Logo

Thailanda/Armata interzice Tropico 5

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 20146 times
Thailanda/Armata interzice Tropico 5 Image

Thailanda/Armata interzice Tropico 5

RO

În această eră a jocurilor virtuale, jocurile video au evoluat într-un nivel cu totul nou, câştigând popularitate în întreaga lume. Şi ceea ce face ca jocurile să fie mai interesante este atingerea realităţii. Şi asta este ceea ce veţi obţine de la Tropico 5! Ambalat cu o întreagă serie de caracteristici noi de joc şi noi opere de artă proiectate de la zero, Tropico 5 duce seriile strategiei într-o direcţie nouă şi interesantă; doar pentru fi interzis în Thailanda! Junta Militară din Thailanda (un guvern condus de un comitet de lideri militari), a interzis jocul de strategie recent publicat de Kalypso Media: „Tropico 5”.

Tropico 5 este cea mai recentă versiune a unui joc realizat de Jocurile Haemimont din Bulgaria şi lansat de editura Kalypso Media din Statele Unite. Este din punct de vedere tehnic un joc online multiplayer, care permite jucătorilor să joace rolul de "El Presidente", preşedintele unei insule tropicale, care a preluat puterea. El trebuie să elaboreze o constituţie şi să conducă ţară, cu opţiuni de intimidare a mass-media, guvernând că un dictator zgârcit şi apoi trisand la alegeri pentru a rămâne la putere. Tu decizi independenţa ţării tale, creând orice reguli doreşti.

Potrivit unui comunicat de presă, Junta Militară a interzis jocul spunând că o parte din conţinutul jocului oglindeşte îndeaproape evenimentele din lumea reală şi, ca urmare ar putea afecta securitatea ţării.

Nonglak Sahavattanapong, directorul de marketing al New Era Thailanda, a declarat că jocul a fost într-adevăr bun, cu recenzii pozitive şi, de asemenea, a menţionat că au fost date licenţe pentru a distribui Tropico 3 şi 4.

New Era a postat pe 03 august 2014, pe conturile lor de Facebook şi Twitter ştiri care confirmă interdicţia.

Nonglak Sahavattanapong a spus că Biroul de cenzură pentru film şi video ar fi blocat vânzările şi  conexiunele online ale jocului Tropico 5, deoarece se temeau că \\o parte a conţinutului său ar putea afecta pacea şi ordinea în ţară.\\

Ea a mai declarat că biroul care a interzis jocul face din departamentul de promovare a culturii a Ministerului de Cultură. Acesta nu a oferit nicio explicaţie în continuare într-o declaraţie scrisă primită de către distribuitor.

Într-o declaraţie pe această temă, directorul de la Kalypso, Simon Hellwig a spus, "Suntem dezamăgiţi să auzim că Tropico 5 nu va fi lansat în Thailanda.\\ De asemenea, el a adăugat că Tropico 3 şi 4 s-au bucurat  în ţară de lansări de succes şi, deşi marca Tropico are un element de politică realistă, scenariile şi conţinutul sunt realizate într-un limbaj plin de umor.
"Se pare că Biroul de cenzură pentru film şi video consideră o parte a conţinutului ca fiind prea controversată pentru consumatorii de jocuri," a spus Ştefan Marcinek, un alt director de la Kalypso.
"Acest lucru sună ca şi cum ar fi putut veni de la una din propriile fraze ale Preşedintelui din joc."

Thailanda se află sub dictatură militară din mai 2014. Autorităţile lor au preluat puterea printr-o lovitură de stat militară pe 22 mai, iar de atunci acesta nu este primul lucru pe care ministerul l-a interzis înaintea loviturii de stat - Junta a fost criticată în mai multe rânduri pentru încălcarea libertăţii de exprimare. Scenele cenzuare sunt considerate critice de către noul guvern.

Autor: Ishan Hasnat – Bangladesh
Traducător: Cristina

Sursa foto: superkarga.com
EN

In this era of virtual gaming, video games have been evolved into a whole new level along with being popular all around the world. And what makes the games more interesting is the touch of reality. And that is what you will get at Tropico 5 ! Packed with a whole host of new gameplay features and all new artwork designed from scratch, Tropico 5 takes the strategy series into a new and exciting direction ; only to get banned in Thailand !Thailand Military Junta(a government led by a committee of military leaders) has banned the newly published strategy game \Tropico 5\ by Kalypso Media.

Tropico 5 is the latest version of a game developed by Haemimont Games of Bulgaria and released by publishers Kalypso Media of the United States. It is technically a multiplayer online role-playing game (MORPG) which allows gamers to play the role of "El Presidente", the president of a tropical island who had seized power. He must draft a constitution and manage the country, with options of intimidating the media, ruling as an iron-fisted dictator and then cheating at elections to stay in power. You decide your country\s independence, creating any rules you want.
According to a press release, the military Junta banned the game saying that some of the game\s content closely mirrors real-world events and as a result could hurt the country\s security.

New Era Thailand marketing manager Nonglak Sahavattanapong stated that the game was indeed good and with positive reviews and also mentioned that they had been given licenses to distribute Tropico 3 and 4.
New Era posted the news confirming the ban on their Facebook and Twitter accounts late at August 3, 2014.
About why it was banned Nonglak Sahavattanapong said that the film and video censorship office allegedly blocked sales and online connection to Tropico 5 because they feared \\some part of its content might affect peace and order in the country.\\
She also said the office that banned the game is part of the Culture Ministry\s cultural promotion department. It did not provide any further explanation in a written statement received by the distributor.

In a statement on the matter Kalypso\s global managing director Simon Hellwig said ,"We are disappointed to hear that Tropico 5 will not be released in Thailand.\\ He also added that Tropico 3 and 4 both enjoyed successful releases in the country and although the Tropico brand does have a realistic political element to it, the scenarios and content are all delivered with a certain trademark tongue in cheek humour.

"It seems that the Board of Film and Video Censors deem some of the content too controversial for their consumers," Stefan Marcinek, another global managing director of Kalypso, said. "This does sound like it could have come from one of El Presidente’s own edicts from the game.”

Thailand has been under a military dictatorship since May 2014. Their authorities took power in a military coup on May 22 , and since then this isn\t the first thing the ministry has banned since the coups –– the junta has been criticized for infringing on free speech on several occasions. It blurs out cigarettes on TV and censors scenes deemed critical to the new government.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: jocuri video, Tropico 5, Thailanda, presedinte


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.