Logo

Turkey/ Peshmerga ataca ISIS!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10620 times
Turkey/ Peshmerga ataca ISIS! Image

Turkey/ Peshmerga ataca ISIS!

RO
Bătălia pentru Kobani a ajuns la ultima etapă: kurzii luptă pentru a-şi salva viața de teroriștii ISIS. Ciocnirile au fost grele și ambele părți au suferit pierderi importante. Kurzii sunt susținuţi de atacuri aeriene din partea SUA, dar au eşuat în a-i bate pe ISIS, până când nu a sosit ajutorul din partea colegilor kurzi, Peshmerga din Irak. ISIS deține pături semnificative ale teritoriului din Irak și Siria și pare determinat să schimbe harta Orientului Mijlociu.

Irakienii Peshmerga s-au alăturat luptei împotriva ISIS la Kobane în Siria și acest lucru s-a dovedit a fi o intervenţie crucială. Idriss Nassan, ministrul adjunct pentru afaceri externe din districtul Kobani, a salutat intervenția kurzilor irakieni, care au venit cu artileria lor de la distanță și a apreciat faptul că au aderat la bătălia de sâmbătă seara împotriva ISIS.

Ministrul a spus: "Peshmerga a intrat în luptă și a făcut o mare diferenţă cu artileria lor. A fost artileria potrivită . Noi nu am avut artilerie, am folosit mortare și alte arme fabricate la nivel local. Deci, acesta este un lucru bun."

Peste 150 de membri ai Iraqi Kurdish Peshmerga au ajuns. Peshmerga înseamnă "cei care se confruntă cu moartea" şi sunt cunoscuţi a fi luptători feroce. Peshmerga în sine s-au dovedit în mai multe lupte împotriva ISIS în Irak. Din cauza curajului, eroismului și abilităților de luptă uimitoare ale Peshmerga au fost bătuţi ISIS la barajul Mosul, în Irak, în ciuda faptului că se aflau într-o poziție mai bună. Poate Peshmerga vor repeta aceleași fapte de vitejie la Kobani.

Kurzii au adus cu ei artilerie avansată, cum ar fi YPG și o gamă foarte mare de arme semi-automate, care i-au consolidat pe apărătorii din Kobani semnificativ. Bătălia pentru Kobani s-a dovedit a fi mai intensă în ultimele zile de când ISIS și-a intensificat ofensiva.

ISIS are luptători arabi și din străinătate și au fost ţinuţi doar de ferocitatea loviturilor aeriene americane. Statul Islamic privește şiiţii majoritari din Irak ca infideli, care merită să fie ucişi.

Avioane de luptă americane au lansat nu mai puțin de șapte lovituri aeriene eficiente cu privire la ISIS în noaptea de duminică și fiecare lovitură a fost susținută de sprijin din partea luptătorilor kurzi.

Este de aşteptat ca lupta să devină mai intensă pe măsură ce festivalul religios șiit Ahura se apropie, iar teroriștii ISIS speră să-l perturbe și să-i atace pe Şiiţi fără milă în timpul acestui festival. Atacurile sinucigașe și bombele auto sunt efectuate de către ISIS peste tot în Irak și Siria, în regiunile dominate de șiiți, cu intenția de a crea frică și groază în mintea lor, în faţa teroriștilor de temut.

Doar milițiile șiite și luptătorii Peshmerga kurzi  oferă o ofensivă, intervenind pentru a încerca să umple un vid de securitate după ce americanii au sponsorizat armata irakienă care s-a autodistrus complet sau au fugit de la lupta împotriva teroriștilor din statul islamic.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: sofrep.com

EN
The battle for Kobani has reached it’s last stage with the Kurds fighting to save their lives from the advancing ISIS terrorists. The clashes were heavy and both sides suffered heavy losses. The Kurds are being backed by US air strikes, but were still failing to beat back the ISIS, until help arrived from fellow Kurds, the Peshmerga from Iraq. ISIS holds significant swathes of territory in Iraq and Syria and looks determined to change the map of the Middle East.

The Iraqi Peshmerga has joined the fight against ISIS at Kobane in Syria and this has proved to be a crucial intervention. Idriss Nassan, the deputy minister for foreign affairs in Kobani district, hailed the intervention of the Iraqi Kurds , who had come with their long-range artillery and appreciated the fact that they had joined the battle on Saturday night against  ISIS.

The minister said, "The peshmerga joined the battle late yesterday and it made a big difference with their artillery. It is proper artillery.We didn\t have artillery we were using mortars and other locally made weapons. So this is a good thing."

Over 150 member of the Iraqi Kurdish Peshmerga have arrived. Peshmerga means, “those who confront death” and they are known to be ferocious fighters. The Peshmerga has proved itself in several battles against the ISIS in Iraq. It was because of the courage, bravely, heroism and amazing fighting skills of the Peshmerga that ISIS were beaten at the Mosul dam in Iraq, despite being in a better position. Can the Peshmerga repeat the same acts of bravery at Kobani.

The Kurds have brought with them advanced artillery such as YPG  and huge range of semi-automnatic weapons, which has bolstered the defenders of Kobani significantly. The battle for Kobani has only got more intense over the last couple of days since ISIS has stepped up the offensive.

The ISIS has Arab and foreign fighters and they have only been held back by the ferocity of the US air strikes.  Islamic State regards Iraq\s majoriy Shi\ites as infidels who deserve to be killed.

The US fighter planes launched as many as seven effective air strikes on ISIS on Sunday night and each ait strike was backed by support from the Kurdish fighters.

The fight is only expected to get more intense as the Shi’ite religious festival of Ahura approaches, which the ISIS terrorists hope to disturb and attack Shias mercilessly during this festival. Suicide attacks and car bombs are being carried out by ISIS all over Iraq and Syria in Shia dominated regions, with the intention of creating fear and dread in the minds of Shias against the dreaded terrorists.

It is only the  Shi\ite militias and Kurdish peshmerga fighters who are offering a fightback, having stepped in to try and fill a security vacuum after the American sponsored Iraqi Army completely self-destructed or ran away from the battle against the terrorists of the Islamic State.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Peshmerga, ISIS, luptatori, Ahura, Kobani


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.