Logo

UK/ Alegerile ... la foc continuu

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10291 times
UK/ Alegerile ... la foc continuu Image

UK/ Alegerile ... la foc continuu

RO

Fostul Prim Ministru Gordon Brown l-a criticat foarte dur pe Primul Ministru David Cameron, acuzându-l că a distrus unitatea Marii Britanii creându-și partidul său Naționalist Englez. El l-a acuzat de asemenea pe Primul Ministru că a dus de nas publicul în legătură cu alianța dintre Partidul Muncii și Partidul Național Scoțian (SNP). 

Brown a declarat că Primul Ministru „creează sentimente anti-scoțiene”. El a adăugat că „nu există nici o șansă să existe o alianță între Partidul Muncii și Partidul Național Scoțian, deci de ce tot vorbesc Conservatorii de asta? Prietenii lor din presă vorbesc de asta încontinuu. Bagă frica în Anglia. Ceea ce s-a întâmplat este că partidul Conservator a început să folosească ultima tactică imaginabilă.

„În loc să apere, după cum ar trebui, unitatea Marii Britanii, în loc să apere principiul împărțirii, s-au retras și au devenit partidul Naționalist al Angliei împotriva Partidului Naționalist Scoțian.” 

Brown a insistat că „scopul nu are nimic de-a face cu adevărul. Nu va fi nici un pact, nici o coaliție – Ed Miliband a spus clar – între Partidul Muncii și SNP. Scopul este de a trezi un sentiment anti-scoțian în Anglia pentru ca oamenii să voteze UKIP.”  

Brown este MP pentru Kirkcaldy din Scoția și s-a retras din politică. Este văzut ca o voce a judecății sănătoase în țara care se află în mijlocul unei lupte foarte dure pe scena politică. El a insistat că nu există nici o înțelegere între Partidul Muncii și SNP-ul. El a întrebat „când a cerut Alex Salmond sau Nicola Sturgeon sau orice alt membru SNP sau MSP oamenilor să voteze pentru partidul Muncii? Când spun că vor un guvern al Muncii, îi puteți crede având în vedere că nimeni nu a cerut niciodată nimănui să voteze pentru Partidul Muncii în Scoția, Anglia sau oriunde altundeva?  

Brown a insistat că „mereu au promovat orice altceva decât partidul Muncii. Ideea că SNP-ul vrea un guvern al partidului Muncii e ridicolă. Ei au succes numai atunci când există un guvern Conservator fără succes ca cel de azi. Și trebuie să spunem oamenilor adevărul gol goluț.” 

Brown a criticat și Partidul Conservator pentru faptul că îi ignoră pe cei săraci. El a spus că „este ridicol că în 2015 există atât de mulți oameni care supraviețuiesc fără lucrurile de bază ca rezultat al unor decizii puerile luate de guvern. Este un mare păcat să spui lumii că toți am decis să tăiem prestațiile sociale, să impunem taxele pe dormitoare și să tăiem taxele pentru milionari, iar lucrurile astea trebuiesc schimbare la fel cum erau acum câțiva ani.”  

Între timp, Eilidh Whiteford, care reprezintă SNP-ul a acuzat Partidul Muncii că sunt la fel de răi ca și Conservatorii scoțieni. Ea a declarat că „mai critică este nevoia de a pune capăt austerității care a fost folosită foarte des de către ei. Atâta vreme cât Partidul Muncii va continua măsurile de austeritate, nu pot fi luați în serios.”  

Ea a adăugat că „Manifestul SNP de săptămâna aceasta se va opune altor tăieri ale prestațiilor pentru copii și va sprijini plățile pentru creșterea copiilor până în 2020.”  

După cum se vede, alegerile din Marea Britanie se încing, iar ziua adevărului, adică 7 mai, se apropie din ce în ce mai repede! 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

Former Prime Minister Gordon Brown has come out very strongly against Prime Minister David Cameron, accusing him damaging the unity of the United Kingdom by making his party, the party of English nationalism. He also accused the Prime Minister of misleading the public about an alliance between the Labour Party and the Scottish National Party (SNP).

Mr. Brown said that the Prime Minister was  “whipping up anti-Scottish feeling”. He added,  “There’s no chance of a deal between the Labour party and the Scottish National party, so how do the Conservatives keep this issue going? Their friends in the press talk about it all the time. They whip up fear in England. What has happened is that the Conservative party has retreated to the most base tactic imaginable.

“Instead of defending as they should the unity of the United Kingdom, instead of defending the principle of sharing, they’ve retreated to become the party of English nationalism against Scottish nationalism.”

Mr. Brown insisted,  “The purpose of this has nothing to do with what the truth is. There will be no pact, no coalition – Ed Miliband has made that absolutely clear – between Labour and the SNP. Its purpose is to whip up anti-Scottish feeling in England, to bolster their vote against Ukip in England.”

Mr. Brown is an MP for Kirkcaldy in Scotland, and has since retired from politics. He is seen as a voice of sanity in the country which is in the middle of a very bitter political fight. He insisted that there was no deal between the Labour party and the SNP. He asked, “When has Alex Salmond or Nicola Sturgeon or any SNP MP or MSP advocated a vote for the Labour party? When they say they want a Labour government can you believe them when none of them has ever advocated a vote for the Labour party in Scotland, England or anywhere else?”

Mr. Brown insisted, “They’ve always advocated anything other than Labour. The idea that the SNP has any interest in electing a Labour party government is totally fictitious. They only succeed when there’s a unsuccessful Conservative government like today. And we have got to tell people what the truth is.”

Mr. Brown condemned the Conservative Party for ignoring the poor. He said:  “It’s a scandal in 2015 that there are so many people going without basic necessities, as a result of the punitive decisions which have been made by this government. It’s a sin that the Conservatives were telling people we were all in this together while cutting welfare benefits, imposing the bedroom tax and giving a huge tax cut to millionaires and that is what’s going to be reversed.”

Meanwhile, Eilidh Whiteford, who represents the SNP accused the Labour Party of being just as bad for Scotland as the Conservatives. She said, “Far more critical is the need to bring an end to the austerity that has seen such a dramatic rise in their use. As long as Labour remain committed to more austerity cuts, they simply cannot be taken seriously on this issue.”

She added, “The SNP manifesto this week made clear that SNP MPs will oppose further cuts to child benefit and tax credits and support increasing free childcare to 30 hours per week by 2020.”

Clearly, the British elections are heating up as the D-Day of May 7th draws closer!

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: gordon, brown, david, cameron, uk, alegeri, mai,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.