Logo

UK/ Cameron pierde teren!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4565 times
UK/ Cameron pierde teren! Image

UK/ Cameron pierde teren!

RO

Prim Ministrul David Cameron se confruntă acum cu cel mai mare test din cariera sa politică deoarece el conduce campania de a „rămâne” în cadrul referendumului UE. Cameron a răspuns la întrebările oamenilor direct în cadrul unei conferințe organizate de Sky TV. El s-a confruntat cu foarte multe întrebări furioase cu privire la tonul campaniei sale de a menține Marea Britanie în UE.  

Prim Ministrul a fost acuzat de „ipocrizie”, de „neseriozitate” și mulți au declarat că el și-a distrus reputația atunci cân a spus că dacă Brexitul va avea loc, al treilea război mondial va începe și o recesiune globală va afecta întreaga lume.  

O absolventă pe nume Soraya Bouazzaoui l-a întrebat pe Cameron despre posibilitatea ca Turcia să intre în UE. Ea l-a întrebat „ei sunt acuzați de întregul Orient Mijlociu că îi finanțează pe cei de la ISIS. Cum puteți să ne asigurați că să rămânem în UE, că nu există riscuri, când e clar că există riscuri? În special atunci când vine vorba de ISIS.”  

Cameron nu a răspuns la întrebare, iar domnișoara Bouazzaoui i-a spus „nu răspundeți la întrebare.”  

Când Prim Ministrul a încercat să intervină, domnișoara Bouazzaoui a comentat că „nu, nu, nu, nu, nu. Lăsați-mă să termin pentru că v-am văzut cum întrerupeți oamenii care vă pun întrebări. Sunt studentă la literatură engleză, știu când oamenii se codesc oamenii să răspundă la întrebări, da?”  

Domnișoara Bouazzaoui a vorbit după cu Sky News după asta și a declarat că: „eu cred că el acum gustă din propria mâncare, cum s-ar zice. Timp de 6 ani, el a fost un mincinos, nesincer, a dat deoparte multe chestii care erau destul de importante. Eu cred că cineva chiar trebuia să se lege de el pentru asta.”  

Prim Ministrul a întrebat următoarele: „putem avea atât de multă încredere în noi că am rezolvat toate problemele Europei și toate tensiunile din Europa? Când ești aici (în poziția asta), nu uiți niciodată că acum 70 de ani, țările se luptau între ele și eu nu cred că ar trebui să uităm asta.”  

„UE-ul a fost o modalitate prin care țările care obișnuiau să se lupte una cu alta au ajuns să comunice între ele. De două ori într-un singur secol, Europa a intrat la război și în ambele situații, Marea Britanie a făcut parte din acel conflict și am plătit un preț foarte, foarte mare” a declarat Prim Ministru.  

„Noi am trăit perioade extraordinare. Economia britanică a crescut foarte mult, în timp ce economia Europei s-a chinuit să supraviețuiască. Eu nu cred că asta va continua pentru totdeauna, economiile Europei vor începe să își revină” a adăugat Cameron.  

Prim Ministrul a încheiat cu următoarele: „uneori, organizația asta mă înnebunește, dar stau eu aici, crezând că Marea Britanie se va descurca mai bine dacă plecăm? Ce suntem, niște lași? E clar că nu.”  

Scenele derulate la dezbaterea Sky au fost brutale, au amintit de distrugerea oponentului lui Cameron Ed Miliband, la dezbaterile TV de dinainte de alegerile generale din 2015.  

Se pare că Prim Ministrul nu se mai bucură de popularitatea uriașă de care se bucurase odată. Încrederea lui pare că scade și pare că știe că dacă referendumul de pe 23 iunie nu va avea rezultatul dorit de el, cariera lui în politică s-a încheiat. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

Prime Minister David Cameron faces the biggest test of his political career as he leads the ‘remain’ campaign in the EU referendum. Cameron took questions directly from voters in a conference arranged by Sky TV. He faced a barrage of angry questions from voters about the tone of his campaign to keep Britain in the EU.

The Prime Minister was accused of “hypocrisy”, “waffling” and many said that he had damaged his reputation by claiming that Brexit would lead to a World War III and a global recession.

A recent graduate Soraya Bouazzaoui asked Cameron about Turkey’s membership of the EU. She asked, “They are under such heavy accusation by the entire Middle East for funding ISIS. How can you reassure us of staying in the EU and saying there are no risks, when there are clear risks? Especially when it comes to ISIS.”

Cameron failed answer the question well, to which Ms. Bouazzaoui said “You’re not answering the question.”

When the Prime Minister tried to intervene, Ms. Bouazzaoui replied: “No, no, no, no, no. Let me finish now because I’ve seen you interrupt many people before hand. I’m an English literature student, I know waffling when I see it, ok?”

Ms. Bouazzaoui spoke to Sky News afterwards and said: “I think he’s getting a taste of his own medicine, essentially. He’s spent his entire six years being dishonest, untruthful, brushing a lot of worrying things under the rug. I think for someone to actually, finally, call him out of it was necessary.”

The Prime Minister on his part asked, "Can we be so confident that we have solved all of Europes problems and all of Europes tensions?  When you e there [around the table] you never forget that 70 years ago these countries were fighting each other, I don think we should forget that.”

"The EU has been a way to get countries that used to fight each other to talk to each other. Twice in a century Europe went to war and on both occasions Britain had to be part of that conflict and we paid a very, very high price," the Prime Minister said.

“We have been living in extraordinary times. The British economy has been growing very strongly [while European economies have struggled. I don’t think that will continue forever, the European economies are starting to recover,” PM Cameron added.

The Prime Minister concluded, “Sometimes this organisation drives me crazy, but do I sit there and think Britain would be better off if we left? Are we quitters? Absolutely not.”

The scenes at the Sky debate were brutal, reminiscent of the brutal takedown of Cameron’s old opponent, Ed Miliband, the TV debates before the 2015 general elections.

It does seem that Cameron no longer enjoys the massive popularity that he once did. His confidence seems to have ebbed and he seems to be aware that a defeat in the June 23 Brexit referendum could signal the end of his political career.

Author: Raghav Hegde - India 

Share it!
Tags: brexit, uk, obama, referendum, david cameron, prim ministru,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.