Logo

UK/ Avertizare de sciziune...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11887 times
UK/ Avertizare de sciziune... Image

UK/ Avertizare de sciziune...

RO

Fostul Prim Ministru britanic, Gordon Brown, a atacat dur guvernul britanic, spunând că aceștia riscă unitatea Marii Britanii din pricina „egoismului și certurilor mărunte”. El l-a comparat pe Primul Ministru David Cameron cu cel din secolul 18, Lord North, care a pierdut controlul coloniilor americane.

Fostul Prim Ministru Gordon Brown a forbit despre pericolul separării Scoției care crește acum, după referendumul a cărui rezultat a fost în favoarea Marii Britanii. Brown spune că „Nu există vreun motiv bun pentru care Marea Britanie să se despartă. Dar dacă există unul - și din păcate mulți scoțieni cred asta – nu va fi din cauza a ceea ce s-a întâmplat în timpul referendumului scoțian, ci din pricina a ceea ce s-a întâmplat după acesta.”

“Istoricii vor vedea în trecut luni întregi de certuri mărunte din pricina unui egoism uriaș a liderii politici care, răzbunându-se pe un guvern naționalist scoțian care pune pe primul loc „interesul scoțian”, au decis să ridice pe primul loc „interesul englez”. Ei au uitat că trebuie să existe un interes comun al Marii Britanii care să ne lege pe toți pentru ca țara să supraviețuiască”.  

Gordon Brown a fost una dintre personalitățile cele mai importante care a luptat pentru unitatea Marii Britanii. Vocea sa este foarte important deoarece s-a născut scoțian și fiind un fost Prim Ministru l Marii Britanii, el are foarte multă credibilitate, atât în Scoția, cât și în restul Marii Britanii. Brown a criticat dur noile voturi engleze pentru propunerea Legilor Engleze și iată ce a spus despre acestea:  

“Voturile engleze pentru legi engleze a ajuns să însemne un singur lucru, după cum a fost confirmat de William Hague azi: avansarea interesului englez cu prețul Scoției și Angliei.”

“Acest lucru va fixa în inima constituției noastre două clase de aleși reprezentativi – englezii care votează pentru tot și scoțienii - și în timp, galezii și cei din Irlanda de Nord – care vor putea să voteze doar în anumite cazuri. Va limita drepturile Prim Miniștrilor scoțieni de a vota pentru popor excluzându-i pe baza unor „moțiuni de consimțământ” de la votarea pentru buget și alte probleme legate de impozite. Ei au acționat cu foarte mult cinism: ei au propus delegarea tuturor taxelor pe venit scoțiene către Parlamentul scoțian, iar acum le folosesc ca pretext pentru a da Prim Miniștrilor englezi puterea de veto când vine vorba de rata taxelor și impozitelor.”  

„Exact atunci când avem nevoie de împăcare, Conservatorii respins vehement recomandările împotriva Evel de către comisia Smith pe care au numit-o chiar ei acum patru luni de zile. Dacă aveam nevoie de orice confirmare a greșelii lor immense, iată că Naționaliștii scoțieni care vor să rupă Scoția de Marea Britanie îl sprijină cel mai puternic pe Evel.”  

Brown l-a nimicit pe Prim Ministrul britanic David Cameron, acuzându-l că pune integritatea națiunii în pericol din pricina politicilor interne: „David Cameron a pus integritatea Marii Britanii pe locul doi în detrimenul nu al nevoilor reale ale Angliei, ci al cererilor exprimate tare și clar de către Ukip.”  

Sigur că dacă cineva atât de important ca Gordon Brown spune că guvernul britanic lucrează împotriva intereselor națiunii și că asta ar duce la cereri noi pentru independența Scoției, atunci restul țării ar trebui să ia aminte. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.blogs.ft.com

EN

Former British Prime Minister Gordon Brown has made a strong attack on the British government, saying they were putting the unity of the United Kingdom at risk because of “tit-for-tat vanity misjudgments”. He compared current Prime Minister David Cameron to the 18th-century Prime Minister Lord North, who lost control of the American colonies.

Former Prime Minister Gordon Brown talked about the dangers of Scottish separatism actually increasing following the referendum which was passed in the favor of a unified Britain. Brown says: “There is no good reason why the United Kingdom should fall apart. But if it does – and sadly many Scots now seem to believe it will – it will not be because of what happened during the Scottish referendum, but because of what went wrong in the aftermath.”

“Historians will look back on months of tit-for-tat vanity misjudgments by our political leaders who, retaliating against a Scottish nationalist government pushing an exclusively “Scottish interest”, decided to elevate the “English interest”. They forgot that for the UK to survive, there needs to be a common UK interest that binds us together.”

Gordon Brown was one of the key personalities who campaigned for the unity of Britain. His voice carries great resonance as he is Scottish by birth, and being a former Prime Minister of the United Kingdom, he has a lot of credibility, in both Scotland and in the rest of Britain. Brown was highly critical of the new English Votes for English Laws proposal, and here’s what he said about it:

“English votes for English laws  – has come to mean only one thing, as confirmed by William Hague today: advancing the English interest at the expense of both Scotland and Britain.”

“This would embed at the heart of our constitution two classes of elected representatives – the English who vote on everything and the Scots –and over time the Welsh and Northern Irish – allowed to vote on only some things. It would restrict the rights of Scottish MPs to vote in the Commons by excluding them under “consent motions” from budget votes on key tax issues. The   acted with huge cynicism: it was they who proposed devolving all Scottish income tax to the Scottish parliament, which they now make the pretext for giving English MPs the power of veto over income tax rates.”

“Just when we needed reconciliation, the Conservatives have summarily repudiated the recommendations against Evel by the Smith commission that they appointed only four months ago. If we needed any confirmation of their potentially fatal mistake, it is that Scottish Nationalists who want to break the UK are Evel’s biggest cheer leaders.”

Brown was scathing of the British Prime Minister David Cameron, accusing him of putting the nation’s integrity at risk because of domestic politics: “David Cameron has put the integrity of the UK second, not to the real needs of England, but to the very vocal demands of Ukip.”

Clearly, if someone as highly regarded and highly placed as Gordon Brown says that the British government is working against the nation’s interests and that this might lead to a renewed demands for Scottish independence, the rest of the country really has to take notice.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, scotia, david cameron, brown, gordon,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.