Logo

UK/ Autobiografie Ray Keane

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 19139 times
UK/ Autobiografie Ray Keane Image

UK/ Autobiografie Ray Keane

RO
Poate unul dintre cei mai influenți jucători de fotbal din toate timpurile, Roy Keane, fostul căpitan al celui mai mare club de fotbal din lume, Manchester United, a venit cu o autobiografie aproape interzisă intitulată Roy Keane: A doua jumătate. Keane nu a cruțat pe nimeni în această carte și l-a atacat mai ales pe fostul său director, legendarul Sir Alex Ferguson, într-un mare fel. Diferențele dintre manager și căpitan au fost întotdeauna evidente, dar aici, ei s-au deschis. Nu este de mirare că volumul lui Keane este Nr. 1 bestseller în Marea Britanie. Vă prezentăm unele detalii picante extrase din carte.

# Aici, Keane vorbește despre lipsa de respect arătată de Sir Alex Ferguson când a plecat la Manchester United ca manager de partea Sunderland. Sir Alex a refuzat să meargă la băutura de după meci cu Keane: "Ferguson nu s-a transformat niciodată. M-am gândit că nu a fost ceva normal. M-a sunat acum câteva zile pentru a-și cer scuze. A spus că a trebuit să plece imediat după meci și că a așteptat mult timp după mine. I-am spus că ar trebui să bea o băutură cu mine, la fel cum ar fi făcut cu oricare manager, și că nu mi-a arătat mie sau echipei respectul cuvenit."

# Aici, Keane împărtășește impresiile despre Robbie Savage, un fotbalist celebru în English Premier League: "L-am sunat pe Mark Hughes. Robbie [Savage] nu a fost în echipa Blackburn și l-am întrebat pe Mark dacă am putea să aranjăm o afacere. Sparky a spus: "Da, da, el și-a pierdut calea aici, dar ar putea face ceva muncă pentru tine." Picioarele lui Robbie mai mergeau un pic, dar m-am gândit că ar putea veni la noi [la Sunderland], cu părul lui lung și să ne ridice – cum avea Yorkie [Dwight Yorke], o personalitate mare în vestiar. Sparky mi-a dat permisiunea să-i dau un telefon. Așa că am luat numărul de mobil al lui Robbie și l-am sunat. Mi-a intrat mesageria vocală: "Bună, sunt Robbie - whazzup!" Ca anunțul pentru Budweiser. Nu l-am sunat înapoi. M-am gândit: "Nu aș putea să semnez așa ceva."

# Aici, Keane împărtășește luptele amare pe care le avea cu unul dintre jucătorii aflați sub comanda sa în calitate de director al Stoke City: "Pablo Couñago a fost un jucător pe care nu l-am plăcut în mod special sau pe care nu l-am suportat. Niciun Club a fost interesat de el - și am fost fericit să-i spun asta. L-am găsit mort de lene. El a zis: "Cum vom câștiga ceva cu tine ca manager?" Aproape l-am atacat fizic - dar n-am făcut-o."

# Aici, Keane împărtășește impresiile sale asupra fostului mare coleg al său, Paul Scholes, crezut de mulți a fi cel mai bun mijlocaș al generației sale și un model de jucător, care a fost mereu umil. Keane spune, ăsta-i tot hype-ul: "El [Paul Scholes] a fost un jucător de top, de top. Dar tot nu o să cad în plasa imaginii băiatului de alături, sau că este atât de umil. Are mai mult de un avantaj pentru el. Toată lumea crede că trăiește într-un apartament de consiliu. Clasa din \92 - toți jucători buni, dar rolul lor de la club a devenit exagerat. "Clasei din 92" pare să-i fi crescut picioare; a devenit un brand. E ca și cum ar fi fost o echipă departe de echipă, iar ei nu încearcă să modifice asta. Noi toți am avut aceleași obiective; am avut foamea."

După cum se poate vedea din extrase, Roy Keane nu a cruțat pe nimeni în cartea sa, și nu e o surpriză faptul că este cartea despre care se vorbește cel mai mult în lume, la ora actuală.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.mirror.co.uk

EN
Perhaps one of the most influential football players of all time, Roy Keane, the former captain of the world’s biggest football club, Manchester United has come up with a no hold barred autobiography, titled, Roy Keane: The Second Half.  Keane has spared no one in this book, and has especially attacked his former manager, the legendary Sir Alex Ferguson in a big way. Differences between the manager and his captain were always obvious, but here, they have come into the open. It’s hardly surprising then that Keane’s book is the #1 bestseller in UK. We present some of the juicy excerpts from the book.

# Here, Keane talks about disrespect shown by Sir Alex Ferguson to him when he went to Manchester United as the manager of the Sunderland side. Sir Alex refused to have a post match drink with Keane: “Ferguson never turned up. I thought that was out of order. He called me a few days later to apologise. He said he’d had to rush off after the game and he’d waited a long time for me. I told him he should have a drink with me, like he would have with any other manager, and that he hadn’t shown me or my staff proper respect.”

# Here, Keane shares his impressions of Robbie Savage, a famous footballer in the English Premier League: “I rang Mark Hughes. Robbie [Savage] wasn’t in the Blackburn team and I asked Mark if we could try to arrange a deal. Sparky said: ‘Yeah, yeah, he’s lost his way here but he could still do a job for you.’ Robbie’s legs were going a bit but I thought he might come up to us [at Sunderland], with his long hair, and give us a lift – the way Yorkie [Dwight Yorke] had, a big personality in the dressing room. Sparky gave me permission to give him a call. So I got Robbie’s mobile number and rang him. It went to his voicemail: ‘Hi, it’s Robbie – whazzup!’ like the Budweiser ad. I never called him back. I thought: ‘I can’t be fucking signing that.’”

# Here, Keane shares the bitter fights he had with one of the players under his command as a manager of Stoke City: “Pablo Couñago was a player I didn’t particularly like or get on with. No club was interested in taking him – and I was happy to tell him that. I just found him dead lazy. He went: ‘How are we going to win anything with you as manager?’ I nearly physically attacked him – but I didn’t.”

# Here, Keane shares his impressions of his former great colleague Paul Scholes, believed by many to be the best midfielder of his generation and a model player who was always humble. Keane says, that’s all hype: “He [Paul Scholes] was a top, top player. But I still don’t fall for the boy-next-door image, or that he’s dead humble. He has more of an edge to him. Everyone thinks he lives in a council flat. The Class of ’92 – all good players, but their role at the club has become exaggerated. ‘Class of 92’ seems to have grown its own legs; it has become a brand. It’s as if they were a team away from the team, and they’re not shy of plugging into it. We all had the same aims; we all had the hunger.”

As you can see from the excerpts, Roy Keane has not spared anyone in his book, and it’s hardly a surprise that it is one of the most talked about books in the world right now.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Roy Keane, autobiografie, jucatori, bestseller


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.