Logo

UK/ Alegerile si persoanele fara adapost

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12923 times
UK/ Alegerile si persoanele fara adapost Image

UK/ Alegerile si persoanele fara adapost

RO

După cum știm cu toții, Marea Britanie va organiza alegeri pe 7 mai, peste doar trei săptămâni. Presa cere tuturor o opinie în legătură cu alegerile britanice, pe cine sprijină, dacă Prim Ministrul David Cameron ar trebui să mai primească o șansă sau dacă liderul Partidului Muncii Ed Miliband ar trebui să devină noul Prim Ministru.  

Dar nimeni nu se chinuie să vorbească despre oamenii străzii. Oamenii fără adăpost sunt obișnuiți cu asta. Nimeni nu îi observă și nimănui nu îi pasă de ei, deși voturile lor contează la fel de mult ca cele ale celor ce trăiesc în apartamente de un milion de lire în Londra, sunt pur și simplu ignorați. Am vorbit cu câțiva oameni fără adăpost din Marea Britanie și le-am cerut părerea în legătură cu alegerile.  

Romario, un tânăr care locuiește pe străzi a declarat că „mie nu mi-a păsat de politică până când am fost aruncat în stradă, dar acum văd că am învățat multe despre asta deoarece am trecut printr-o perioadă dificilă și vreau ca ei să înțeleagă anumite lucruri.”  

Un altul, Billy, a declarat că nu a votat niciodată. El zice că lucrurile rămân la fel oricum pentru oamenii fără adăpost ca el. A adăugat că „dacă nu ai adăpost și te uiți la știri și știrile arată cum e lumea în țările în dezvoltare, te enervezi. Trimit o grămadă de chestii acolo, în țările alea, dar nu pot rezolva problemele noastre de aici. Într-un fel te scoate din sărite.”

Romario a declarat că el consideră alegerile amuzante într-un fel, adăugând că nu îi invidiază pe politicieni, dar a spus ce ar face el dacă ar ajunge Primul Ministru al Marii Britanii pentru doar o zi: „Nah, nu vreau putere, având în vedere stresul! Știi ce? Aș face pe toată lumea egală în ziua aia. Mi-r plăcea să stau acolo – oricât de oribil ar suna asta - și să iau tot ceea ce au oamenii bogați cu slujbe bine plătite și case de milioane și să le dau celor care nu au fost atât de norocoși. Cei care nu au avut un cont frumos în bancă de mici copii. Aș vrea ca ei să vadă cât de greu e din punctul nostru de vedere. Doar pentru o zi.”  

Billy este de acord cu Romario. El spune că „mi-e milă de ei, într-adevăr. În mintea mea e ca și cum ați fi fost hrăniți cu o lingură de argint. Nu înțelegeți valoarea adevărată a banilor pentru că îi aveți. Eu nu înțeleg cum funcționează computerele și toate alea – eu știu totul practic. Pentru mine, munca e fizică și grea, dar ei sunt plătiți toți banii.”  

O tânără femeie, Joanne, care a ajuns pe străzi după ce familia ei a pierdut singura lor casă a declarat că alegerile o înfurie și îi amintesc de pierderea ei, dar și că politicienii nu îi înțeleg problemele: „totul a fost deodată. Totul a dispărut pur și simplu și nu am mai avut unde locui – întreaga mea familie. M-a înfuriat foarte tare. Cred că unii dintre ei încearcă să înțeleagă, dar pur și simplu nu știu cum e – nu au trecut prin asta.”

Ce ar face Joanne dacă ar deveni Prim Ministru pentru o singură zi? Asta ne-a declarat ea: „Aș construi mai multe case! Foarte multe case pentru că astea care există nu sunt destule. Și mai multe grupuri pentru tineri pentru ca oamenii să aibă unde să meargă să primească ajutor. Dacă nu ar fi YMCA – ei bine, probabil că aș munci din greu să ajung altundeva. Dar adevărul e că aș fi pe străzi. Nu m-ar ajuta absolut nimeni.”

Julie Hilling, un politician care dorește să fie reales ca MP al Bolton West a fost de acord că oamenii străzii sunt ignorați de politicienii ca ea. Ea a declarat „cum putem avea a șasea cea mai bună economie din lume și cea mai mare industrie din țară să fie cea a băncilor? Trebuie să spunem „cum mă voi asigura că asta nu se va mai întâmpla unui alt tânăr?” Eu am fost în Parlament de cinci ani și legislația se mișcă atât de încet. Mă cert cu fiecare partid și cu partidul meu pentru a schimba ceva. Dar dacă tinerii nu vorbesc, vom ajunge în aceeași încurcătură ca până acum din nou și din nou. Este timpul ca oamenii aceștia să înceapă să ne ceară schimbarea de care au nevoie.”   

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.emmausbristol.org.uk

EN

As we all know, Britain has a big election on May 7, just three weeks away. The media asks everyone for an opinion on the British elections, who they support, whether Prime Minister David Cameron should be given another chance, or should Labour Party leader Ed Miliband become the new Prime Minister.

But nobody bothers to talk to the homeless. The homeless are used to this. Nobody notices them or cares about them, and although their vote counts for just as much as someone living in a million pound apartment in London, they just get ignored. We have spoken to some homeless people in the UK and asked their opinion on the UK elections.

Romario, a young man who lives on the streets, says,  "I wasn interested in politics until I got kicked out, but now Ive learned about it cause Ive been through stuff, and I want them to understand things."

Another, Billy, says he never voted in any election. He claims it makes no difference to the homeless like him. He adds, "If you e homeless and then watch the news, and the news is going on about third world countries and how they e doing, it winds you up. They e sending loads of stuff over to those countries but can sort [our] own out first. In a way, it makes you angry."

Romario said he found elections funny in a way, adding he didn’t envy the politicians, but said what he would do if he became the Prime Minister of Britain, just for a day:  "Nah, I don want power, judging by the stress they get! You know what? Id make everyone equal for that day. Id love to sit there—as horrible as it sounds—and take all the people with the well-paid jobs and nice houses and swap lives with those who aren so fortunate. Those who haven been brought up with a nice trust fund or whatever. Id just want them to see how hard it is from our point of view. Just for one day."

Billy agrees with Romario. He says, "I pity them, to be honest. In my mind its like youve been fed through a silver spoon. You don understand the true value of money cause youve got it all. I don understand the computers and that—I like hands-on stuff. To me, thats hard physical work, but they e getting paid all the money."

A young woman, Joanne, who has been homeless since her family lost their only home said elections made her angry and reminded her of her loss and that politicians did not understand her problems: "It was very sudden. It was just gone and I had nowhere to live—my whole family. It made me pretty angry. I think some of them try to understand, but they just don know what its like—they haven been through it."

What would Joanne do if she becomes the prime minister just for a day? This is what she has to say: "Build more houses! A lot more houses, cause there ain enough. And youth groups, so that young people have somewhere to go to help them understand things. If I didn have the YMCA—well, Id be working hard to find myself somewhere. But the truth is, Id probably be on the streets. Thered be nothing to help."

Julie Hilling, a politician who is standing for reelection as the MP of Bolton West agreed that the homeless were ignored by politicians like her. She said, "How can we be the sixth biggest economy in the world, and the biggest growth industry is food banks? We need to say, How am I going to make sure that doesn happen to any other young person? Ive been [in Parliament] five years and its so slow, the legislation. I argue with another party and with my own side to get this change. But if young people don speak up well end up in the same mess over and over again. Its time for these people to push and tell us the changes they need."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: uk, david cameron, alegeri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.