Logo

UK/ Razboiul rece reincepe!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11278 times
UK/  Razboiul rece reincepe! Image

UK/ Razboiul rece reincepe!

RO
Marea Britanie și Uniunea Europeană se așteaptă la declanșarea unui conflict major în urma faptului că nu a fost găsit nici un compromis la cererea făcută de  UE pentru Marea Britanie și anume efectuarea unei plați de  2,1 miliarde de lire sterline. Prim-ministrul britanic, David Cameron a spus: "Vreau să fiu clar: Noi nu vom  plăti  2 miliarde € la 1 decembrie. Există discuții despre cu privire la acest lucru la Ecofin [consiliu economic al afacerilor financiare] la Bruxelles. În cazul în care vor fi îndeplinite două condiții,  vom face  progrese. Dacă nu, vom avea o problemă majoră. "

Prim-ministrul Cameron vorbea despre problema în Helsinki, Finlanda. El a adăugat: "Cred ca ceea ce a fost atât de dificil de data aceasta este plat ace trebuie efectuată, nu doar din Marea Britanie, ci din alte țări  și de aceea cred că a avut dreptate să spună că  acești bani nu ar trebui să fie plătiți la 1 decembrie și  așa cum am spus, noi nu vom plăti nimic de genul acestei sume. "Prim-ministrul Finlandei, Alexander Stubb a oferit un sprijin prim-ministrului Cameron. Domnul Stubb a spus, "Finlanda, Danemarca, Suedia - și de fapt, Norvegia - sunt contributori neți la bugetul Uniunii Europene. Cu toții acceptăm că trebuie să plătim, nu există nici o îndoială despre asta. Cred că acesta a fost un caz de comunicare proastă la Bruxelles. "

El a adăugat că la Bruxelles au fost prost sfătuit "să prezinte un prim-ministru, fie că este vorba David Cameron sau oricare altu, în  fața faptului împlinit de a plăti 2,1 miliarde € din senin până în decembrie. Amintiți-vă bugetul total al UE timp de șapte ani este de € 1tn. Aceasta este de fapt o plată care datează din 1995, astfel s-ar putea face calculi. Mesajul meu pentru toată lumea - Finn, suedezul sau Brit deopotrivă - UE nu este un exercițiu contabil. Dar cu aceste tipuri de lovituri de € 2,1 miliarde - Am înțeles pe deplin de ce a devenit o problemă ".Cancelarul britanic, George Osborne a sperat că un acord ar putea fi atins pîna în termenul de 1 decembrie. Cancelarul Osborne a declarat: "Cererea facută  de  Marea Britanie în care vrea sa plătească  1,7 miliarde £ la 1 decembrie este inacceptabilă. Am vrut caaceastă problemă sa fie  discutată  la această reuniune a miniștrilor de finanțe europeni. L-am vrut pe ordinea de zi. Este pe ordinea de zi. Mă voi asigura că vom obține o ofertă mai bună pentru Marea Britanie. "

Kenneth Charles, un politician britanic senior a oferit sprijinul său precaut la poziția guvernului britanic: "Cifrele se bazează pe ceea ce oficialii britanici au calculate la subevaluarea din PIB-ul nostru în ultimii ani ... Am făcut acest lucru de ani de zile și britanicii își primesc întotdeauna banii înapoi, atunci când vine vorba de avantajul nostru. "Eu în mod normal cred într-un sens comun și o  lume sănătoasă unde  în cele din urmă predomină bunul-simț. Dacă doriți să păstrați UE intact ca o entitate economică va trebui să plătiți contribuția dumneavoastră, trebuie să aveți libera circulație a forței de muncă. "

Jakub Adamowicz, un purtător de cuvânt al bugetului UE a apărat organizația: "Marea Britanie a decis să adopte acest sistem standard, care a declanșat această sumă numai în acest an. Marea Britanie ar fi putut adopta o soluție a contabilității cu o ajustare GNI mult mai devreme. "

Reporter: Raghav Hegde - India
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: cityam.comEN

Britain and the European Union look on course towards a major conflict as no compromise was found on EU’s demand for Britain to pay 2.1 billion pounds as payment. The British prime minister, David Cameron said:  “Let me be clear: We will not be paying €2bn on December 1, nor will we be paying anything like that amount.There are discussions about this at Ecofin [economic and financial affairs council] in Brussels. If these two conditions are satisfied, we will be able to make progress. If not, we’ll have a major problem.” Prime Minister Cameron was speaking about the issue in Helsinki, Finland. He added: “I think what has been so difficult this time is the scale of the payment that was asked, not just from Britain but from some other countries as well, and that’s why I think it was right to say this money shouldn’t be paid on December 1 and, as I’ve said, we won’t be paying anything like that amount.”
Finland’s Prime Minister, Alexander Stubb offered a guarded support to Prime Minister Cameron. Mr. Stubb said, “Finland, Denmark, Sweden – and actually Norway – are net contributors to the European Union’s budget. We all accept that we have to pay, there’s no doubt about that. I think this was a case of communication gone completely sour and haywire by Brussels.” He added that  Brussels had been ill-advised “to present a prime minister, be it David Cameron or any other, with a fait accompli to pay €2.1bn out of the blue and tell him to pay by December. Remember the EU’s total budget for seven years is €1tn. This is basically a payment which dates back to 1995 so one could make calculations – well how much has the UK regained from the rebate? My message to everyone – Finn, Swede or Brit alike – the EU is not an accounting exercise. But these types of whacks of €2.1bn – I fully understand why it has become a problem.”

The British chancellor, George Osborne held out hope that a deal could be reached well within the deadline of December 1st. Chancellor Osborne said: “The demand that Britain pays £1.7bn on 1 December is unacceptable. I wanted that discussed at this meeting of European finance ministers. I wanted it on the agenda. It is on the agenda. I will make sure we get a better deal for Britain.” Kenneth Charles, a senior British politician offered his cautious support to the British government’s position:  “The figures are based on what British officials came up with about the understatement of our GDP over recent years … We’ve been doing this for years and the British always take the money back when it comes to our advantage. “I normally believe [that] in a sane world common sense eventually prevails and I’ve always thought from the word go that a lot of this anger is synthetic and politics is getting in the way of common sense. If you want to keep the EU intact as an economic entity you have to pay your contribution, you have to have free movement of labour.”

Jakub Adamowicz, a budget spokesperson with the EU defended his organization saying, “Britain has decided to adopt this standard that has triggered this sum only this year. Britain could have adopted this accounting standard with a GNI adjustment a lot earlier.”

Reporther: Raghav Hegde - IndiaShare it!
Tags: marea britanie, plata, decizii, probleme


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.