Logo

UK/ Cameron nu se vrea reales

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12993 times
UK/ Cameron nu se vrea reales Image

UK/ Cameron nu se vrea reales

RO
Prim-ministrul britanic David Cameron a fost puternic criticat pentru declararea intenției de a nu fi interesat de un al treilea mandat, dacă partidul său va câștiga alegerile generale care vor avea loc pe 7 mai în 2015. El a fost acuzat de aroganță și multe altele.

Prim-ministrul Cameron şi-a apărat declarația, spunând: "Nu comentez nimic. Întreaga mea atenţie este pusă asupra următoarelor 44 de zile şi asupra alegerilor generale care vor decide care echipă va conduce această țară pentru următorii cinci ani. Vreau să fiu eu și echipa mea. Dar alternativa este Ed Miliband și echipa sa."

El a adăugat: "Ceea ce am făcut în bucătăria mea a fost să dau  un răspuns foarte direct la o întrebare foarte directă. Cred ca oamenii vor înțelege că – dacă spui că vrei să serveşti un al doilea mandat complet, un set complet de cinci ani este un lucru foarte rezonabil, sensibil de spus. Asta este ceea ce am spus."

Primul-ministru s-a adresat unui public de persoane în vârstă și pensionari când a făcut anunțul. El a avut de suferit o mulțime de interpelări și batjocură din partea cetățenilor în vârstă pentru ce a făcut.

Primul-ministru Cameron a spus: "Trebuie să fiu sincer cu voi. Nu vreau ca epitaful meu politic să citească că am echilibrat cărțile şi am curăţat mizeria pe care am moștenit-o. Sunt astăzi aici pentru că vreau o altfel de Marea Britanie."

Succesorul său prospectiv, cancelarul George Osborne l-a apărat pe prim-ministru împotriva criticilor care au urmat. El a spus, "Cred că e într-adevăr răcoritor că avem un prim-ministru care dă un răspuns direct la o întrebare directă. El a spus că va servi acei plini cinci ani. Problema cu care se confruntă acum publicul britanic, cum ne apropiem de aceste alegeri, este că vrem cinci ani de conducere puternică, cu David Cameron care livrează inflație zero și înregistrează locuri de muncă, sau vrem haosul și incompetența lui Ed Miliband?"

Primarul Londrei, Boris Johnson, care este o altă persoană bucuros să-l înlocuiască probabil pe David Cameron, de asemenea, a căutat să-și apere liderul, zicând: "Pentru a spune că este arogant sau obraznic pentru a exclude un al treilea mandat mi se pare total bizar. De fapt, el este chiar destul de umil și destul de simplu și spune aşa cum este el. Prim-ministrul... dă dovadă de bun-simț eminent și rezonabil."

El a adăugat, "Prim-ministrul a spus foarte clar că este pentru un întreg [al doilea] mandat... ce se întâmplă în 2020 într-adevăr, cred, că nu interesează o mulțime de oameni ... Dacă el ar fi spus exact contrariul - că el a vrut să meargă mai departe și nu era pregătit să răspundă la întrebare pe când trebuia să termine – l-aţi fi acuzat, pe bună dreptate, de aroganță și că vrea mandat după mandat. El a răspuns la întrebare într-un mod absolut drept. Zece ani ca prim-ministru este probabil destul pentru oricine."

Orice se întâmplă, ne îndreptăm către o mulțime de emoție în Marea Britanie deoarece bătălia politică se încălzește.


Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: wundergroundmusic.com

EN
British Prime Minister David Cameron has been heavily criticized for declaring his intention not to seek a third term if his party wins the general elections to be held in May 7th in 2015. He has been accused of arrogance and worse.

Prime Minister Cameron defended his statement, saying: “I am taking absolutely nothing for granted. My entire focus is on the next 44 days and the general election that will decide which team runs this country for the next five years. I want that to be me and my team. But the alternative is Ed Miliband and his team.”

He added: “What I did in my kitchen is I gave a very straight answer to a very straight question. I think people will understand there – that saying you want to serve a full second term, a full five years is a very reasonable, sensible thing to say. That is what I did say.”

The Prime Minister was addressing an audience of older people and pensioners when he made the announcement. He had to suffer a lot of heckling and mocking by the senior citizens as he did so.

Prime Minister Cameron said, “I have got to be honest with you. I don’t want my political epitaph to read that I just balanced the books and cleared up the mess I inherited. I am here today because I want a different kind of Britain.”

His prospective successor, Chancellor George Osborne defended his Prime Minister against the criticism that has followed. He said, “I think it’s really refreshing that we have a prime minister who gives a direct answer to a direct question. He has said he’s going to serve that full five years. The question now facing the British public, as we approach this election, is do we want five years of strong leadership, with David Cameron delivering zero inflation and record jobs, or do we want the chaos and incompetence of Ed Miliband?”

The London mayor Boris Johnson, who is another person likely to replace David Cameron, also sought to defend his leader, saying, “To say he is arrogant or presumptuous to rule out a third term seems to me totally bizarre. Actually he is being rather humble and rather straightforward and telling him like it is. The prime minister ... is showing eminent sanity and reasonableness.”

He added, “The prime minister made very clear he is standing for a full [second] term … what happens in 2020 really, I think, doesn’t bother a lot of people ...If he had said exactly the opposite – that he wanted to go on and on and he wasn’t prepared to answer the question when he was likely to finish – you’d have accused him, quite rightly, of arrogance and wanting term after term. He answered the question in an absolutely straight way. Ten years as prime minister is probably enough for anybody.”

Whatever happens, we are headed for a lot of excitement in the UK as the political battle heats up.


Author: Raghav Heghde - India

Share it!
Tags: David Cameron, Marea Britanie, alegeri, mandat


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.