Logo

Trump, sauditii si atacul din Manchester

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4614 times
Trump, sauditii si atacul din Manchester Image

Trump, sauditii si atacul din Manchester

RO

Editorial: „Vine o vreme când un om bun devine rău”; am auzit zicala asta de multe ori și sincer, nu prea am înțeles la ce se referă. Acum o văd cum se îndeplinește cu ochii mei. Tranziția de care mă temeam, tranziția pe care o credeam imposibilă acum pare a fi realitatea de zi cu zi. Săptămâna care a trecut a fost una de genul acesta, una care pare a fi mai lungă și care părea că nu se va mai termina niciodată. Nu doar șapte zile, mi s-a părut că a ținut o veșnicie, o veșnicie în care lucrurile păreau că merg în direcția în care nimeni nu voia.

Primul eveniment l-a implicat pe președintele american, stimatul domn Donald Trump care a vizitat Regatul Arabiei Saudite. Regatul este văzut ca fiind centrul lumii musulmane – o religie despre care Trump a vorbit foarte des în campania lui electorală. Acest lucru a fost însă unul bun; într-un fel, Trump ne-a arătat că este gata să își pună deoparte opiniile personale și să devină un lider mondial în adevăratul sens al cuvântului. Dar ce s-a întâmplat mai târziu m-a înfuriat, la fel cum cred că ar înfuria pe orice persoană cu toate oile acasă.

Rețelele de socializare s-au umplut de videoclipuri cu Trump care a primit o medalie de la regele saudit, cu anturajul lui Trump care dansat cu săbii pe umeri, cu Trump care a băut apă din mâna dreaptă, nu din cea stângă după rugămințile regelui saudit și multe altele. Și apoi a venit vestea cea mare – o vânzare de arme de miliarde de dolari. Scriitorii au un stil de a prezenta informații care se numește „dezvăluirea”. Este similar cu ce fac contabilii în raporturile lor financiare, când trag linie și fac ultimele calcule.

Tot show-ul ăla, toate dansurile și festinurile alea, toată lumea credea că pacea este după colt și că musulmanii și America se vor uni … dar totuși, până la urmă, a fost vorba despre vânzarea de arme. Mai multe, mult mai multe, pentru că așa faci lumea mai sigură și mai bună, anihilându-i pe toți cei care trăiesc pe suprafața globului nu? Dacă asta este fața lumii modern, dacă asta este strategia pentru a menține pacea în lume, această întâlnire a fost un progres uriaș pentru întreaga lume.

Și în Europa am avut parte de multe problem. Atacul din Manchester este doar una dintre ele. Condoleațe din inimă pentru familiile celor care nu se mai află astăzi printre noi – pierderea lor este greu de imaginat. Mulți oameni au mers într-un loc unde ar fi trebuit să se distreze, să fie fericiți, dar acum nu mai sunt pe pământ. În loc de asta, avem o generație căreia îi va fi frică să mai meargă în aceste locuri. Mulți copii se vor trezi fără părinți și mulți părinți se vor trezi fără copiii lor – asta cauzează o tragedie de felul ăsta indiferent unde are loc în lume.

Războiul simbolic ce va începe va fi și el uriaș. Acest atac este un altul care va duce la noi probleme pentru cei care nu au avut nimic de-a face cu aceste atrocități. Există nevinovați în ambele tabere a acestui război care e orice altceva decât sfânt – nevinovați care nu au nici un interes, care nu știu nimic, nu au nici cea mai vagă idee despre evenimentele care le modelează destinele. Deși nu se poate face nimic pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut rudele în atac, povara războiului va cădea pe și mai mulți oameni. Vor mai avea loc atacuri în lăcașuri de cult, împotriva femeilor și copiilor. Oamenii vor fi hărțuiți și alte povești de groază vor apărea în ziare. Cercul vicios al violențelor va continua – ambele tabere au destule materiale pentru a-și răspândi propaganda și mai repede. Ambele tabere vor continua să dea vina pe cealaltă pentru atrocități și atacuri care au afectat lumea și vor spune că cealaltă tabără trebuie eliminată.

