Logo

UK/ Brexitul duce la razboi cu Spania?!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3438 times
UK/ Brexitul duce la razboi cu Spania?! Image

UK/ Brexitul duce la razboi cu Spania?!

RO

Război cu Spania? Ieșirea Marii Britanii din UE continuă să creeze multe probleme


În 2016, Prim Ministrul Marii Britanii, David Cameron, a propus organizarea unui referendum în care britanicii să spună dacă vor ca țara lor să părăsească Uniunea Europeană (UE), referendum care a avut loc pe 23 iunie 2016. Uniunea Europeană este o instituție economică, politică și liberală multilaterială formată din 28 de țări europene. Obiectivele Uniunii Europene sunt promovarea cooperării economice, a unui cadru legal și a libertății de mișcare între toate țările member. Șocant a fost însă că 51,9% dintre britanici au votat ca țara să părăsească UE-ul, ceea ce a dus la inițierea unui proces de divizare socială haotic, ambiguu din punct de vedere legal și care a fragmentat scena politică. Retragerea planificată este numită deseori „BREXIT”, iar acest proces lung și complicat a început în mod official pe 29 martie 2017. Decizia a dus la o nouă dezbatere internațională în legătură cu efectele pe care această retragere le va avea asupra mișcării libere, a comerțului și a sistemului asistenței medicale de urgență.

Ce înseamnă BREXIT-ul totuși pentru Marea Britanie?

Există sute de articole peste tot pe internet, prin ziare și prin alte surse media care disecă potențialele efecte și rezultate ale BREXIT-ului, atât în Marea Britanie, cât și în Uniunea Europeană. Pentru început, BREXIT-ul a dus la o schimbare în guvernul Marii Britanii, când Theresa May l-a înlocuit pe David Cameron și a ajuns Prim Ministru. Mulți politicieni de top și economiști au prezis că ieșirea Marii Britanii din UE va duce la o recesiune, la o rată uriașă a șomajului și la alte rezultate negative. Cu toate acestea, desi economia Marii Britanii a fost afectată de rezultatele referendumului, retorica apocaliptică a lui David Cameron nu s-a adeverit. O condiție la aderarea unei țări la UE este recunoașterea Articolului 50 care descrie procesul prin care un stat membru poate să părăsească UE-ul. Articolul 50 spune clar că orice țară ce părăsește UE-ul trebuie să negocieze termenii complecși ai acestui proces timp de doi ani.

Ce au toate astea de-a face cu Gibraltarul?

Gibraltarul este unul dintre cele 14 teritorii ale Marii Britanii localizat în partea cea mai de sud a Spaniei, de-a lungul peninsulei Iberice. Regiunea aceasta mică are o importanță imensă din punct de vedere strategic deoarece leagă Marea Mediterană de Oceanul Atlantic. Furată de la Spania în 1704, Gibraltarul a fost controlat și apărat de guvernul britanic încă de atunci, iar 30.000 de locuitori ai Gibraltarului au refuzat de multe ori ca Spania să preia controlul regiunii. Cu toate acestea, de când BREXIT-ul a avut loc, controlul și deținerea ibraltarului au devenit motive de ceartă în Consiliului Uniunii Europene când acesta a sugerat că Spania ar trebui să aibă putere de veto în acordurile de comerț în care este implicat Gibraltarul. Deși aceste noi puteri nu i-ar oferi Spaniei control absolut asupra Gibraltarului, ar îndepărta totuși influența Marii Britanii asupra regiunii.

