poliției, dar ea i-a acuzat că se plâng degeaba.”

Corbyn a adăugat că „eu voi lua toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea oamenilor și țării noastre. Asta include oferirea de autoritate poliției de a folosi orice fel de forță necesară pentru a salva cât mai mulți oameni după cum au făcut-o și aseară.”

Sondajele arată că nu este mare diferență între Partidul Conservator și oponenții acestuia, Partidul Laburist. Alegerile se încing. Datorită faptului că ea a arătat că este gata să înfrunte orice în urma atacurilor teroriste, Prim Ministrul May se prea poate să fi obținut o victorie.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.businessinsider.com

EN

There was a terror attack in London last week that claimed the lives of 6 innocent people. The three terrorists behind the attack were killed by the police in a swift action.

The attacks first began with the terrorists driving a van into a crowd of people on a Saturday night. This was followed by mass stabbing in which 22 were injured in addition to the 6 that were killed. It seems that terrorism has become a daily affair in England.

Prime Minister Theresa May faces a general election this Thursday, which could decide her political future. The Prime Minister has come out on a strong foot against terror. She has said that “enough is enough” and that there is “far too much tolerance of extremism” in the UK.

She has promised a new counter-terrorism strategy if voted back to power and has said that she will bring in new international agreements to regulate the internet.

The Prime Minister blamed Islamic terrorism for the spate of terror attacks in the country. This is the first time a British Prime Minister has done so directly.

Prime Minister May said, “First; while the recent attacks are not connected by common networks, they are connected by important sense. They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism, that preaches hatred, sows division and promotes sectarianism.”

She added, “It is an ideology that claims our Western values of freedom, democracy and human rights are incompatible with the religion of Islam. It is an ideology that is a perversion of Islam, and perversion of the truth.

“Defeating this ideology is one of the great challenges of our time, but it cannot be defeated by military intervention alone. It will not be defeated through the maintenance of a permanent defensive counter-terrorism operation, however skilful its practitioners and leaders.

“It will only be defeated when we turn people’s minds away from this violence and make them understand that our values, pluralistic British values, are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate,” Mrs. May said.

Her opponents such as the Labour leader Jeremy Corbyn have accused her of weakening national security with over 20,000 cuts to the law enforcement budget. They have asked her to resign.

Corbyn said, “You cannot protect the public on the cheap. The police and security services must get the resources they need, not 20,000 police cuts. Theresa May was warned by the Police Federation but she accused them of ‘crying wolf’.”

 Corbyn added, “I will take whatever action is necessary and effective to protect the security of our people and our country. That includes full authority for the police to use whatever force is necessary to protect and save life as they did last night.”

The opinion polls now show that there is not much of a difference between the Conservative Party and her opponents the Labour Party. The election is heating up. But by presenting a strong face against the recent terror attack, Prime Minister May could have just got herself the win.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: atac, terorism, uk, anglia, may, alegeri, corbyn, partid, islam, musulmani, isis,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.