Nici un război nu este sfânt; nu există un sfârșit al violențelor. Lucrurile pe care trebuia să le facem acum ani de zile, precum construirea de poduri și crearea de drumuri care să ne ajute să ne înțelegem unii cu alții rămân proiecte neterminate. Ar trebui să nu mai construim arme și să mai vindem arme, dar între timp, înțelegeri și vânzări precum cea dintre Trump și saudiții continua să ajungă pe prima pagină a ziarelor. Planeta este suficientă, este suficientă pentru toți chiar dacă ne-am dubla ca și populație de acum încolo, dar noi continuăm să o transformăm într-un iad în interesul câtorva. Ucidem, distrugem, creăm haos și ne plângem de consecințe.

Un om bun își poate pierde speranța și poate deveni cinic și poate intra în stare de depresie. Eu încă sper, nu știu cât vor mai rezista, dar nu vreau să-mi pierd speranța, nici acum, niciodată. Vă rog, haideți să facem lumea asta, lumea mea, lumea noastră, un loc mai bun pentru toți.

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.philly.com

EN

Editorial: There comes a time, when a good man goes bad; I have heard that line plenty of times and frankly I have really been unable to understand what that really meant. Now, in a small way, I can see that happening. The transition that I dreaded, the transition that I thought was impossible, now seems like a thing that is becoming a reality. This has been that kind of week, a week that feels longer than it truly was. Not just seven days, it has felt like an eternity, an eternity where things just keep going the direction you do not want them to.

First was the case of the American President, the esteemed Donald Trump and his visit to the Kingdom of Saudi Arabia. The Kingdom is seen as the center of the Muslim world -- a religion that Trump has talked about plenty in his election campaign. That part is good; in a way it tells that Trump is more than willing to put aside his different opinions to become a global leader. But what happened next, is something that I am not happy about and nor should be any sane person.

There were videos on social media surfacing left right and center of Trump being given a medal by the Saudi King, of Trumps entourage dancing with swords over their shoulders, of Trump drinking water from his right hand instead of left upon the insistence of the Saudi King. And then came out the big news - a weapon sales with numbers in Billions of dollars. There is a thing that writers do, the reveal it is called. The thing is similar to what accountants do at times in their financial reports, that one is called the bottom line.

All that show, all that hoopla, all the world becoming a safer place and Muslims and America uniting was ultimately, and in the end, just for selling weapons. More of them, many more of them, because that is how you make the world safer, and better; by basically annihilating everyone that inhabits the surface of the globe? If this is the face of modern world, if this is a strategy to maintain peace, this meeting has shown tremendous progress on that front.

There have been more problems in Europe as well. The Manchester attack is one of them. Heartfelt condolences for those who are now no more in this world - the loss is unimaginable. A lot of people went to a place where they should have been the happiest they would be ever, but they are not. Instead there will even be a generation that will be scared to go to such places. A lot of kids will wake up without their parents, and a lot of parents will wake up without their kids - such is the scope of this tragedy and no matter where it happens in the world.

The witch hunt commencing these will also be immense. It is also going to be another thing that will create problems for those who had nothing to do with any of these atrocities. There are innocents on both sides of this unholy war - innocents that have no interest, or knowledge, or idea, about the events that are shaping their destinies. While nothing can be done to compensate those who died, the burden of the war will be faced by many still. There will be hate attacks against places of worship, against women and children. People will be targeted for harassment and further horror stories will emerge. The circle of violence will continue - both sides will have enough material to propagate their propaganda even more vociferously. Both sides will continue to say how the other is the one that has caused massive damage to the world and needs to be eliminated completely.

There is no war that is holy; there is no end to violence. Things that we should have done years ago, like building bridges and creating avenues for understanding remain unfinished projects. Thing that we should stop immediately like building weapons and making arm deals continue to make headlines. This planet is sufficient, it is sufficient enough even if we double in number from this moment onward but we continue to make it a literal hell for our own sake. We kill, we destroy, we create chaos, and we complain of circumstances.

A good man can lose hope and become cynical and feel depressed. I just wish this isn my time to lose hope. I am holding on to hope, not by much but still, for I don’t want to lose this, not now, not ever. Please help, let us make this world, my world, our world, a better place. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: trump, arabia, saudita, rege, manchester, musulman, terorism, isis, uk, britanie, violente, atac, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.