Logo

Top Comedii 2014

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 14854 times
Top Comedii 2014 Image

Top Comedii 2014

RO

O mulțime de noi comedii apar în fiecare an. De câte ori vizionăm o comedie râdem copios și și ne distrăm . Acest gen de filme prezintă un conținut vesel, schițează aspectele amuzante ale vieții umane și satirizează lipsurile și defectele oamenilor. Iată o prezentare a trei noi comedii din diferite țări ale Europei.

,,Stromberg –un film”  este o comedie germană bazată pe un serial de comedie. Din 2004 până în 2012, cinci sezoane ale serialului au fost filmate și difuzate pe postul german de televiziune ProSieben. Este denumit după numele protagonistului, Berndt Stromberg, în jurul căruia se centrează evenimentele filmului. Stromberg este o adaptare după serialul britanic ,,The Office”. Criticii au lăudat filmul, ceea ce este posibil de înțeles fără o cunoaștere anterioară a serialului, iar amatorii de seriale TV  vor îmbogăți experienșa în domeniul filmelor. ,,Petrecerile companiei sunt ca Cina cea de Taină. Întotdeauna prea puține femei, mâncarea este proastă și la final apar probleme”. O premoniție înțeleaptă-dar Stromberg va participa totuși la o petrecere a companiei Capitol Insurance cu ocazia aniversării a 50 ani a companiei. Pe parcursul acesteia, Stromberg va trece printr-o o serie de aventuri nebunești și unele neplăceri.

,,Bătrânul de 100 de ani care s-a cățărat pe geam și a dispărut” este un film suedez de comedie  regizat de Felix Herngren, bazat pe romanul lui Jonas Jonasson. Filmul a primit critici mixte spre pozitive. La finalul vieții sale turbulente, Alan Karlson și-a petrecut zilele într-un cămin de bătrâni. În ziua celei de-a o suta aniversare, cei din jur, în onoarea sa, au pregătit sărbătorirea zilei de naștere. Totuși , Alan nu este interesat, și, deși este într-o stare de spirit bună și jovial, decide dintr-o data să renunțe la toate. Așa că sare pe fereastră, părăsind căminul și declanșează  o avalanșă de evenimente care bulversează  complet nu numai vechiul său mediu de viață , dar aproape chiar și întreaga țară.

,,Mă opresc când vreau eu ” (,,Smetto quando voglio”) este un film Italian regizat de Sydney Sibilia. Este povestea unui grup de academicieni străluciți care încearcă să rupă lacătul unei munci epuizante și al unei  existențe precare  producând și vânzând  droguri ,,deștepte”(stimulente pentru creier). Povestea se bazează pe experiențele reale, similare și absurde ale unor minți academice strălucite care nu și-au găsit norocul în munca lor obișnuită , așa că au descoperit modalități neobișnuite de a-și rezolva problemele financiare. Peter Zinni, un cercetător în neurobiologie de 37 de ani, a dezvoltat un algoritm revolutionar pentru modelarea organică a moleculelor. Dar munca sa nu primește sprijin financiar  pentru că oamenii care au decis asupra viitorului acestui proiect nu au înțeles importanța cercetărilor sale. Așa că el se hotărăște să își folosească cercetările pentru a produce noi droguri ,,deștepte” , cu sprijinul câtorva prieteni , care sunt și academicieni genial ice ocupau slijbe neadecvate potențialului lor. Noul lor drog le-a adus un real succes financiar, dar a atras totodată și atenția  șefului  infractorilor locali ,, Er Murena”. Ei au trebuit să se străduiască din greu  pentru a dejuca planurile mafiei, să-l predea pe ,,Er Murena ” poliției , așa încât să iasă din toate acestea fără a fi pedepsiți.

 

Autor - Hvroje81 - Croatia

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto -  moviepilot.de

EN

Lots of new comedy movies come every year. While watching a good comedy, we have a good laugh and have fun. This kind of film features a cheerful content, draws the funny side of human life, and makes fun of people’s flaws and shortcomings. Here is a presentation of three new European comedies from various European countries.

“Stromberg – a film” is a German comedy based on the television series. From 2004 to 2012, five seasons of the series were filmed and broadcast on German TV channel ProSieben. It’s named after the central protagonist Bernd Stromberg, around which the events in the film revolves. Stromberg is an adaptation of the British series “The Office”. Critics have been praising the film, which is possible to understand without prior knowledge of the series, and those who watched TV series will enhance the movie experience. "Company parties are like the Last Supper. Always too few women, the food is bad and at the end there\ll be trouble. "A wise premonition - but still Stromberg will participate at a company party of Capitol Insurance to celebrate 50-year-anniversary of the company. During that, Stromberg will undergo a series of crazy adventures and misadventures.

“The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared” is a Swedish comedy film directed by Felix Herngren, based on the novel by Jonas Jonasson. The film received mixed to positive reviews. On the website Rotten Tomatoes, the film received 70% positive reviews. The German reviews were mostly positive. At the end of his turbulent life, Alan Karlson spends his days in a home for the elderly. On the day of his the hundredth birthday, people are preparing a celebration in his honor. However, Alan isn’t interested, and as he is still in good health and jovial spirit, suddenly decides to get away from it all. So he jumps out of the window, leaving home and starts an avalanche of events that will completely reverse not only his old environment but also almost the entire country. “I stop when I want” (“Smetto quando voglio“) is an Italian film directed by Sydney Sibilia. It is the story of a group of brilliant academics who try to break the deadlock working and existential precariousness by producing and selling smart drugs. The story is based on some real, similar and absurd stories of brilliant academics who couldn’t find luck in their usual work so they found unusual ways of solving their financial problems. Peter Zinni, a 37 year old researcher of neurobiology, has developed a revolutionary algorithm for the theoretical modeling of organic molecules. But his work doesn’t get support, because people who decided about the future of his project didn’t understand the importance of his research. So he decides to use his research to produce new smart drugs, with a help of his friends, who are brilliant academics working an inadequate jobs. Their new drugs have yielded great financial success, but also attracted attention of the local criminal boss “Er Murena”.  They have to try really hard to outwit the mafia, to deliver “Er Murena” to the police, so that can get out of all this with impunity.

Author - Hvroje81 - Croatia

Share it!
Tags: filme, comedii, europene


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.