Logo

Turcia/ Erdogan castiga referendumul!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 3480 times
Turcia/ Erdogan castiga referendumul! Image

Turcia/ Erdogan castiga referendumul!

RO

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogn a obținut o victorie majoră într-un referendum care îi garantează practic faptul că va fi la putere în Turcia pentru următorii 12 ani, până în 2029. Acest lucru înseamnă că Erdogan va fi unul dintre cei mai longevivi președinți dintotdeauna, deorece a ajuns la putere în 2002.

Așadar, victoria obținută după referendum înseamnă că el va fi președintele Turciei pentru 27 de ani! Asta e clar fără precedent, mai ales când vă gândiți că un președinte în Statele Unite poate deține această funcție timp de maxim 8 ani.

Campania „da”, care i-a oferit lui Erdogan aceste puteri, a obținut cu doar 1,25 milioane de voturi mai multe decât campania „nu”. Așadar, victoria nu a fost zdrobitoare.

Numărarea voturilor a încetat când mai erau în jur de 600.000 de voturi rămase de numărat deoarece era clar că președintele deja câștigase până atunci. Opoziția s-a opus puternic. Rezultatele oficiale vor fi publicate peste 11 sau 12 zile.

Rezultatul acestui referendum ar putea să ducă la o serie de schimbări în Turcia. Turcia nu mai este o democrație parlamentară, ci o autocrație condusă de președintele Erdogan. El este acum liderul de necontestat al Statului Islamic și nimeni nu îl mai poate opri. El se bucură de o putere la care mulți lideri mondiali doar visează.

Președintele Erdogan este însă dezamăgit de diferența destul de mică între voturile pentru campania lui și cea a opoziției. El se aștepta să câștige cu mai multe voturi, dar e clar că turcii s-au luptat să nu îi ofere asta.

Campania da a câștigat 51,3%, în timp ce 48,7% din public a votat nu. În jur de 80% dintre cetățeni au ieșit la vot. Orașele cele mai mari precum Istanbul, Ankara și Izmir – au votat „nu”, la fel ca și majoritatea kurzilor și a orașelor de pe coastă. Acest lucru arată că Erdogan pierde sprijin destul de repede.

Erdoğan a declarat în discursul său după victorie: „mai avem multe de făcut, suntem pe drumul cel bun, dar e timpul să ne mișcăm mai repede … noi vom pune în practică cea mai importantă reformă din istoria națiunii noastre.”

Prim Ministrul Binali Yıldırım l-a felicitate pe președinte. El a declarat că: „națiunea noastră a luat o decizie și a spus „da” sistemului prezidențial. Rezultatele în urma voturilor arată că noi nu ne vom lăsa îngenuncheați de trădători și teroriști. Turcia a câștigat. Națiunea noastră a câștigat.”

Prim Ministrul a adăugat că „noi suntem frați. Noi suntem un corp, o națiune. Am deschis o nouă filă din istoria noastră cu acest vot. Trebuie să folosim acest rezultat pentru binele oamenilor noștri și pentru a obține pacea.”

Există însă și critici precum profesorul Eissenstat, profesor la Universitatea St. Lawrence, care sunt foarte îngrijorați. Profesorul a declarat că „unii oameni au crezut că Erdogan că își va reveni după o victorie și că va încerca să discute cu opoziția. Eu nu cred că e posibil ca asta să se întâmple. Bătăliile vor continua. Instinctul lui Erdogan este de a distruge opoziția, nu de a discuta cu opoziția.

El a adăugat că: „întrebarea este dacă centralizarea puterii și reprimarea mai puternică poate aduce stabilitate și poate să îi permită lui Erdogan să reînvigoreze o economie deja profund afectată. Istoria arată că fix opusul funcționează.”

Vin vremuri grele într-adevăr. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.middleeasteye.net

EN

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan has won a major victory in a referendum that virtually guarantees that he will be in power in Turkey for the next 12 years, until 2029. This means Erdogan will be one of the longest serving heads of state ever, having had come to power in 2002.

So the victory in the referendum means that he will be the President of Turkey for a total of 27 years! This is clearly unprecedented; when you consider that a President in the United States can serve a maximum of 8 years.

The “yes” campaign, which voted to give Erdogan such sweeping powers, got only 1.25 million votes more than the “no” campaign. So this was not a landslide victory by any means.

The counting of votes was stopped even as there were 600,000 votes left to be counted as the President had already won by then. The opposition has protested this vehemently. The official results will be released in 11 to 12 days.

The results of this important referendum could lead to whole sale changes in Turkey. It changes Turkey from a parliamentary democracy to an autocracy, ruled by President Erdogan. He is now the undisputed leader of the Islamic State, and there is no one to challenge him. He enjoys the sort of power that very few world leaders can dream of.

President Erdogan would still be disappointed by the narrow victory. He certainly expected a much bigger margin, but obviously the people of Turkey wanted a closer contest.

  The yes vote won 51.3% while 48.7% of the public voted for the no vote. The turnout was 80%. The big cities, Istanbul, Ankara and Izmir – voted “no”, as did most of the Kurdish voters and most of the coastal cities. This shows that Erdogan is fast losing support.

  Erdoğan said in his victory speech: “We’ve got a lot to do, we are on this path but it’s time to change gears and go faster … We are carrying out the most important reform in the history of our nation.”

Erdogan’s deputy, the prime minister, Binali Yıldırım,  congratulated the President. He said, “Our nation has made its decision and said yes to the presidential system. The ballot box result showed we will not bow to traitors and terrorists. Turkey has won; our nation has won.”

The Prime Minister added, “We are brothers. We are one body, one nation. A new page has opened in our democratic history with this vote. Be sure that we will use this result for our people’s welfare and peace in the best way.”

But there are critics such as Professor Eissenstat, a lecturer at St. Lawrence University, who are worried. The Professor said, “Some people have imagined that Erdogan might reboot after a ‘yes’ victory and reach out to the opposition. I don’t think that is likely. The purges will continue; Erdogan’s instinct is to crush opposition, not co-opt it.

He added, “The question is whether further centralization of power and increased repression can bring stability and allow Erdogan to reboot a troubled economy. The record of the past 10 years is that the opposite is true.”

These are troubling times indeed. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: turcia, economie, erdogan, lovitura, stat, lege, turism, musulmani, terorism, atac, isis, referendum,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.