Logo

UE cere ajutor arabilor

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8534 times
UE cere ajutor arabilor Image

UE cere ajutor arabilor

RO

Miniștrii europeni de externe s-au întâlnit la Bruxelles și au discutat despre amenințările teroriste asupra Europei după atacurile recente. Atacurile recente din Franța și arestarea așa-zișilor islamiști a fost subiectul întâlnirii miniștrilor, potrivit Hina. Înaltul Comisar pentru Politică Externă Federica Mogherini a cerut țărilor musulmane să se implice mai mult în lupta împotriva terorismului.  

Teroristul Kouachi Cherif, care a ucis un caricaturist de la Charlie Hebdo, revista pariziană, a fost îngropat în timpul nopții. La fel ca fratele său mai mare, Said, care a fost ucis odată cu el, el a fost îngropat în strict secret, iar mormântul său nu are nume pentru a se evita ca oamenii să se adune acolo.  

Said și Cherif Kouachi s-au născut în Paris, dar au origini algeriene. Niciodată nu au ieșit în evidență, au declarat vecinii lor pentru Al Jazeera. Ei au trăit în suburbia Gennevilliers din Paris într-o clădire destul de modernă. Locuitorii săi duc vieți obișnuite, iar vecinii nu au observat niciodată nimic neobișnuit la duo-ul cu sânge rece. Cherif și-a pierdut părinții destul de devreme și a fost rapper și un infractor mărunt. Treptat a picat sub influența radicalilor islamiști.  

Musulmanii din lume sunt „victimele fanatismului, fundamentalismului și intoleranței” a declarat președintele Fracois Hollande, în timp ce se pregătea pentru înmormântarea victimelor atacurilor.  

Acești musulmani sunt „primele victime ale fanatismului, fundamentalismului și intoleranței”. Toate contradicțiile, impacturile, nenorocirile, inegalitățile și conflictele de lungă durată ajută islamiștii radicali”, a adăugat Francois Hollande într-un discurs ținut la Institutul Lumii Arabe din Paris. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

European foreign ministers had meeting in Brussels, and discussed terrorist threats in Europe in light of the recent attacks. Recent terrorist attacks in France and the arrest of alleged Islamists was the theme of the ministerial meeting, says Hina. High Commissioner for Foreign Policy Federica Mogherini called for broader commitments from Muslim countries in the fight against terrorism.

Terrorist Kouachi Cherif, who killed a cartoonist in the Parisian Charlie Hebdo, was buried during the night. Like his older brother, Said, who was killed with him, he was buried in the strictest secrecy, and the grave is at the request of the authorities without names to avoid gathering of people.

Said and Cherif Kouachi were born as Parisians of the Algerian roots. They were never conspicuous, told their neighbors to Al Jazeera. They lived in the Paris suburb of Gennevilliers in a well-preserved building. Its residents live ordinary lives, and the neighbors never noticed anything unusual regarding the cold-blooded header. Cherif early lost his parents, and early in life he was a rapper and petty criminal. Gradually he fell under the influence of radical Islamists.

Muslims in the world "are the first victims of fanaticism, fundamentalism, non-tolerancy", said French President Francois Hollande, while preparing the burial of victims of the attack.

These Muslims are "the first victims of fanaticism, fundamentalism, and intolerance." "All the contradictions, impacts, miseries, inequalities, long conflicts help radical Islamism," added Francois Hollande in a speech at the Institute of the Arab World in Paris.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: europa, charlie hebdo, islam, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.