În ciuda BREXIT-ului, locuitorii Gibraltarului tot își spun că sunt britanici, chiar dacă o majoritate covârșitoare din ei au votat ca Marea Britanie să rămână în UE. Negocierea geopolitică a devenit foarte înfierbântată între Spania, UE și Marea Britanie, iar totul a ajuns pe prima pagină a ziarelor din toată lumea când fostul lider al Partidului Conservator, Michael Howard, i-a spus unui reporter Sky News că: „săptămâna asta, în urmă cu 35 de ani, o altă femeie Prim Ministru a trimis o armată de oameni pe partea cealaltă a planetei pentru a apăra libertatea unui alt mic grup de britanici care erau amenințați de o altă țară vorbitoare de spaniolă. Sunt absolut sigur că actualul Prim Ministru va face același lucru pentru a-i apăra pe cetățenii Gibraltarului.” În ciuda tensiunilor ridicate însă, un război între Spania și Marea Britanie rămâne o idee care nici măcar nu se discută. Cu toate acestea, se prea poate ca în următoarele câteva luni, să fim martori la mai multe scenario la fel de tensionate, deoarece BREXIT-ul continuă să creeze haos în Europa.

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.newsthump.com

 

EN

At War with Spain? Britain’s Exit from the EU Continues to Create Trouble


In 2016, British Prime Minister, David Cameron, proposed a referendum on whether the United Kingdom should withdraw from the European Union (EU) on 23 June, 2016. The EU is a liberal, multilateral economic and political institution that consist of 28 countries in Europe. The EU’s goals are to promote economic cooperation, a normalised legal framework and freedom of movement between European member states. In a shocking turn of events, the ‘Leave’ vote garnered 51.9% of the UK’s vote, initiating a divisive, social disruptive, legally ambiguous and politically fragmenting process. The planned withdrawal is frequently referred to as ‘BREXIT’ and the long, complicated process finally commenced on 29 March, 2017. The decision had prompted widespread international debate about what the withdrawal will entail and its effect on free movement, trade and emergency health care.

What does BREXIT actually mean for the UK?

There are hundreds of articles across the internet, newspapers and other media sources, dissecting the potential outcomes and effects of BREXIT, both on the UK and the EU. For starters, BREXIT triggered a change in government in the UK with Prime Minister Theresa May replacing a disgraced David Cameron. Senior politicians and economists had predicted that Britain’s exit from the EU would instigate a recession, massive unemployment and other negative results. However, while the UK’s economy was battered by the result of the referendum, the apocalyptic rhetoric of David Cameron was proven false. A condition of joining the EU is an acknowledgement of Article 50 which describes the process by which a member state can leave the EU. As a condition of Article 50, any country leaving the EU must allow two years to negotiate and implement the complex terms of the process.

What does all this have to do with Gibraltar?

Gibraltar is one of Britain’s 14 overseas territories and is located on the Southernmost tip of Spain, along the Iberian Peninsula. The small region is of immense strategic importance, overlooking the narrow straits connecting the Mediterranean with the Atlantic Ocean. Wrested from Spain in 1704, Gibraltar has been managed and defended by the British Government ever since and the 30,000 inhabitants of Gibraltar city have rejected repeated Spanish claims of sovereignty. However, since BREXIT, Gibraltar’s ownership and control has become highly scrutinised after the European Union Council suggested that Spain should have the power to veto trade deals involving Gibraltar. While such powers would not take ownership of Gibraltar away from Spain it would effectively remove much of the UK’s influence.

Regardless of BREXIT, Gibraltans still identify as British subjects even though a massive majority of the region’s residents voted for the UK to remain in the EU. The incendiary geopolitical negotiation between Spain, the EU and the UK gained international attention when the former leader of the Conservative Party, Michael Howard, told a Sky News reporter: "Thirty-five years ago this week another woman prime minister sent a taskforce halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people against another Spanish speaking country, Im absolutely certain that our current Prime Minister will show the same resolve in standing by the people of Gibraltar." Despite the ensuing rise in tensions, war between Spain and the UK remains an exceedingly unlikely occurrence. However, the coming months will likely see many more tense scenarios as the BREXIT continues to cause chaos throughout Europe.

Author: Alexander Burns - Australia

 

Share it!
Tags: theresa, may, uk, prim ministru, spania, razboi, gibraltar, ue, brexit,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.