Logo

Transformarea canadienilor!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4677 times
Transformarea canadienilor! Image

Transformarea canadienilor!

RO

Lumea se schimbă. Cu asta suntem toți de acord. În timp ce lumea se schimbă din punct de vedere politic și social pentru a ne arăta ce va mai exista în timpul generațiilor viitoare, se pare că identiatea Canadei începe să se schimbe într-una nouă: ca o omidă ce se transformă într-un future. În timp ce unii ar putea considera că țara e orice înafară de un future, trebuie să ne uităm puțin la istorie și să vedem această schimbare cu ochii noștrii. Ne arată o lume diferită, într-adevăr.  

În primul rând, uitați-vă la toate acele bancuri stereotipice despre Canada. Există multe bancuri „amuzante” despre cum canadienii nu știu nimic altceva înafară de zăpadă și gheață și unele mai serioase despre cum noi eșuăm ca și națiune pentru că nu știm nimic despre lumea internațională. În ambele cazuri, acestea nu prezintă Canada într-o lumină bună pentru că prezintă o țară ce nu există. În trecut, Canada a fost văzută ca o țară care avea nevoie de ajutor și care se baza pe Statele Unite, dar aceasta nu mai e realitatea de astăzi. De fapt, Canada a câștigat respectul lumii și și-a creat un nume independent.


Canada care există acum este formată din niște oameni care – deși politicoși, după cum spune stereotipul – sunt gata să vorbească pentru ei. Noi avem propriile opinii în legătură cu evenimentele din lume și nu ne e frică să mergem după ceilalți atunci când suntem onești în legătură cu ce sperăm ca această țară măreață să realizeze în viitor. Canada nu mai este reprezentată de acele bancuri amuzante despre cum suntem niște șoricei mici care nu spun niciodată nimic. Ne-am transformat într-o țară dezvoltată și importantă care aduce argumente în toate conversațiile din lume. Ne-am oferit ajutorul și dragostea celor care au nevoie de acestea și nu ne pasă cui nu îi convine de asta.  

A venit și a trecut vremea când canadienii stăteau și se uitau la lume fără a participa la nici un eveniment. Acest lucru are loc pentru că dorim să înțelegem că și noi facem parte din lume. Mai mult chiar, noi vrem ca lumea să înțeleagă că și noi facem parte din ea. Noi avem opinii și idei care trebuie să fie împărtășite sus și tare pentru ca și ceilalți să înțeleagă poziția noastră și să transformăm lumea într-o realitate mai bună.  

Per total, canadienii sunt gata să iasă din toate stereotipurile care spun că suntem liniștiți și că nu prea avem multe de spus. Noi avem gânduri și idei și suntem gata să ne murdărim pentru a avea o voce în lume. Noi vrem să ajutăm să facem lumea mai bună, victorie după victorie, fie că e în favoarea lumii sau împotriva acesteia. E și lumea noastră până la urmă.  

Autor: Kay - Canada
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.xinhuanet.com

 

EN

The world is in a state of change.  This much we can all agree on.  As the political and social world shifts to show us the one that is going to exist for future generations, it seems as though the identity as Canada is starting to morph into a new one: like a caterpillar that comes out as a butterfly.  While some may see Canada as anything but a butterfly, we have to take a look at the history and see its shift for ourselves.  It shows a different world, indeed.

Firstly, look at all of those stereotypical jokes about Canada.  There are many “funny” ones about how Canadians don know about anything other than ice and snow, and also the more serious ones about howe are failing as a country because we lack the knowledge of the world.  In both cases, these remarks are not showing Canada in a good light, because what they are displaying is a country that doesn actually exist.  In the past, Canada may have been seen as this country who needs help and is reliant on the USA, but that isn a true photo of us anymore.  In fact, Canada has grown in the worlds recognition and made a great independent name for itself.

The Canada that exists now is one of kind people that – while polite, as the stereotype suggests – have no problem speaking up for ourselves.  We have our own opinions on the happenings of the world and we are not afraid to go against the flow of common thought if it means being honest about what this great country is hoping to achieve.  Canada is no longer held back by those silly jokes of how we are all quiet mice who can say anything.  Weve grown into a developed and important country with things to add to the conversations out there.  We offer help and love to those who need it, and don care who disapproves.

The time has come and gone where Canadians will sit and watch the world do its thing without participating.  This is because we want to understand that we are part of the world, too.  Moreover, we want the world to understand that we as a nation are part of it.  We have opinions and ideas that need to be shared far and wide so that maybe someone else can see the sense of it all and help us make that into a better reality for all.

All in all, Canadians area ready to break free of those preconceptions that we are quiet and people without much to say on the world.  We have our thoughts and ideas and are ready to roll up our sleeves so that we can fight for our voice to be herd in the world.  We want to help make the world better, one political win at a time, be it in favour of the the rest of the world, or against it.  Its our world, too.

Author: Kay - Canada

Share it!
Tags: canada, usa, america, iarna, anotimp, zapada,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.